Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Koncepcja i zakres wspólnotowej polityki dotyczącej ochrony zdrowia w XXI wieku. Uwarunkowania i szanse współczesnych trendów w sferze legislacji, zarządzania publicznego i działań implementacyjnych.

2011/01/B/HS5/03129

Słowa kluczowe:

prawo do ochrony zdrowia system zdrowotny regulacje międzynarodowe i unijne konstytucja RP ubezpieczenie zdrowotne reformy ochrony zdrowia

Deskryptory:

 • NZ7_5: Organizacja ochrony zdrowia
 • HS5_9: Polityka społeczna (w tym: polityka dotycząca ludności, zagadnienia zabezpieczenia społecznego, tzw. trzeci sektor, pomoc społeczna, gerontologia społeczna, governance i instytucje dialogu społecznego)
 • HS4_10: Gospodarka publiczna, infrastruktura społeczna, administracja publiczna

Panel:

HS5 - Normy i władza: prawo, nauki o polityce, polityka regionalna i społeczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum, Wydział Nauk o Zdrowiu

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Anna Mokrzycka 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 78 760 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-08

Zakończenie projektu: 2014-12-07

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 1. Skutki dyrektywy o stosowaniu praw pacjenta w opiece transgranicznej w zakresie uprawnień pacjentów, zobowiązań świadczeniodawców oraz w sferze organizacji, koordynacji i finansowania świadczeń
  Autorzy:
  A.Mokrzycka, I.Kowalska, K.Badora, M. Rogala
  Czasopismo:
  Zeszyty naukowe Ochrony Zdrowia, Zdrowie Publiczne i Zarządzanie (rok: 2014, tom: 12 nr 3, strony: ), Wydawca: Instytut Zdrowia Publicznego
  Status:
  Złożona
 2. Międzynarodowe koncepcje podstawowych funkcji/świadczeń zdrowia publicznego ze szczególnym uwzględnieniem funkcji środowiskowych i ich wpływ na identyfikację priorytetów zdrowia publicznego w Polsce
  Autorzy:
  Iwona Kowalska, Anna Mokrzycka
  Czasopismo:
  Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia, Zdrowie Publiczne i Zarządzanie (rok: 2012, tom: 10, strony: 31-44), Wydawca: Instytut Zdrowia Piublicznego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4467/20842627OZ.12.005.0892 - link do publikacji