Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 948 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Obiektywizacja postępowań przed międzynarodowymi organami sądowymi i arbitrażowymi na przykładzie instytucji zarzutów ws...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS5

  Kierownik: Katarzyna Gałka

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji

 2. Relacja pomiędzy obrazą przepisów postępowania a błędem w ustaleniach faktycznych w postępowaniu odwoławczym w procesie ...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS5

  Kierownik: Marcin Klonowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 3. Problemy odpowiedzialności międzynarodowej w stosunkach polsko-rosyjskich

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Władysław Czapliński

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskie

 4. Opodatkowanie cyfrowych modeli biznesowych na gruncie międzynarodowego prawa podatkowego

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS5

  Kierownik: Artur Tim

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji

 5. Umowa ubezpieczenia w XXI wieku

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Piotr Tereszkiewicz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 6. Zgoda jako zdarzenie prawa pracy

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Monika Lewandowicz-Machnikowska

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej

 7. Doświadczenia Polaków deportowanych z Wielkiej Brytanii wobec kontaktu z wymiarem sprawiedliwości

  Konkurs: HARMONIA 10 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Witold Klaus

  Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

 8. Kondycja społeczeństwa obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej 30 lat po rozpoczęciu transformacji w perspektywi...

  Konkurs: HARMONIA 10 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Dorota Pietrzyk-Reeves

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 9. Pozaprogramowe charakterystyki partii politycznych i ich wykorzystanie w kampanii wyborczych

  Konkurs: SONATA 14 , panel: HS5

  Kierownik: dr Wojciech Rafałowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Socjologii

 10. Luka VAT w Polsce: wyzwanie i reakcja polityki publicznej

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Dominik Gajewski

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne

 11. Wysoki Przedstawiciel jako polityczny przedsiębiorca. Dynamika procesu decyzyjnego w unijnej polityce zagranicznej po 20...

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS5

  Kierownik: dr Monika Sus

  Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk

 12. Polskie Generalne Studium Wyborcze 2019

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Radosław Markowski

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

 13. "Rest in .net" - Prawo spadkowe wobec treści pozostawianych w Internecie

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Mariusz Załucki

  Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych

 14. Solidarność społeczna, postawy wobec państwa opiekuńczego oraz wzorce zasługiwalności w społeczeństwie polskim po wprowa...

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Piotr Michoń

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii

 15. Mechanizmy selekcji do zawodu nauczyciela. Dowody empiryczne i wnioski dla polityki publicznej

  Konkurs: OPUS 17 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Mikołaj Herbst

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Ameryk i Europy

 16. Prawne przyczyny nieprawidłowego oceniania egzaminów maturalnych w Polsce

  Konkurs: PRELUDIUM 17 , panel: HS5

  Kierownik: Łukasz Kierznowski

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa

 17. Prawo do prywatności i prawo do bycia zapomnianym w procesie doboru spersonalizowanej reklamy internetowej – model prawn...

  Konkurs: PRELUDIUM 17 , panel: HS5

  Kierownik: Sylwia Giza

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji

 18. Wpływ ekspertyzy prywatnej na wykrycie prawdy materialnej w polskim procesie karnym

  Konkurs: PRELUDIUM 17 , panel: HS5

  Kierownik: Adrianna Niegierewicz-Biernacka

  Uniwersytet w Białymstoku

 19. Instytucjonalne determinanty i mechanizmy wykorzystania ewaluacji w organizacjach sektora publicznego

  Konkurs: OPUS 17 , panel: HS5

  Kierownik: dr Tomasz Kupiec

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Ameryk i Europy

 20. Europejskie układy ramowe z perspektywy państw Europy Środkowo-Wschodniej.

  Konkurs: OPUS 17 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Łukasz Pisarczyk

  Uniwersytet Warszawski

 21. Instytucjonalizacja partii politycznych w parlamentach Europie Środkowej - data mining debat parlamentarnych

  Konkurs: OPUS 17 , panel: HS5

  Kierownik: dr Agnieszka Kwiatkowska

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

 22. Skuteczność prawa w rozwiązywaniu problemów przewrotnych. Studium przypadku polityk antysmogowych w Małopolsce.

  Konkurs: SONATA BIS 9 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Mateusz Stępień

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 23. Między sztuką a badaniem naukowym. Ewaluacja działalności artystycznej w systemach ewaluacji nauki

  Konkurs: SONATA 15 , panel: HS5

  Kierownik: dr Kamila Lewandowska

  Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

 24. Pomiędzy liberalizacją handlu międzynarodowego a swobodą regulacyjną państw: Ocena 25 lat doświadczeń z Porozumieniem SP...

  Konkurs: OPUS 18 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Łukasz Gruszczyński

  Akademia Leona Koźmińskiego

 25. Odpowiedź lokalnego systemu opieki społecznej na ubóstwo imigrantów. Między innowacjami a nierównościami.

  Konkurs: SONATA 15 , panel: HS5

  Kierownik: dr Karolina Łukasiewicz

  Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Migracjami

 26. Optymalny model porozumień procesowych. Między sprawnością a sprawiedliwością

  Konkurs: PRELUDIUM 18 , panel: HS5

  Kierownik: Dorota Czerwińska

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

 27. Inflacja prawa w Polsce - perspektywa prawna, ekonomiczna i społeczna

  Konkurs: OPUS 18 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Mateusz Pipień

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej

 28. Darowizna na wypadek śmierci w perspektywie prawnoporównawczej

  Konkurs: PRELUDIUM 18 , panel: HS5

  Kierownik: Piotr Łochowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 29. Odpowiedzialność za szkodę planistyczną

  Konkurs: PRELUDIUM 18 , panel: HS5

  Kierownik: Joanna Kaźmierczak

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji

 30. Wzmacnianie pozycji obywateli przez kontrolę reguł świadczenia usług online: zautomatyzowana ocena transparentności prze...

  Konkurs: OPUS 18 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Hans Micklitz

  Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

 31. Intuicyjne rozumowania prawnicze w trudnych przypadkach. Perspektywa psychologiczna.

  Konkurs: ETIUDA 8 , panel: HS5

  Kierownik: Tomasz Zygmunt

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 32. "Suwereni specjalnego przeznaczenia": platformy online i nowe prawo umów ery cyfrowej

  Konkurs: OPUS 19 , panel: HS5

  Kierownik: dr Mateusz Grochowski

  Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

 33. Ograniczenia prawne dotyczące wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w sytuacjach kryzysowych w Unii Europejskiej

  Konkurs: OPUS 19 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Jacek Chlebny

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji

 34. Uprawnieni teoretycznie? Status prawny osób ze spektrum autyzmu na rynku pracy (w ujęciu krajowym, międzynarodowym i por...

  Konkurs: PRELUDIUM 19 , panel: HS5

  Kierownik: Maciej Oksztulski

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa

 35. Ochrona praw człowieka w stanach nadzwyczajnych. Teoria i praktyka państw Grupy Wyszehradzkiej

  Konkurs: OPUS 19 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Monika Florczak-Wątor

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 36. Upraszczanie i elektronizacja procedury administracyjnej

  Konkurs: PRELUDIUM 19 , panel: HS5

  Kierownik: Beniamin Rozczyński

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji

 37. Efektywność próśb o wydanie opinii doradczej przez Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości i samych opinii doradczych w ...

  Konkurs: OPUS 19 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Patrycja Grzebyk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

 38. Determinanty oraz opłacalność współpracy państw w ramach Grupy Wyszehradzkiej w procesie legislacyjnym Unii Europejskiej...

  Konkurs: OPUS 20 , panel: HS5

  Kierownik: dr Adam Kirpsza

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 39. Optymalny model wykorzystania transmisji audiowizualnej w procesie karnym – między efektywnością postępowania a gwarancj...

  Konkurs: OPUS 20 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Sławomir Steinborn

  Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji

 40. Ombudsman jako gwarant ochrony praw podstawowych migrantów

  Konkurs: OPUS 20 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Anna Kosińska

  Uniwersytet Szczeciński, Instytut Nauk Prawnych

 41. Sądy specjalne w Generalnym Gubernatorstwie - Sondergerichte im Generalgouvernement

  Konkurs: OPUS 20 , panel: HS5

  Kierownik: dr Konrad Graczyk

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji

 42. Uzasadnienie odmiennego karania obywateli i obcokrajowców. Perspektywa filozoficzno-prawna.

  Konkurs: SONATINA 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr Michał Kłusek

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

 43. Polscy "grey voters". Wpływ zmian demograficznych na rynek wyborczy w Polsce. Studium cyklu wyborczego lat 2023-2025

  Konkurs: OPUS 21 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Turska-Kawa

  Uniwersytet Śląski w Katowicach

 44. Wolność badań naukowych w świetle prawa międzynarodowego

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr Joanna Rezmer

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych

 45. Josiah Warren - pierwszy amerykański anarchista?

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr Magdalena Modrzejewska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 46. Procedura wyroku pilotażowego w praktyce Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr Maciej Lubiszewski

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Prawa i Administracji

 47. Polityka Stanów Zjednoczonych wobec regionów o niskim stopniu zainteresowania na przykładzie krajów Afryki Północnej i s...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr Rafał Wordliczek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 48. Głosowanie podzielone w mieszanych systemach wyborczych

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr Jeremiasz Salamon

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych

 49. Międzynarodowe bezpieczeństwo cybernetyczne. Rola Stanów Zjednoczonych Ameryki w konfrontacji technologicznej

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS5

  Kierownik: Dominika Dziwisz

  Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 50. Czarna lista nieuczciwych praktyk handlowych a granice prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji w Unii Europejskiej - an...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr Monika Namysłowska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji