Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Elity administracyjne i polityczne państwa: kariery, tożsamości, relacje

2011/03/B/HS5/00825

Słowa kluczowe:

państwo elita władza administracja publiczna proces decyzyjny instytucje publiczne

Deskryptory:

 • HS6_15: Socjologia idei, władzy, norm, organizacji
 • HS6_20: Przestrzeń publiczna
 • HS5_10: Inne zagadnienia pokrewne

Panel:

HS5 - Normy i władza: prawo, nauki o polityce, polityka regionalna i społeczna

Jednostka realizująca:

Instytut Studiów Politycznych PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Ewa Nalewajko 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 236 760 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-17

Zakończenie projektu: 2015-08-16

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Przenośne komputery z oprogramowaniem. Za kwotę 6 000 PLN
 2. Dyktafony cyfrowe. Za kwotę 1 800 PLN
 3. Licencje na oprogranowanie do anlizy danych. Za kwotę 10 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 1. Elita administracyjna. Misja i odpowiedzialność
  Autorzy:
  Irena Pańków
  Czasopismo:
  Kultura i Społeczeństwo (rok: 2015, tom: LIX/4, strony: 85-104), Wydawca: ISP PAN
  Status:
  Opublikowana
 2. Elity administracyjne państwa w procesach stanowienia prawa
  Autorzy:
  Paweł Maranowski
  Czasopismo:
  Studia Polityczne (rok: 2015, tom: 3 (39), strony: 55-77), Wydawca: ISP PAN
  Status:
  Opublikowana
 3. Wzory sukcesu w narracjach elit administracyjnych państwa
  Autorzy:
  Jolanta Gładys-Jakóbik, Barbara Post
  Czasopismo:
  Kultura i Społeczeństwo (rok: 2015, tom: LIX/4, strony: 65-83), Wydawca: ISP PAN
  Status:
  Opublikowana
 4. Administracja rządowa i jej elity w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej
  Autorzy:
  Elżbieta Skotnicka-Illasiewicz
  Czasopismo:
  Studia Polityczne (rok: 2014, tom: 3 (35), strony: 129-152), Wydawca: ISP PAN
  Status:
  Opublikowana
 5. Polski model kariery zawodowej urzędników wyższego szczebla? Próba empirycznego opisu
  Autorzy:
  Witold Betkiewicz
  Czasopismo:
  Studia Polityczne (rok: 2014, tom: 3 (35), strony: 107-128), Wydawca: ISP PAN
  Status:
  Opublikowana
 6. Dobre państwo i dobry urzędnik - krystalizacja wzorów normatywnych w środowisku rządowych elit administracyjnych
  Autorzy:
  Ewa Nalewajko, Barbara Post
  Czasopismo:
  Studia Polityczne (rok: 2014, tom: 3 (35), strony: 83-106), Wydawca: ISP PAN
  Status:
  Opublikowana