Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badanie właściwości i generowanie za pomocą implantacji jonowej cienkich warstw na stopie z pamięcią kształtu NiTi o strukturze mikro- i nanokrystalicznej.

2013/09/D/ST8/04011

Słowa kluczowe:

implantacja jonowa stopy z pamięcią kształtu mikrostruktura cienkich warstw nanoindentacja korozja

Deskryptory:

 • ST8_4: Mechanika ciała stałego, mechanika płynów, termodynamika
 • ST5_4: Cienkie warstwy
 • ST5_3: Modyfikacja powierzchni materiałów

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Neonila Levintant-Zayonts 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: SONATA 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 485 444 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-03-13

Zakończenie projektu: 2018-12-12

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. zakup komputera. Za kwotę 4 000 PLN
 2. zakup stolika dla pozycionowania próbek w komorze próżniowej. Za kwotę 2 091 PLN
 3. zakup zaworu gazowego. Za kwotę 5 500 PLN
 4. system operacyjny Microsoft Windows 7.
 5. zakup monitora do komputera. Za kwotę 700 PLN
 6. zakup urzadzenia elektronicznego do monitoringu procesu iimplantacji jonowej. Za kwotę 10 910 PLN
 7. zakup źródła jonów do implantatora jonów. Za kwotę 16 696 PLN
 8. oscyloskop cyfrowy.
 9. zakup drukarki. Za kwotę 500 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 1. Characterization of NiTi SMA in its unusual behaviour in wear tests IF: 4,27
  Autorzy:
  Neonila Levintant-Zayonts Grzegorz Starzynski, Stanislaw Kucharski, Mateusz Kopec
  Czasopismo:
  Tribology International (rok: 2019, tom: 137, strony: 313-323), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.triboint.2019.05.005 - link do publikacji
 2. Local Pseudoelastic Behaviour and Surface Characteristics of N Ion Implanted NiTi Shape Memory Alloy IF: 0,469
  Autorzy:
  N. Levintant-Zayonts, L. Kwiatkowski, Z. Swiatek and J. Brzozowska
  Czasopismo:
  ACTA PHYSICA POLONICA A (rok: 2017, tom: 132, strony: 210-216), Wydawca: Institute of Physics Polish Academy of Sciences.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12693/APhysPolA.132.210 - link do publikacji
 3. Enhancement of bending fatigue life in TiNi shape-memory alloy tape by nitrogen ion implantation IF: 0,654
  Autorzy:
  K. TAKEDA, R. MATSUI, H. TOBUSHI, S. HOMMA, N. LEVINTANT-ZAYONTS, S. KUCHARSKI
  Czasopismo:
  Archives of Mechanics (rok: 2015, tom: 67, issue 4, strony: 293-310), Wydawca: Polish Academy of Sciences Institute of Fundamental Technological Research
  Status:
  Opublikowana
 4. On the Origin of Superiority in Wear Response of Superelastic NiTi Compared to a Conventional Ti6Al4V IF: 1,75
  Autorzy:
  N.Levintant-Zayonts, G.Starzynski, S.Kucharski
  Czasopismo:
  Tribology Transactions , Wydawca: Taylor  Francis Online
  Status:
  Złożona
 1. Local pseudoelastic behavior and surface characteristics of N ion implanted NiTi shape memory alloy
  Autorzy:
  Neonila Levintant-Zayonts, Lech Kwiatkowski, Zbigniew Swiatek, Justyna Brzozowska
  Konferencja:
  XI-th INTERNATIONAL CONFERENCE ION IMPLANTATION and OTHER APPLICATIONS OF ION AND ELECTRONS, Kaziemierz Dolny, Poland (rok: 2017, ), Wydawca: Polish Academy of Sciences Instytute of Physics
  Data:
  konferencja june 13-16, 2016
  Status:
  Opublikowana