Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Źródła finansowania ochrony zdrowia w Polsce - aspekty prawne

2014/15/N/HS5/01735

Słowa kluczowe:

ochrona zdrowia prawo finansowe

Deskryptory:

 • HS5_3: Prawo publiczne i socjalne, nauka o administracji
 • HS4_6: Rynki finansowe, bankowość, finanse przedsiębiorstw, finanse publiczne

Panel:

HS5 - Normy i władza: prawo, nauki o polityce, polityka regionalna i społeczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Paweł Lenio 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 76 236 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-09-10

Zakończenie projektu: 2018-02-09

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Laptop wraz z urządzeniem wielofunkcyjnym (zestaw). Za kwotę 3 500 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 • Publikacje książkowe (3)
 1. Zasady finansowania systemu ochrony zdrowia w Wielkiej Brytanii
  Autorzy:
  Paweł Lenio
  Czasopismo:
  Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu (rok: 2017, tom: 4(5)/2017, strony: 49-65), Wydawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12775/PBPS.2017.022 - link do publikacji
 2. Źródła finansowania ochrony zdrowia w Polsce i w Wielkiej Brytanii
  Autorzy:
  Paweł Lenio
  Czasopismo:
  Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne (rok: 2018, tom: nie dotyczy, strony: 14), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.19195/1733-5779.23.4 - link do publikacji
 3. Składka w polskim i niemieckim systemie ubezpieczenia zdrowotnego
  Autorzy:
  Paweł Lenio
  Czasopismo:
  Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu (rok: 2017, tom: nr 1(5)/2017, strony: 61-82), Wydawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12775/PBPS.2017.004 - link do publikacji
 4. Źródła finansowania ochrony zdrowia w Polsce i w Niemczech
  Autorzy:
  Paweł Lenio
  Czasopismo:
  Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu (rok: 2018, tom: 1(6)/2018, strony: 21), Wydawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12775/PBPS.2018.004 - link do publikacji
 5. Prawne aspekty finansowania systemu ochrony zdrowia we Włoszech
  Autorzy:
  Paweł Lenio
  Czasopismo:
  Kwartalnik prawno-finansowy (rok: 2018, tom: 43101, strony: 63-82), Wydawca: Uniwersytet Wrocławski - Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
  Status:
  Opublikowana
 6. Opłaty publiczne jako dodatkowe źródło finansowania ochrony zdrowia w Polsce
  Autorzy:
  Paweł Lenio
  Czasopismo:
  Kwartalnik prawno-finansowy (rok: 2018, tom: 43132, strony: 20), Wydawca: Uniwersytet Wrocławski - Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
  Status:
  Opublikowana
 7. Źródła finansowania ochrony zdrowia w Polsce i we Włoszech
  Autorzy:
  Paweł Lenio
  Czasopismo:
  Przegląd Prawa i Administracji (rok: 2018, tom: nie dotyczy, strony: 15), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.19195/0137-1134.115.6 - link do publikacji
 1. Health insurance contributions of farmers
  Autorzy:
  Paweł Lenio
  Książka:
  Essential problems with taxation of agriculture (rok: 2017, tom: nie dotyczy, strony: 399-412), Wydawca: Wydawnictwo KUL
  Status:
  Opublikowana
 2. Sources of Health Care Financing in Sweden and Poland
  Autorzy:
  Paweł Lenio, Wiesława Miemiec
  Książka:
  INTERACTION OF LAW AND ECONOMICS 2017 (rok: 2017, tom: nie dotyczy, strony: 171-190), Wydawca: Masaryk University
  Status:
  Opublikowana
 3. autorstwo całej monografii (wszystkich rozdziałów)
  Autorzy:
  Paweł Lenio
  Książka:
  Publicznoprawne źródła finansowania ochrony zdrowia (rok: 2018, tom: brak, strony: 506), Wydawca: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
  Status:
  Opublikowana