Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Opłaty za lokalne usługi publiczne - znaczenie finansowe i polityczne

2015/19/B/HS4/02898

Słowa kluczowe:

opłaty za usługi budżet polityka lokalne polityka finansowa

Deskryptory:

 • HS4_11: Gospodarka publiczna, infrastruktura społeczna, administracja publiczna
 • HS5_3: Prawo publiczne i socjalne, nauka o administracji

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Paweł Swianiewicz 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 10 - ogłoszony 2015-09-15

Przyznana kwota: 294 720 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-06-28

Zakończenie projektu: 2020-06-27

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. Komputer typu laptop wraz z oprogramowaniem. Za kwotę 3 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 1. Elastyczność popytu na transport zbiorowy w polskich miastach
  Autorzy:
  P. Swianiewicz, A. Brzóska
  Czasopismo:
  Studia Regionalne i Lokalne (rok: 2020, tom: 2, strony: 67-91), Wydawca: Scholar
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.7366/1509499528004 - link do publikacji
 2. Local taxes and fees as a source of revenue for Polish municipalities: substitutes or complements?
  Autorzy:
  J. Łukomska, J. Neneman
  Czasopismo:
  Financial Internet Quarterly E-finance (rok: 2018, tom: 14, strony: 49-59), Wydawca: University of Information Technology and Management in Rzeszow (UITM)
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  0.2478/fiqf-2018-0019 - link do publikacji
 3. 3Spatial interactions in local policy making: applicability of tax competition and tax mimicking concepts to local government policies on tax rates and user charges for services in Poland
  Autorzy:
  Paweł Swianiewicz
  Czasopismo:
  Acta Geobalcanica (rok: 2017, tom: 3(2), strony: 57-63), Wydawca: Geobalcanica Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18509/AGB.2017.07 - link do publikacji
 4. The political budget cycle in earmarked taxes for local public services: a comparison of Poland and Bulgaria IF: 1,862
  Autorzy:
  P. Swianiewicz, A. Kurniewicz, D. Kalcheva
  Czasopismo:
  Journal of Comparative Policy Analysis (rok: 2019, tom: 21 (5), strony: 463-480), Wydawca: Taylor & Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/13876988.2019.1594775 - link do publikacji
 5. Cykl polityczny w opłatach za lokalne usługi publiczne w Polsce
  Autorzy:
  Paweł Swianiewicz, Anna Kurniewicz
  Czasopismo:
  Studia Regionalne i Lokalne (rok: 2018, tom: 2, strony: 56-77), Wydawca: Scholar
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.7366/1509499527204 - link do publikacji
 6. Demand elasticity for local public transport in Polish cities IF: 0,757
  Autorzy:
  P. Swianiewicz, A. Brzóska
  Czasopismo:
  Transylvanian Review of Administrative Sciences (rok: 2020, tom: 61E, strony: 125-142), Wydawca: Babes-Bolyai University of Cluj, Romania
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.24193/tras.61E.7 - link do publikacji
 7. Neighbour effect: applicability of tax mimicking concept to setting tariffs for water provision in Poland IF: 1,011
  Autorzy:
  J. Łukomska, P. Swianiewicz
  Czasopismo:
  Water Policy (rok: 2020, tom: 22, strony: 943-959), Wydawca: IWA Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2166/wp.2020.018 - link do publikacji
 1. Is there tariff mimicking? The case of water provision in Poland
  Autorzy:
  P. Swianiewicz, J. Łukomska
  Konferencja:
  Geobalcanica (rok: 2018, ), Wydawca: Geobalcanica Society
  Data:
  konferencja 15-16.05.2018
  Status:
  Opublikowana