Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Policja sanitarna - zagadnienia administracyjnoprawne

2011/01/B/HS5/00661

Słowa kluczowe:

policja administracyjna higiena zdrowie nadzór epidemiologiczny

Deskryptory:

 • HS5_3: Prawo publiczne i socjalne, nauka o administracji

Panel:

HS5 - Normy i władza: prawo, nauki o polityce, polityka regionalna i społeczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Marcin Janik 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 32 500 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-01

Zakończenie projektu: 2015-05-31

Planowany czas trwania projektu: 18 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (1)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (11)
 • Publikacje książkowe (3)
 1. Public goods in administrative space - outline of problematic aspects
  Autorzy:
  Marcin Janik
  Czasopismo:
  Silesian Journal of Legal Studies (rok: 2014, tom: 6, strony: 23-31), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
  Status:
  Opublikowana
 1. Dobra publiczne w świetle teorii ograniczonej racjonalności. Kilka dyskusyjnych refleksji na przykładzie działań przeciwepidemicznych
  Autorzy:
  Marcin Janik
  Konferencja:
  "Procesy kierowania w systemie administracji publicznej" (rok: 2014, ), Wydawca: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa oddział Rzeszów
  Data:
  konferencja Mąchocice Kapitulne k/Kielc, 30 – 31 maja
  Status:
  Opublikowana
 2. Anti – epidemic measures as a plane of cross-border cooperation - a few observations in public goods context
  Autorzy:
  Marcin Janik
  Konferencja:
  International Congress of Administrative Law, Science and Justice, (rok: 2014, ), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego
  Data:
  konferencja Szczecin-Berlin, 21-24 września
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 3. Refleksje nad skutecznością nadzoru epidemiologicznego
  Autorzy:
  Marcin Janik
  Konferencja:
  III Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem" Jednostki, grupy i społeczeństwa (rok: 2014, ), Wydawca: -
  Data:
  konferencja Zakopane, 3-5 grudnia
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 4. Akty i czynności organów sanitarno-epidemiologicznych (kilka refleksji)
  Autorzy:
  Marcin Janik
  Konferencja:
  Kryzys prawa administracyjnego w administracji publicznej? (rok: 2012, ), Wydawca: Wolters Kluwer Polska - LEX
  Data:
  konferencja 23 – 26 wrzesień
  Status:
  Opublikowana
 5. Działania władcze organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej
  Autorzy:
  Marcin Janik
  Konferencja:
  Władztwo administracyjne. Administracja publiczna w sferze imperium i w sferze dominium (rok: 2012, ), Wydawca: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Rzeszowie
  Data:
  konferencja 11-13 maja
  Status:
  Opublikowana
 6. Wyzwania w zarządzaniu globalnymi dobrami publicznymi. Kilka uwag na przykładzie sieci organów nadzoru epidemiologicznego
  Autorzy:
  Marcin Janik
  Konferencja:
  XIV Doroczna Konferencja Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej "Internacjonalizacja administracji publicznej" (rok: 2013, ), Wydawca: Wolters Kluwer SA Warszawa
  Data:
  konferencja Lwów, 9-12 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 7. Wyzwania dla ochrony zdrowia publicznego jako kategorii dobra publicznego. Uwagi na przykładzie działań przeciwepidemicznych
  Autorzy:
  Marcin Janik
  Konferencja:
  I Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Bezpieczeństwo zdrowotne – ujęcie interdyscyplinarne" podmioty, środowiska i obszary wyzwań oraz zagrożeń zdrowotnych (rok: 2014, ), Wydawca: -
  Data:
  konferencja Świerklaniec 17-19 września
  Status:
  Opublikowana
 8. Zarządzanie dobrami publicznymi – kilka uwag na kanwie działań przeciwepidemicznych
  Autorzy:
  Marcin Janik
  Konferencja:
  XXIII Zjazd Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego "10 lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej" (rok: 2014, ), Wydawca: PRESSCO Wrocław
  Data:
  konferencja Szczecin, 21-24 września
  Status:
  Opublikowana
 9. Jawności działania w świetle teorii zarządzania uwagą. Dylematy na przykładzie działań przeciwepidemicznych
  Autorzy:
  Marcin Janik
  Konferencja:
  Jawność działania samorządu terytorialnego (rok: 2014, ), Wydawca: Wolters Kluwer SA Warszawa
  Data:
  konferencja Katowice, 13 - 14 marca
  Status:
  Opublikowana
 10. Samorząd a szczepienia ochronne. Kilka uwag o partycypacji
  Autorzy:
  Marcin Janik
  Konferencja:
  Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym (rok: 2013, ), Wydawca: Wolters Kluwer Polska - LEX
  Data:
  konferencja 14 – 15 marca
  Status:
  Opublikowana
 11. Zdrowie jako dobro publiczne w dobie globalizacji – kilka uwag dyskusyjnych
  Autorzy:
  Marcin Janik
  Konferencja:
  Dobra publiczne w administracji (rok: 2013, ), Wydawca: Wydawnictwo Adam Marszałek
  Data:
  konferencja Opole, 21 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 1. Koncepcja sieci organów nadzoru epidemiologicznego
  Autorzy:
  Marcin Janik
  Książka:
  Pomiędzy zarządzaniem publicznym a ogólną teorią administracji (rok: 2013, tom: I, strony: 59-67), Wydawca: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej
  Status:
  Opublikowana
 2. -
  Autorzy:
  Marcin Janik
  Książka:
  Płaszczyzny działania organów policji sanitarnej w sferze nadzoru sanitarnego i epidemiologicznego. Studium administracyjnoprawne (rok: 2015, tom: -, strony: 294), Wydawca: -
  Status:
  Złożona
 3. Działania przeciwepidemiczne na przykładzie szczepień ochronnych. Kilka uwag na tle orzecznictwa
  Autorzy:
  Marcin Janik
  Książka:
  Administracja publiczna – aktualne wyzwania. Księga pamiątkowa prof. zw. dra hab. Ernesta Knosali (rok: 2015, tom: I, strony: 205 - 221), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
  Status:
  Opublikowana