Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 142 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Transformacje powierzchni zwartych

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Grzegorz Gromadzki

  Uniwersytet Gdański, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

 2. Inżynieria i biologia systemów w analizie odpowiedzi komórek ludzkich na stres. Geneza różnorodności, regulacja parakryn...

  Konkurs: MAESTRO 2 , panel: ST7

  Kierownik: prof. Marek Kimmel

  Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

 3. Algorytmy równoległego tworzenia i symulacji modeli trójwymiarowej sieci naczyniowej

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST6

  Kierownik: dr Krzysztof Psiuk-Maksymowicz

  Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

 4. Zachowanie się własności pierścieni i modułów przy wyróżnionych konstrukcjach

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Jerzy Matczuk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 5. Solvable models of quasi-one dimensional systems of interacting hard spheres and their implication to the quantum ultrac...

  Konkurs: POLONEZ BIS 2 , panel: ST3

  Kierownik: prof. Viktor Pergamenshchyk

  Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk

 6. Matematyka płynów

  Konkurs: OPUS 23 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Piotr Mucha

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 7. Yang-Baxter maps and their role in discrete nonlinear integrable systems theory.

  Konkurs: POLONEZ BIS 2 , panel: ST1

  Kierownik: dr Pavlos Kassotakis

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 8. Mechanika konstrukcji prętowo-płytowych z silnym efektem skali - modelowanie matematyczne i analiza eksperymentalna

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: ST8

  Kierownik: Paulina Stempin

  Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

 9. Selekcja modelu dla kolorowych Gaussowskich modeli grafowych - podejście Bayesowskie i częstościowe.

  Konkurs: OPUS 23 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Bartosz Kołodziejek

  Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

 10. Duality Symmetry as a Fundamental Principle for σ-models

  Konkurs: POLONEZ BIS 2 , panel: ST2

  Kierownik: dr David Osten

  Uniwersytet Wrocławski

 11. Kombinatoryczna struktura DIA dla kontroli jakości opracowań danych GNSS

  Konkurs: SONATA 17 , panel: ST10

  Kierownik: dr Krzysztof Nowel

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Geoinżynierii

 12. Uogólnione markowskie modele decyzyjne i gry

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Anna Jaśkiewicz

  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

 13. Lorentzian spectral geometry and its application in physics.

  Konkurs: POLONEZ BIS 1 , panel: ST1

  Kierownik: dr Manuele Filaci

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 14. Geometria skończenie wymiarowych modułów

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Grzegorz Zwara

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Matematyki i Informatyki

 15. Correlation aspects of interacting quantum systems in reduced dimensionality

  Konkurs: POLONEZ BIS 1 , panel: ST2

  Kierownik: dr Felipe Taha Sant'Ana

  Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

 16. Zespół suchego oka po chirurgii zaćmy jako platforma do opracowania wiarygodnych modeli choroby powierzchni oka wspieraj...

  Konkurs: SONATA BIS 11 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. Dorota Szczęsna-Iskander

  Politechnika Wrocławska

 17. Teoria układów Liego w rozwiązaniach kompartmentowych modeli epidemiologicznych

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: ST1

  Kierownik: dr Marcin Zając

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 18. Geometria i operatory różniczkowe na rozmaitościach algebraicznych

  Konkurs: OPUS 21 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Adrian Langer

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 19. Kategoryczne podstawy nieklasyczności natury

  Konkurs: OPUS 21 , panel: ST2

  Kierownik: dr John Selby

  Uniwersytet Gdański, Międzynarodowe Centrum Teorii Technologii Kwantowych

 20. Efektywne metody w geometrii afinicznej i biwymiernej

  Konkurs: OPUS 21 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Karol Palka

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 21. Cykle na zbiorach algebraicznych rzeczywistych

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Wojciech Kucharz

  Uniwersytet Jagielloński

 22. Uogólnienia i zastosowania rozkładu Białynickiego-Biruli

  Konkurs: SONATA 16 , panel: ST1

  Kierownik: dr Joachim Jelisiejew

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 23. Struktura i reprezentacje algebr plaktycznych

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST1

  Kierownik: Łukasz Kubat

  Instytut Matematyczny PAN

 24. Geometryczne modele materii barionowej - od jąder atomowych do zderzeń gwiazd neutronowych

  Konkurs: OPUS 20 , panel: ST2

  Kierownik: dr hab. Andrzej Wereszczyński

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 25. Supersymetryczne mechaniki kwantowe Yanga-Millsa

  Konkurs: SONATA 2 , panel: ST2

  Kierownik: dr Piotr Korcyl

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 26. Analiza matematyczna modeli hydrodynamicznych - nieliniowości, nielokalność, obszar, skale.

  Konkurs: SONATA BIS 10 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Aneta Wróblewska-Kamińska

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 27. Niestandardowe neutrina i efekty łamania symetrii CP w sektorze leptonowym

  Konkurs: OPUS 19 , panel: ST2

  Kierownik: prof. Janusz Gluza

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

 28. Wieloczynnikowy model biostatystyczny oparty na metodach in vitro do przewidywania występowania lekooporności nicieni żo...

  Konkurs: OPUS 19 , panel: NZ6

  Kierownik: prof. Jarosław Kaba

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Medycyny Weterynaryjnej

 29. Złożoność dynamiczna i pseudometryki

  Konkurs: POLS , panel: ST1

  Kierownik: dr Maik Gröger

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 30. Identyfikacja i walidacja modeli ryzyka rynkowego z użyciem nowoczesnych metod statystycznych, probabilistycznych oraz a...

  Konkurs: OPUS 19 , panel: HS4

  Kierownik: dr Marcin Pitera

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 31. Makroskopowy opis pewnych modeli fizycznych przy użyciu metod teorii rachunku prawdopodobieństwa.

  Konkurs: OPUS 19 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Tomasz Komorowski

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 32. Wielkie odchylenia i prawdopodobieństwa ruiny dla losowych iteracji przekształceń

  Konkurs: HARMONIA 1 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Ewa Damek

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 33. Model matematyczny prognozowania konsekwencji zdrowotnych w obrębie układu szkieletowo-mięśniowego w wyniku sedentarnego...

  Konkurs: PRELUDIUM BIS 1 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Robert Michnik

  Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Biomedycznej

 34. Badanie struktury wiązarów i ich zastosowań w teorii pierścieni i klamerek

  Konkurs: OPUS 18 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Tomasz Brzeziński

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Matematyki

 35. Logika ciągła i jej algebraiczne zastosowania

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Aleksander Iwanow

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 36. Wyzwania dynamiki niskowymiarowej w hybrydowych modelach neuronów.

  Konkurs: SONATA 15 , panel: ST1

  Kierownik: dr Justyna Signerska-Rynkowska

  Politechnika Gdańska

 37. Teoria reprezentacji skończenie wymiarowych algebr

  Konkurs: MAESTRO 1 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Andrzej Skowroński

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Matematyki i Informatyki

 38. Procesy Lévy'ego i nielokalne operatory Schrödingera

  Konkurs: OPUS 18 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Kamil Kaleta

  Politechnika Wrocławska

 39. Badania w algebrze przemiennej i teorii reprezentacji

  Konkurs: MAESTRO 11 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Jerzy Weyman

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 40. Badanie regularności rozwiązań nielinowych układów parabolicznych równań różniczkowych cząstkowych, ze szczególnym uwzgl...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST1

  Kierownik: dr Jan Burczak

  INSTYTUT MATEMATYCZNY PAN

 41. Algorytmiczne modele predykcji: własności formalne i konsekwencje filozoficzne

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS1

  Kierownik: dr Dariusz Kalociński

  Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk

 42. Analiza i doskonalenie modelu matematycznego w zadaniu precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego na podstawie danych z p...

  Konkurs: OPUS 16 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Sławomir Cellmer

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Geoinżynierii

 43. Dynamiczne funkcje korelacji kwantowych modeli całkowalnych: w równowadze termodynamicznej i poza nią

  Konkurs: SONATA 14 , panel: ST3

  Kierownik: dr Miłosz Panfil

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 44. Struktura bimetrycznych teorii grawitacji w ujęciu geometrii nieprzemiennej

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: ST2

  Kierownik: Arkadiusz Bochniak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 45. Działania grup i teoria modeli

  Konkurs: OPUS 16 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Piotr Kowalski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 46. Zachowania kolektywne z perspektywy matematyka

  Konkurs: HARMONIA 10 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Piotr Mucha

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 47. Modele Matematyczne dla Ruchu Pieszych

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Massimiliano Rosini

  Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego

 48. Badanie trójwymiarowych trajektorii ruchu pęcherzy gazowych w cieczy

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: ST8

  Kierownik: dr Jakub Augustyniak

  Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny

 49. Geometria i zmiany geometrycznych struktur na rozmaitości algebraicznych

  Konkurs: OPUS 15 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Adrian Langer

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 50. Struktura D-modułów ekwiwariantnych

  Konkurs: OPUS 15 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Jerzy Weyman

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki