Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Ochrona informacji poufnych pracodawcy w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy

2011/03/N/HS5/03725

Słowa kluczowe:

prawo pracy informacje poufne przedstawiciele pracowników

Deskryptory:

 • HS5_5: Prawo prywatne

Panel:

HS5 - Normy i władza: prawo, nauki o polityce, polityka regionalna i społeczna

Jednostka realizująca:

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Marta Derlacz-Wawrowska 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 60 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-09

Zakończenie projektu: 2015-08-08

Planowany czas trwania projektu: 30 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 • Publikacje książkowe (4)
 1. PROTECTION OF EMPLOYER'S CONFIDENTIAL INFORMATION IN THE INDIVIDUAL AND COLLECTIVE LABOUR LAW
  Autorzy:
  Marta Derlacz-Wawrowska
  Konferencja:
  18th International Academic Conference (rok: 2015, ), Wydawca: International Institute of Social and Economic Sciences (IISES)
  Data:
  konferencja 25-28.08.2015
  Status:
  Opublikowana
 1. -
  Autorzy:
  Marta Derlacz-Wawrowska
  Książka:
  Ochrona informacji poufnych pracodawcy w indywdualnym i zbiorowym prawie pracy (rok: 2015, tom: I, strony: 215), Wydawca: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
  Status:
  Opublikowana
 2. Prawo związków zawodowych do informacji. Stan obecny i propozycje zmian
  Autorzy:
  Marta Derlacz-Wawrowska
  Książka:
  Praca i polityka społeczna. Współczesne tendencje i wyzwania. (rok: 2013, tom: I, strony: 378-390), Wydawca: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
  Status:
  Opublikowana
 3. Whistleblowing a ochrona informacji poufnych pracodawcy
  Autorzy:
  Marta Derlacz-Wawrowska
  Książka:
  Prawo pracy. Refleksje i poszukiwania. (rok: 2013, tom: I, strony: 390-403), Wydawca: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
  Status:
  Opublikowana
 4. RIGHT OF EMPLOYEES TO INFORMATION ABOUT EMPLOYER'S OPERATION
  Autorzy:
  Marta Derlacz-Wawrowska
  Książka:
  INTEGRATING SOCIAL SCIENCES INTO LEGAL RESEARCH. Coference Papers. (rok: 2014, tom: I, strony: 110-115), Wydawca: Uniwersytet w Wilnie
  Status:
  Opublikowana