Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Opracowanie nowej metody badania dynamicznej twardości oraz wybranych właściwości mechanicznych materiałów jednorodnych i cienkich warstw w warunkach wysokich prędkości odkształcenia.

2013/09/B/ST8/03468

Słowa kluczowe:

twardość dynamiczna fala uderzeniowa dynamicze własności mechaniczne impuls laserowy

Deskryptory:

 • ST8_4: Mechanika ciała stałego, mechanika płynów, termodynamika
 • ST8_7: Budowa maszyn ( modelowanie, kształtowanie, obróbka)
 • ST5_19: Metody badań właściwości materiałów

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Joanna Radziejewska 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 956 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-02-20

Zakończenie projektu: 2017-02-19

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. przenośny komputer osobisty. Za kwotę 4 000 PLN
 2. mikoskop pomiarowy z fukcją analizy topografii powierzchni 3D. Za kwotę 406 000 PLN
 3. oprogramowanie Microsoft Office. Za kwotę 370 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (8)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (5)
 1. Zastosowanie odkształcenia plastycznego wywołanego nanosekundowym impulsem laserowym do oceny twardości dynamicznej
  Autorzy:
  Joanna Radziejewska
  Czasopismo:
  Mechanik (rok: 2015, tom: 4, strony: 66-70), Wydawca: Redakcja Mechanik Agenda Wydawnicza SIMP
  Status:
  Opublikowana
 2. Optymalizacja laserowo indukowanych fal uderzeniowych do badania dynamicznych właściwości materiałow.
  Autorzy:
  J. Radziejewska, J. Marczak, J. Hoffman, A. Sarzyński, M. Strzelec
  Czasopismo:
  Inżynieria Materiałowa (rok: 2014, tom: 6, strony: 544-547), Wydawca: FSNT-NOT
  Status:
  Opublikowana
 3. Laserowa mikroobróbka materiałów
  Autorzy:
  Sarzyński, A., Radziejewska, J. , Marczak, J. , Strzelec, M. , Ostrowski, R. , Rycyk, A. , Czyż, K.
  Czasopismo:
  Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania (rok: 2016, tom: 57, strony: 42-47), Wydawca: Sigma-Not
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15199/13.2016.11.9 - link do publikacji
 4. Plasma generated during underwater pulsed laser processing IF: 3,319
  Autorzy:
  Jacek Hoffman, Justyna Chrzanowska, Tomasz Moscicki, Joanna Radziejewska,Leszek Stobinski, Zygmunt Szymanski
  Czasopismo:
  Applied Surface Science (rok: 2017, tom: 417, strony: 130-135), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apsusc.2017.01.185 - link do publikacji
 5. Application of a nanosecond laser pulse to evaluate dynamic hardness IF: 1,65
  Autorzy:
  Joanna Radziejewska
  Czasopismo:
  Optics&LaserTechnology (rok: 2016, tom: 78, strony: 125-133), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
 6. Analysis of the plastic deformation of AISI 304 stee induced by the nanosecond laser pulse IF: 3,319
  Autorzy:
  W. Mocko, J.Radziejewska, A. Sarzyński, M. Strzelec, J.Marczak
  Czasopismo:
  Optics & Laser Technology (rok: 2017, tom: 90, strony: 165-173), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.optlastec.2016.11.022 - link do publikacji
 7. Measurement of stress waves induced by a laser pulse
  Autorzy:
  Joanna Radziejewska, Jan Marczak, Antoni Rycyk, Karol Jach, Antoni Sarzyński, Marek Strzelec
  Czasopismo:
  PHOTONICS LETTERS OF POLAND (rok: 2015, tom: 7, strony: 112-114), Wydawca: Photonics Society of Poland
  Status:
  Opublikowana
 8. Experimental investigation of shock wave pressure induced by a ns laser pulse under varying conditions IF: 4,059
  Autorzy:
  Joanna Radziejewska, Roman Ostrowski, Antoni Sarzyński, Marek Strzelec
  Czasopismo:
  Optics and Lasers in Engineering (rok: 2020, ), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 1. Evaluation of dynamic hardness and adhesion of thin layer using nanosecond laser pulse
  Autorzy:
  Radziejewska J., Sarzyński A., Strzelec M., Hoffman J., Moćko W.,
  Konferencja:
  SolMech 2016, 40th Solid Mechanics Conference, (rok: 2016, ), Wydawca: ippt-pan
  Data:
  konferencja 29.08-2.09
  Status:
  Opublikowana
 2. Pomiary przemieszczeń płytek metalowych napędzanych przez impuls promieniowania laserowego
  Autorzy:
  J. Radziejewska1, W. Mocko3, A. Sarzyński2, J. Marczak2, K. Jach2, A.Rycyk2, K. Czyż2,, M. Strzelec2*
  Konferencja:
  XI Sympozjum Techniki Laserowej (rok: 2016, ), Wydawca: WAT
  Data:
  konferencja 27-30 wrzesień
  Status:
  Opublikowana
 3. Laser micro-structuring of surfaces for applications in materials and biomedical science
  Autorzy:
  Antoni Sarzyński, Jan Marczak, Marek Strzelec, Antoni Rycyk, Krzysztof Czyż, Danuta Chmielewska
  Konferencja:
  Laser Technology 2016: Progress and Applications of Lasers (rok: 2016, ), Wydawca: Ryszard S. Romaniuk; Krzysztof Kopczynski; Jan K. Jabczyński; Zygmunt Mierczyk
  Data:
  konferencja 26 09
  Status:
  Opublikowana
 4. Numerical calculation of plastic deformations caused by wave induced by ns laser pulse
  Autorzy:
  W. Moćko, J. Radziejewska, J. Marczak, A. Sarzyński, M. Strzelec
  Konferencja:
  1-st International Conference of Impact Loading of Structure and Materials (rok: 2016, ), Wydawca: Politechnico di Turino
  Data:
  konferencja 22-26-05
  Status:
  Opublikowana
 5. Propagation of shock waves generated by laser pulses in materials research
  Autorzy:
  J.Radziejewska, J. Marczak, A. Sarzyński, M. Strzelec, J. Hoffman
  Konferencja:
  E-RMS Fall Meeting (rok: 2014, ), Wydawca: European Materials Research Society
  Data:
  konferencja 14-16 09
  Status:
  Opublikowana