Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Prawne aspekty partycypacji publicznej w rozwiązywaniu problemów środowiskowych

2011/01/D/HS5/04413

Słowa kluczowe:

prawo ochrony środowiska

Deskryptory:

 • HS5_3: Prawo publiczne i socjalne, nauka o administracji

Panel:

HS5 - Normy i władza: prawo, nauki o polityce, polityka regionalna i społeczna

Jednostka realizująca:

POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Wydział Administracji i Nauk Społecznych

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Monika Zakrzewska 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: SONATA 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 63 700 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-16

Zakończenie projektu: 2015-12-15

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (1)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 • Publikacje książkowe (13)
 1. Rola organów wykonawczych gmin w rozwiązywaniu konfliktów interesów związanych z realizacją regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych na przykładzie budowy spalarni odpadów
  Autorzy:
  Monika Zakrzewska
  Czasopismo:
  Samorząd Terytorialny (rok: 2016, tom: 44928, strony: 150-162), Wydawca: Wolters Kluwer
  Status:
  Opublikowana
 1. Municipal waste management policies in the Polish legal system with a focus on Warsaw's local government as an example
  Autorzy:
  Monika Zakrzewska
  Konferencja:
  23rd The Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe (NISPAcee) Annual Conference: Insourcing and/or outsourcing. How do they contribute to public administration reform, (rok: 2015, ), Wydawca: The Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe PRESS (NISPAcee PRESS)
  Data:
  konferencja 21-23 maj, 2015 r.
  Status:
  Opublikowana
 1. Etyczne i aksjologiczne uwarunkowania partycypacji publicznej w zakresie realizacji wybranych zadań z ochrony środowiska
  Autorzy:
  Monika Zakrzewska
  Książka:
  Administracja publiczna - uwarunkowania prawne, organizacyjne i społeczne (rok: 2015, tom: nie dotyczy, strony: 101-113), Wydawca: Powszechne Wydawnictwo Prawnicze
  Status:
  Opublikowana
 2. Legal aspects of solving social conflicts related to nature conservation in national parks in light of the principle of sustainable development
  Autorzy:
  Monika Zakrzewska
  Książka:
  Chosen Problems of Nature Conservation in Polish and International Law (rok: 2015, tom: nie dotyczy, strony: 236-247), Wydawca: Polish Economics Publisher
  Status:
  Opublikowana
 3. Zasada partycypacji publicznej w rozwiązywaniu problemów środowiskowych a procedura zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych
  Autorzy:
  Monika Zakrzewska
  Książka:
  Prawne aspekty gospodarowania zasobami środowiska. Oddziaływanie na zasoby środowiska (rok: 2014, tom: 1, strony: 439-450), Wydawca: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa DOM ORGANIZATORA
  Status:
  Opublikowana
 4. Prawne aspekty odpowiedzialności stowarzyszeń za realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej
  Autorzy:
  Monika Zakrzewska
  Książka:
  Prawne problemy samorządu terytorialnego z perspektywy 25-lecia jego funkcjonowania (rok: 2016, tom: nie dotyczy, strony: 101-115), Wydawca: C.H. Beck
  Status:
  Opublikowana
 5. Instrumenty prawne współpracy w dziedzinie środowiska w prawie niemieckim i polskim w świetle zasady kooperacji
  Autorzy:
  Monika Zakrzewska
  Książka:
  Prawo i polityka ochrony środowiska w doktrynie i praktyce (rok: 2016, tom: T. (MXVII) 943, strony: 139-146), Wydawca: Uniwersytet Szczeciński
  Status:
  Opublikowana
 6. Wybrane aspekty współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w świetle prezydenckiego projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego oraz zmianie niektórych ustaw
  Autorzy:
  Monika Zakrzewska
  Książka:
  Współpraca organizacji pozarządowych z samorządem terytorialnym (rok: 2015, tom: nie dotyczy, strony: 111-123), Wydawca: Powszechne Wydawnictwo Prawnicze
  Status:
  Opublikowana
 7. Zadania regionalnego dyrektora ochrony środowiska w zakresie zapewnienia udziału społeczeństwa w procedurze oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w świetle zasady subsydiarności.
  Autorzy:
  Monika Zakrzewska
  Książka:
  Organizacja administracji publicznej z perspektywy powierzonych jej zadań, T. Bąkowski (red) (rok: 2015, tom: nie dotyczy, strony: 355 -374), Wydawca: Wolters Kluwer
  Status:
  Opublikowana
 8. Partycypacja publiczna w ochronie środowiska w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych. Wybrane zagadnienia.
  Autorzy:
  Monika Zakrzewska
  Książka:
  Wpływ przemian cywilizacyjnych na prawo administracyjne i administrację publiczną (rok: 2013, tom: nie dotyczy, strony: 418-438), Wydawca: Wolters Kluwer Polska SA
  Status:
  Opublikowana
 9. Prawne aspekty bezpośredniego stosowania przepisów prawa międzynarodowego i unijnego o dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska w orzecznictwie sądów administracyjnych
  Autorzy:
  Monika Zakrzewska
  Książka:
  Inteligentna i zrównoważona gospodarka sprzyjająca włączeniu społecznemu - wyzwania dla systemów prawnych Unii Europejskiej i państw członkowskich (rok: 2017, tom: nie dotyczy, strony: 305-316), Wydawca: Wydawnictwo C.H. Beck
  Status:
  Opublikowana
 10. Prawne instrumenty ochrony krajobrazu a zasada udziału społeczeństwa w ochronie środowiska
  Autorzy:
  Monika Zakrzewska
  Książka:
  Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy gmin i województw (rok: 2016, tom: nie dotyczy, strony: 185-200), Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
  Status:
  Opublikowana
 11. Prawne uwarunkowania informatyzacji administracji publicznej w zakresie ochrony środowiska
  Autorzy:
  Monika Zakrzewska
  Książka:
  Współczesne uwarunkowania europeizacji i informatyzacji administracji (rok: 2012, tom: nie dotyczy, strony: 293-319), Wydawca: Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
  Status:
  Opublikowana
 12. Udział organizacji ekologicznych w kształtowaniu koncepcji zrównoważonego rozwoju w planach, politykach oraz strategiach
  Autorzy:
  Monika Zakrzewska
  Książka:
  Zrównoważony rozwój jednostek samorządu lokalnego w świetle globalizacji gospodarczej (rok: 2012, tom: nie dotyczy, strony: 63-77), Wydawca: Wydanictwo Politechniki Warszawskiej
  Status:
  Opublikowana
 13. nie dotyczy
  Autorzy:
  Monika Zakrzewska
  Książka:
  Model udziału organizacji społecznych w ochronie środowiska - zagadnienia administracyjnoprawne (rok: 2017, tom: nie dotyczy, strony: nie dotyczy), Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
  Status:
  Złożona