Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Rola państwa w procesach podnoszenia konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw - diagnoza istniejących uwarunkowań i barier prawnych, perspektywy rozwoju.

2011/03/D/HS5/03629

Słowa kluczowe:

konkurencja innowacje państwo

Deskryptory:

 • HS5_3: Prawo publiczne i socjalne, nauka o administracji

Panel:

HS5 - Normy i władza: prawo, nauki o polityce, polityka regionalna i społeczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Prawa i Administracji

woj. kujawsko-pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Anna Brzezińska-Rawa 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: SONATA 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 81 900 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-10

Zakończenie projektu: 2016-01-09

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (7)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Constitutionally justified limitations of freedom of the economic activity : the case of Poland IF: 0,565
  Autorzy:
  Anna Brzezińska-Rawa, Dorota Sylwestrzak
  Czasopismo:
  International Journal of Social Science and Humanities Research (rok: 2017, tom: Vol. 5, Issue 4, strony: 253-257), Wydawca: Research Publish Journals
  Status:
  Opublikowana
 2. The Influence of the Important Public Interest" Clause on the Competitiveness of Undertakings in Poland
  Autorzy:
  Anna Brzezińska-Rawa, Dorota Sylwestrzak
  Czasopismo:
  International Journal of Novel Research in Humanity and Social Sciences (rok: 2017, tom: Vol. 4, Issue 6, strony: 71-76), Wydawca: Novelty Journals
  Status:
  Opublikowana
 3. Zamówienia in house na tle nowych rozwiązań normatywnych (w:) Nowe prawo zamówień publicznych - kierunki modernizacji
  Autorzy:
  H. Nowicki
  Czasopismo:
  Prawo Zamówień Publicznych (rok: 2015, tom: 4, strony: 193-203), Wydawca: C.H. Beck
  Status:
  Opublikowana
 4. Klasyczne przewozy taksówkowe kontra Uber a ochrona konsumenta
  Autorzy:
  Dorota Sylwestrzak
  Czasopismo:
  Gdańskie Studia Prawnicze , Wydawca: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 5. The Legal Status of the Airbnb Services from the Polish Perspective
  Autorzy:
  Anna Brzezińska-Rawa, Dorota Sylwestrzak
  Czasopismo:
  International Journal of Novel Research in Humanity and Social Sciences (rok: 2017, tom: Vol. 4, Issue 6, strony: 65-70), Wydawca: Novelty Journals
  Status:
  Opublikowana
 1. Preferowanie podmiotów publicznych w niektórych rodzajach działalności gospodarczej, w: Węzłowe problemy oddziaływania państwa na konkurencyjność i innowacyjność gospodarki z perspektywy różnych dziedzin prawa / red. Anna Brzezińska-Rawa, Dorota Sylwestrzak.
  Autorzy:
  D. Sylwestrzak
  Konferencja:
  Rola państwa w procesach podnoszenia konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw. Diagnoza istniejących uwarunkowań i barier prawnych - perspektywy rozowju. (rok: 2015, ), Wydawca: KN PPG
  Data:
  konferencja 5.12.2014
  Status:
  Opublikowana
 2. Stosowanie publicznego prawa konkurencji w sprawach praktyk ograniczających konkurencję jako forma negocjacyjnego odziaływania państwa na konkurencyjność przedsiębiorstw
  Autorzy:
  A. Brzezińska-Rawa, D. Sylwestrzak
  Konferencja:
  Prawne instrumenty oddziaływania na gospodarkę (rok: 2016, ), Wydawca: C.H.Beck
  Data:
  konferencja 27-30.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 3. Leniency w sprawach porozumień ograniczających konkurencję w Polsce. Przeszłość-teraźniejszość-przyszłość
  Autorzy:
  A. Brzezińska-Rawa, D. Sylwestrzak
  Konferencja:
  Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego w Szczecinie - 10 lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej (rok: 2014, ), Wydawca: Presscom Sp. z o.o.
  Data:
  konferencja 21-24 września
  Status:
  Opublikowana
 4. Ochrona wartości wysoko cenionych w działalności gospodarczej, w: (red.) A. Brzezińska-Rawa, D. Sylwestrzak,
  Autorzy:
  A. Brzezińska-Rawa
  Konferencja:
  Rola państwa w procesach konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw : diagnoza istniejących uwarunkowań i barier prawnych : perspektywy rozwoju (rok: 2015, ), Wydawca: KN PPG
  Data:
  konferencja 5.12.2014
  Status:
  Opublikowana
 5. Prawo zamówień publicznych instrumentem kreowania innowacyjnej gospodarki
  Autorzy:
  H. Nowicki
  Konferencja:
  Prawne instrumenty oddziaływania na gospodarkę (rok: 2016, ), Wydawca: C.H.Beck
  Data:
  konferencja 27-30.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 6. Settlement w postępowaniach w sprawach praktyk ograniczających konkurencję – instytucja skutecznej ochrony konkurencji czy narzędzie ułatwiające działalność organu antymonopolowego?
  Autorzy:
  A. Brzezińska-Rawa, D. Sylwestrzak
  Konferencja:
  25 lat fundamentów wolności działalności gospodarczej. Tendencje rozwojowe (rok: 2013, ), Wydawca: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego
  Data:
  konferencja 22-25 września
  Status:
  Opublikowana
 7. Wpływ jawności działania jst na konkurencyjność przewozów autobusowych
  Autorzy:
  A. Brzezińska-Rawa, D. Sylwestrzak
  Konferencja:
  Jawność działalnia jednostek samorządu terytorialnego (rok: 2014, ), Wydawca: Wolters Kluwer
  Data:
  konferencja 13-14 marca
  Status:
  Opublikowana
 1. Rola państwa w procesach podnoszenia konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw. Diagnoza istniejących uwarunkowań i barier prawnych - perspektywy rozowju.
  Autorzy:
  A. Brzezińska-Rawa (red.), H. Nowicki, D. Sylwestrzak
  Książka:
  Rola państwa w procesach podnoszenia konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw. Diagnoza istniejących uwarunkowań i barier prawnych - perspektywy rozowju. (rok: 2015, tom: I, strony: 1-106), Wydawca: C.H. Beck
  Status:
  Opublikowana