Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Sprawiedliwość wynagradzania

2016/21/B/HS4/02992

Słowa kluczowe:

sprawiedliwość wynagrodzeń opodatkowanie wynagrodzeń komunikacja systemów wynagradzania system wynagradzania wynagrodzenie sprawiedliwość motywacja

Deskryptory:

 • HS4_10: Zarządzanie zasobami ludzkimi, zatrudnienie i płace
 • HS4_9: Zarządzanie organizacjami, zarządzanie strategiczne, koncepcje i metody zarządzania, logistyka
 • HS5_3: Prawo publiczne i socjalne, nauka o administracji

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Marta Juchnowicz 

Liczba wykonawców projektu: 9

Konkurs: OPUS 11 - ogłoszony 2016-03-15

Przyznana kwota: 475 930 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-02-20

Zakończenie projektu: 2021-02-19

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (21)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 • Publikacje książkowe (10)
 1. Does consistency of pay levels, knowledge of principles and perception of the superior affect the assessment of remuneration justice? - evidence from Poland and Lithuania IF: 0,679
  Autorzy:
  Juchnowicz M., Gruževskis B., Kinowska H.
  Czasopismo:
  Journal of East European Management Studies (rok: 2021, tom: 3(26), strony: 521-544), Wydawca: University of Regensburg
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5771/0949-6181-2021-3-521 - link do publikacji
 2. Zróżnicowanie oceny sprawiedliwości wynagradzania w zależności od poziomu płac
  Autorzy:
  Kinowska H.
  Czasopismo:
  Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty (rok: 2018, tom: 49 (3), strony: 83-98), Wydawca: Instytut Kapitału Ludzkiego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5604/01.3001.0012.7400 - link do publikacji
 3. Complexity of factors affecting the perception of remuneration justice by working poles
  Autorzy:
  Kinowska H.
  Czasopismo:
  Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (rok: 2021, tom: 1, strony: 106-118), Wydawca: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
  Status:
  Opublikowana
 4. Istota sprawiedliwego wynagrodzenia w zarządzaniu – aspekty teoretyczne i realne
  Autorzy:
  Juchnowicz M.
  Czasopismo:
  Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty (rok: 2018, tom: 49 (3), strony: 45-60), Wydawca: Instytut Kapitału Ludzkiego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5604/01.3001.0012.7397 - link do publikacji
 5. Modele narracji o sprawiedliwości systemu wynagradzania
  Autorzy:
  Wasilewski J., Rostkowski T.
  Czasopismo:
  Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty (rok: 2018, tom: 49 (3), strony: 99-127), Wydawca: Instytut Kapitału Ludzkiego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5604/01.3001.0012.7405 - link do publikacji
 6. Opinie polskich pracowników o wynagrodzeniu minimalnym i ich konteksty w mediach
  Autorzy:
  Wasilewski J., Werner A., Kimla K., Kostrzewa A.
  Czasopismo:
  Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty (rok: 2018, tom: 49 (3), strony: 147-167), Wydawca: Instytut Kapitału Ludzkiego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5604/01.3001.0012.7406 - link do publikacji
 7. Remuneration Justice – The Results of the Hungarian Research
  Autorzy:
  Győri Z.
  Czasopismo:
  Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty (rok: 2018, tom: 49 (3), strony: 61-82), Wydawca: Instytut Kapitału Ludzkiego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5604/01.3001.0012.7396 - link do publikacji
 8. Sprawiedliwość w ujęciu prawnym na przykładzie sprawiedliwości podatkowej
  Autorzy:
  Werner A.
  Czasopismo:
  Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty (rok: 2018, tom: 49 (3), strony: 31-42), Wydawca: Instytut Kapitału Ludzkiego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5604/01.3001.0012.7412 - link do publikacji
 9. Sprawiedliwość wynagradzania a zaangażowanie pracowników
  Autorzy:
  Juchnowicz M., Kinowska H.
  Czasopismo:
  Studia i Prace WNEiZ US (rok: 2018, tom: 52/3, strony: 199-209), Wydawca: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18276/sip.2018.52/3-19 - link do publikacji
 10. Zwinne organizacje wyzwaniem dla zarządzania kapitałem ludzkim
  Autorzy:
  Juchnowicz M.
  Czasopismo:
  Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (rok: 2019, tom: 127 (2), strony: 43-55), Wydawca: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
  Status:
  Opublikowana
 11. Aksjologiczne podstawy sprawiedliwych wynagrodzeń
  Autorzy:
  Łuków P.
  Czasopismo:
  Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty (rok: 2018, tom: 49 (3), strony: 13-30), Wydawca: Instytut Kapitału Ludzkiego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5604/01.3001.0012.7402 - link do publikacji
 12. Działania z zakresu wizerunku przedsiębiorstwa skierowane do pracowników
  Autorzy:
  Zając-Pałdyna U.
  Czasopismo:
  Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty (rok: 2019, tom: 51 (1), strony: 233-244), Wydawca: Instytut Kapitału Ludzkiego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5604/01.3001.0013.2374 - link do publikacji
 13. Employee Well-being and Digital Work During Covid-19 Pandemic from the Perspective of Polish Employee IF: 1,98
  Autorzy:
  Juchnowicz M., Kinowska H.
  Czasopismo:
  Information (rok: 2021, tom: 12, 293, strony: 44939), Wydawca: Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI)
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/info12080293 - link do publikacji
 14. Employee engagement and remuneration justice in Lithuania and Poland IF: 1,526
  Autorzy:
  Juchnowicz, M., Gruževskis, B., Kinowska, H.
  Czasopismo:
  Business: Theory and Practice (rok: 2020, tom: 21(2), strony: 869-879), Wydawca: Vilnius Gedminas Technical University
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3846/btp.2020.12778 - link do publikacji
 15. Kwota wolna od opodatkowania sprawiedliwość podatkowa
  Autorzy:
  Wasilewski J., Werner A., Kimla K., Kostrzewa A.
  Czasopismo:
  Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty (rok: 2018, tom: 49 (3), strony: 187-199), Wydawca: Instytut Kapitału Ludzkiego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5604/01.3001.0012.7410 - link do publikacji
 16. Społeczne aspekty opodatkowania – progresywność opodatkowania
  Autorzy:
  Wasilewski J., Werner A., Kimla K., Kostrzewa A.
  Czasopismo:
  Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty (rok: 2018, tom: 49 (3), strony: 169-185), Wydawca: Instytut Kapitału Ludzkiego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5604/01.3001.0012.7411 - link do publikacji
 17. Factors Infuencing the Evaluation of Remuneration Justice
  Autorzy:
  Juchnowicz M., Kinowska H.
  Czasopismo:
  Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie (rok: 2018, tom: 3, strony: 41-52), Wydawca: Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5604/01.3001.0012.7777 - link do publikacji
 18. Impact of Remuneration for Work on Social Changes in Lithuania
  Autorzy:
  Gruževskis B., Sudnickas T., Urbanovič J.
  Czasopismo:
  Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty (rok: 2018, tom: 49 (3), strony: 129-146), Wydawca: Instytut Kapitału Ludzkiego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5604/01.3001.0012.7395 - link do publikacji
 19. Jawność wynagrodzeń w kontekście budowania wizerunku pracodawcy
  Autorzy:
  Zając‑Pałdyna U.
  Czasopismo:
  Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty (rok: 2018, tom: 49 (3), strony: 203-213), Wydawca: Instytut Kapitału Ludzkiego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5604/01.3001.0012.7413 - link do publikacji
 20. Sprawiedliwość i zaangażowanie a poziom wynagradzania
  Autorzy:
  Juchnowicz M., Kinowska H.
  Czasopismo:
  Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance (rok: 2018, tom: 16 (1/2/2018), strony: 107-116), Wydawca: Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański
  Status:
  Opublikowana
 21. Warunki stymulujące i ograniczające kreatywność pracowników w zwinnej organizacji
  Autorzy:
  Juchnowicz M., Wolińska-Skuza A.
  Czasopismo:
  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (rok: 2021, tom: 61 (1), strony: 46-64), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15611/pn.2021.1.04 - link do publikacji
 1. Rola przełożonego w kształtowaniu sprawiedliwości wynagrodzenia i zaangażowania w pracę
  Autorzy:
  Kinowska H.
  Konferencja:
  "Wyzwania dla gospodarek i organizacji XXI wieku" pt. "Gospodarka i przedsiębiorstwo w warunkach zmiany" (rok: 2019, ), Wydawca: Społeczna Akademia Nauk
  Data:
  konferencja 22.11.2019
  Status:
  Opublikowana
 1. Sprawiedliwe wynagradzanie pracowników z perspektywy prawnej, społecznej i zarządczej
  Autorzy:
  Juchnowicz M., Rostkowski T., Werner A., Wasilewski J., Kinowska H., Kimla-Walenda K., Zając-Pałdyna U., Kostrzewa A.
  Książka:
  Sprawiedliwe wynagradzanie pracowników z perspektywy prawnej, społecznej i zarządczej (rok: 2020, tom: I, strony: 1-221), Wydawca: PWE
  Status:
  Opublikowana
 2. Wybrane czynniki oceny sprawiedliwości wynagradzania
  Autorzy:
  Kinowska H.
  Książka:
  Zarządzanie kapitałem ludzkim – wyzwania i trendy (rok: 2019, tom: 1, strony: 333-344), Wydawca: Oficyna Wydawnicza SGH
  Status:
  Opublikowana
 3. Skuteczne systemy wynagradzania w biznesie i sektorze publicznym
  Autorzy:
  Juchnowicz M., Kinowska H., Rostkowski T.
  Książka:
  Skuteczne systemy wynagradzania w biznesie i sektorze publicznym (rok: 2021, tom: I, strony: 1-219), Wydawca: PWE
  Status:
  Opublikowana
 4. Relacja komponentów zaangażowania w pracę z oceną wynagrodzenia
  Autorzy:
  Juchnowicz M., Kinowska H.
  Książka:
  Wybrane aspekty współpracy organizacyjnej (rok: 2020, tom: I, strony: 45187), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
 5. Determinanty zaangażowania w pracę - wczoraj i dziś
  Autorzy:
  Juchnowicz M.
  Książka:
  Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce. Ewolucja i współczesność. (rok: 2021, tom: 1, strony: 251-262), Wydawca: Oficyna Wolters Kluwer
  Status:
  Opublikowana
 6. Zależność między poziomem zaspokojenia potrzeb przez pracowników i oceną sprawiedliwości wynagradzania oraz zaangażowaniem w pracy
  Autorzy:
  Juchnowicz M., Kinowska H.
  Książka:
  Zmiany na rynku pracy w perspektywie społecznej (rok: 2019, tom: 1, strony: 295-309), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
  Status:
  Opublikowana
 7. Sprawiedliwość wynagradzania we współczesnym zarządzaniu kapitałem ludzkim
  Autorzy:
  Juchnowicz M.
  Książka:
  40 lat HR w Polsce. Koncepcje - ewolucja – rozwiązania (rok: 2021, tom: I, strony: ), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 8. Diagnoza sprawiedliwości wynagradzania w Polsce - implikacje w warunkach gospodarki 4.0
  Autorzy:
  Juchnowicz M., Kinowska H.
  Książka:
  Praca i rynek pracy w perspektywie gospodarki 4.0 (rok: 2020, tom: I, strony: 200-212), Wydawca: Wydawnictwo Adam Marszałek
  Status:
  Opublikowana
 9. Fenomen sprawiedliwości wynagradzania
  Autorzy:
  Juchnowicz M., Kinowska H.
  Książka:
  Człowiek w organizacji (rok: 2018, tom: 1, strony: 127-138), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
  Status:
  Opublikowana
 10. Różnice generacyjne w poziomie zaangażowania oraz kryteriach oceny wynagrodzenia
  Autorzy:
  Juchnowicz M., Kinowska H.
  Książka:
  Zarządzenie Kapitałem Ludzkim – wyzwania (rok: 2020, tom: I, strony: 393-405), Wydawca: Oficyna Wydawnicza SGH
  Status:
  Opublikowana