Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Quis judicabit? Teoria suwerenności Carla Schmitta w kontekście myśli J. Habermasa i N. Luhmanna

2013/08/T/HS5/00132

Słowa kluczowe:

Deskryptory:

  • HS5_6: Teoria polityki i myśl polityczna
  • HS5_1: Teoria i filozofia prawa, historia prawa i myśli prawnej

Panel:

HS5 - Normy i władza: prawo, nauki o polityce, polityka regionalna i społeczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych

woj. kujawsko-pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Kinga Marulewska 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: ETIUDA 1 - ogłoszony 2012-12-15

Przyznana kwota: 89 192 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-10-01

Zakończenie projektu: 2014-02-17

Planowany czas trwania projektu: 12 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony