Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 11 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Wrażliwość eksportu na zmiany kursu walutowego - zastosowanie metod kointegracji nieliniowej

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS4

  Kierownik: dr Karolina Konopczak

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów

 2. Wpływ ujemnych nominalnych stóp procentowych na ryzyko systemowe

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS4

  Kierownik: Karol Rogowicz

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów

 3. Transport a wykluczenie społeczne - metodologia badań, pomiar i analiza zależności

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS4

  Kierownik: dr Bartłomiej Gorlewski

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów

 4. Kapitał zagraniczny w sektorach bankowych krajów Europy Środkowej i Wschodniej - znaczenie dla stabilności finansowej i ...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów

 5. Koopetycja w grupach kapitałowych- skala, charakter, determinanty i wpływ na efektywność

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS4

  Kierownik: dr Wioletta Mierzejewska

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów

 6. Wykluczenie społeczne - jakość i godność życia osób w wieku 60+, "rdzennych" mieszkańców wsi w Polsce

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Teresa Słaby

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów

 7. Efekty regulacji o raportowaniu niefinansowym dla praktyk zarządzania zasobami ludzkimi i ładu korporacyjnego w Niemczec...

  Konkurs: BEETHOVEN CLASSIC 3 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Maria Aluchna

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów

 8. Nierównowagi finansowe a funkcja reakcji polityki pieniężnej

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS4

  Kierownik: dr Łukasz Kurowski

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów

 9. Wpływ udziału Skarbu Państwa w sektorze bankowym na ryzyko systemowe oraz możliwości stosowania mechanizmu resolution...

  Konkurs: PRELUDIUM 19 , panel: HS4

  Kierownik: Kamil Klupa

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów

 10. ESG - ocena zakresu raportowania i działań w europejskim sektorze finansowym

  Konkurs: OPUS 21 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów

 11. Zachowania przedsiębiorcze i konsumpcyjne w rodzinach opiekujących się dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Mirosława Janoś-Kresło

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów