Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 1051 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Media społecznościowe w pracy organów ścigania.

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Paweł Waszkiewicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

 2. Na skraju demokracji? Praktyka reallizacji czynnego prawa wyborczego przez osoby w sytuacji bezdomności

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: HS5

  Kierownik: Martyna Hoffman

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Filozofii i Nauk Społecznych

 3. Uzasadnienie paternalizmu w polskim porządku prawnym

  Konkurs: PRELUDIUM 17 , panel: HS5

  Kierownik: Katarzyna Grotkowska

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

 4. Mechanizmy selekcji do zawodu nauczyciela. Dowody empiryczne i wnioski dla polityki publicznej

  Konkurs: OPUS 17 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Mikołaj Herbst

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Ameryk i Europy

 5. Przedmiot prawa własności w ujęciu prawnoporównawczym: o nowoczesne prawo rzeczowe

  Konkurs: PRELUDIUM 17 , panel: HS5

  Kierownik: Kacper Górniak

  Uniwersytet Jagielloński

 6. Motywacyjna podstawa prawa. Współczesna interpretacja teorii Leona Petrażyckiego

  Konkurs: OPUS 17 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Julia Stanek

  Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych

 7. Europejskie układy ramowe z perspektywy państw Europy Środkowo-Wschodniej.

  Konkurs: OPUS 17 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Łukasz Pisarczyk

  Uniwersytet Warszawski

 8. Naukowy model reformy prawa autorskiego na jednolitym rynku cyfrowym według Dyrektyw UE

  Konkurs: OPUS 18 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Ryszard Markiewicz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 9. Odpowiedź lokalnego systemu opieki społecznej na ubóstwo imigrantów. Między innowacjami a nierównościami.

  Konkurs: SONATA 15 , panel: HS5

  Kierownik: dr Karolina Łukasiewicz

  Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Migracjami

 10. Prawo międzynarodowe gospodarcze w czasie transformacji cyfrowej: trendy, modele regulacyjne oraz szczegółowe rozwiązani...

  Konkurs: OPUS 18 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Magdalena Słok-Wódkowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

 11. Przeobrażenia zasad odpowiedzialności karnej za przestępstwa skutkowe popełnione przez zaniechanie w prawie polskim i ni...

  Konkurs: PRELUDIUM BIS 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Olga Sitarz

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji

 12. Modelowanie wpływu zmian klimatu na konkurencyjność regionów

  Konkurs: OPUS 18 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Karman

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Ekonomiczny

 13. Uwikłani w czas, czyli temporalny wymiar wykładni prawa

  Konkurs: OPUS 18 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Bielska-Brodziak

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji

 14. Analiza pojęcia osoby prawnej z perspektywy ontologiczno-językowej

  Konkurs: SONATINA 4 , panel: HS5

  Kierownik: dr Paweł Banaś

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

 15. Determinanty i Dynamika Zróżnicowanej Integracji w (Post)Brexitowej Europie

  Konkurs: OPUS 19 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Rafał Riedel

  Uniwersytet Opolski

 16. Uprawnieni teoretycznie? Status prawny osób ze spektrum autyzmu na rynku pracy (w ujęciu krajowym, międzynarodowym i por...

  Konkurs: PRELUDIUM 19 , panel: HS5

  Kierownik: Maciej Oksztulski

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa

 17. Ochrona praw człowieka w stanach nadzwyczajnych. Teoria i praktyka państw Grupy Wyszehradzkiej

  Konkurs: OPUS 19 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Monika Florczak-Wątor

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 18. Zakaz zawierania małżeństw wyłącznie religijnych z perspektywy praw człowieka w Europie

  Konkurs: PRELUDIUM 19 , panel: HS5

  Kierownik: Anna Drwal

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 19. Czynniki determinujące decyzję oskarżonego o skorzystaniu z instytucji konsensualnego rozstrzygnięcia procesu karnego. A...

  Konkurs: PRELUDIUM 19 , panel: HS5

  Kierownik: Andrzej Lewna

  Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji

 20. Świątynia sprawiedliwości. Podwaliny systemowej interpretacji Digestów

  Konkurs: MAESTRO 12 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Jakob Stagl

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

 21. Determinanty oraz opłacalność współpracy państw w ramach Grupy Wyszehradzkiej w procesie legislacyjnym Unii Europejskiej...

  Konkurs: OPUS 20 , panel: HS5

  Kierownik: dr Adam Kirpsza

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 22. Wojny Rosji: przyczyny, uwarunkowania, przebieg i następstwa działań wojennych Federacji Rosyjskiej w okresie pozimnowoj...

  Konkurs: OPUS 20 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Andrzej Szeptycki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

 23. Potencjał polityczny teorii spiskowych. Studium Polski i Słowenii

  Konkurs: OPUS LAP 20 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Turska-Kawa

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych

 24. Asystentura międzykulturowa jako instrument polityki integracyjnej: przypadek polskiego systemu edukacyjnego

  Konkurs: PRELUDIUM BIS 2 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Mikołaj Pawlak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

 25. Konfiskata rozszerzona i jej uzasadnienie w świetle praw podstawowych i zasad ogólnych prawa Unii Europejskiej

  Konkurs: SONATA 16 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Elżbieta Hryniewicz-Lach

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji

 26. Empatia w tworzeniu prawa. Potencjał Teatru Legislacyjnego

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: HS5

  Kierownik: Bartłomiej Bodziński-Guzik

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 27. Polscy "grey voters". Wpływ zmian demograficznych na rynek wyborczy w Polsce. Studium cyklu wyborczego lat 2023-2025

  Konkurs: OPUS 21 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Turska-Kawa

  Uniwersytet Śląski w Katowicach

 28. Przeciwdziałanie chorobom niezakaźnym w unijnym prawie żywnościowym

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: HS5

  Kierownik: Jakub Farhan

  Uniwersytet w Białymstoku

 29. Luka między zasadą tymczasowego schronienia a statusem uchodźcy w uniwersalnym systemie ochrony uchodźców: zakres, konse...

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: HS5

  Kierownik: Maciej Grześkowiak

  Uniwersytet Warszawski

 30. Należyta staranność przedsiębiorstw w zakresie praw człowieka - studium implementacji w prawie krajowym

  Konkurs: OPUS 21 , panel: HS5

  Kierownik: dr Izabela Schiffauer

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji

 31. Ordynacja dla Polski. Metody prognozowania politycznych konsekwencji wprowadzenia mieszanego systemu wyborczego

  Konkurs: OPUS 21 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Jarosław Flis

  Uniwersytet Jagielloński, Centrum Badań Ilościowych nad Polityką

 32. Obrót nieruchomościami rolnymi inter vivos - rozwiązania modelowe

  Konkurs: OPUS 21 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Paweł Blajer

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 33. Teoria legislacyjnego placebo

  Konkurs: OPUS 21 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Mateusz Stępień

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 34. Nowe spojrzenie na artefaktualny charakter prawa. Dwa znaczenia prawa jako artefaktu.

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: HS5

  Kierownik: Bartosz Biskup

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 35. Recepcja prawa w systemie prawnym Państwa Miasta Watykańskiego

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: HS5

  Kierownik: Konrad Dyda

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 36. Populiści z państw półperyferyjnych jako decydenci w stosunkach międzynarodowych: struktury ideacyjne i praktyki

  Konkurs: SONATA BIS 11 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Anna Wojciuk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

 37. Bezpieczeństwo energetyczne i rosnąca współzależność międzynarodowa. Izraelska polityka energetyczna w procesie tranzycj...

  Konkurs: OPUS 22 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Joanna Dyduch

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 38. Specyfika wykładni konstytucji przez europejskie sądy konstytucyjne

  Konkurs: PRELUDIUM BIS 3 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Monika Florczak-Wątor

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 39. Orzecznictwo międzynarodowe w sądach krajowych

  Konkurs: SONATA 17 , panel: HS5

  Kierownik: dr Oktawian Kuc

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

 40. Dyplomacja naukowa w Europie Północnej

  Konkurs: OPUS 22 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Michał Łuszczuk

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

 41. Prawna i moralna dopuszczalność paszportów immunologicznych

  Konkurs: PRELUDIUM BIS 3 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Wojciech Ciszewski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 42. Reprezentacja polityczna kobiet w samorządzie lokalnym: stereotypy, reguły wyborów, rezultaty polityk publicznych

  Konkurs: OPUS 22 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Adam Gendźwiłł

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 43. Informacja zwrotna jako interwencja publiczna. Analiza porównawcza polityk przeciwdziałających marnowaniu żywności i tes...

  Konkurs: OPUS 22 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Karol Olejniczak

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie

 44. Idea (nie)sprawiedliwości w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej

  Konkurs: OPUS 23 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Alicja Curanović

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

 45. Przeciwdziałanie radykalizacji społeczności muzułmańskich w politykach antyterrorystycznych Wielkiej Brytanii i Stanów Z...

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: HS5

  Kierownik: Aleksandra Tołczyk

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Szkoła Doktorska

 46. Instytucjonalne uwarunkowania strategii wzrostu gospodarczego Japonii

  Konkurs: OPUS 23 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Karol Żakowski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

 47. Rola prawa konkurencji w ochronie prawa do wolnych i pluralistycznych mediów

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: HS5

  Kierownik: Marta Sznajder

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania

 48. Czekając na Mesjasza. Narracje normatywne w europejskim myśleniu po I wojnie światowej (1918-1923)

  Konkurs: OPUS 23 , panel: HS5

  Kierownik: Wojciech Engelking

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

 49. Kompleks bezpieczeństwa w regionie Azji Środkowej po 1991 roku - wielopłaszczyznowa analiza znaczenia regionu z wykorzys...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS5

  Kierownik: dr Marek Musioł

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

 50. Europejska polityka kryminalna wobec przestęsptw motywowanych kulturowo.

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS5

  Kierownik: dr Magdalena Grzyb

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji