Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wieloskalowe modelowanie materiałów niejednorodnych: opis ewolucji mikrostruktury i efekty skali

2013/09/B/ST8/03320

Słowa kluczowe:

mikromechanika materiały polikrystaliczne kompozyty ewolucja mikrostruktury

Deskryptory:

 • ST8_3: Inżynieria obliczeniowa, komputerowe wspomaganie modelowania, projektowania i produkcji
 • ST8_4: Mechanika ciała stałego, mechanika płynów, termodynamika
 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Katarzyna Kowalczyk-Gajewska 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 542 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-02-20

Zakończenie projektu: 2017-02-19

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (10)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (7)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. Consistent treatment and automation of the incremental Mori-Tanaka scheme for elasto-plastic composites IF: 3,326
  Autorzy:
  P. Sadowski, K. Kowalczyk-Gajewska, S. Stupkiewicz
  Czasopismo:
  Computational Mechanics (rok: 2017, tom: 60, strony: 493-511), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00466-017-1418-z - link do publikacji
 2. Modelling of Texture Evolution and Grain Refinement on Complex SPD Paths
  Autorzy:
  K. Kowalczyk-Gajewska, S. Stupkiewicz, K. Frydrych and H. Petryk
  Czasopismo:
  IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (rok: 2014, tom: 63, strony: 012040-012052), Wydawca: IOP Publishing, 6th International Conference on Nanomaterials by Severe Plastic Deformation
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/1757-899X/63/1/012040 - link do publikacji
 3. Texture evolution in titanium on complex deformation paths: experiment and modelling IF: 2,881
  Autorzy:
  K. Kowalczyk-Gajewska, K. Sztwiertnia, J. Kawałko, K. Wierzbanowski, M. Wronski, K. Frydrych, S. Stupkiewicz, H. Petryk
  Czasopismo:
  MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING (rok: 2015, tom: 637, strony: 251-263), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.msea.2015.04.040 - link do publikacji
 4. A three-scale crystal plasticity model accounting for grain refinement in fcc metals subjected to severe plastic deformations IF: 2,881
  Autorzy:
  Karol Frydrych, Katarzyna Kowalczyk-Gajewska
  Czasopismo:
  MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING (rok: 2016, tom: 658, strony: 490-502), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.msea.2016.01.101 - link do publikacji
 5. Elastic-plastic properties of metal matrix composites: validation of mean-field approaches IF: 3,034
  Autorzy:
  M. Kursa, K Kowalczyk-Gajewska, M.J. Lewandowski, H. Petryk
  Czasopismo:
  European Journal of Mechanics A/Solids (rok: 2018, tom: 68, strony: 53-66), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.euromechso1.2017.11.001 - link do publikacji
 6. Micromechanical and numerical analysis of packing and size effects in elastic particulate composites IF: 6,313
  Autorzy:
  M. Majewski, M. Kursa, P. Holobut, K. Kowalczyk-Gajewska
  Czasopismo:
  COMPOSITES PART B-ENGINEERING (rok: 2017, tom: 124, strony: 158-174), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.compositesb.2017.05.004 - link do publikacji
 7. Response discontinuities in the solution of the incremental Mori–Tanaka scheme for elasto-plastic composites IF: 0,916
  Autorzy:
  Sadowski P., Kowalczyk-Gajewska K., Stupkiewicz S.
  Czasopismo:
  ARCHIVES OF MECHANICS (rok: 2017, tom: 69, strony: 45012), Wydawca: IPPT PAN
  Status:
  Opublikowana
 8. Twinning-induced anisotropy of mechanical response of AZ31B extruded rods IF: 4,014
  Autorzy:
  K. Frydrych, M. Maj, L. Urbański, K. Kowalczyk-Gajewska
  Czasopismo:
  MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING (rok: 2019, ), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Złożona
 9. Classical estimates of the effective thermoelastic properties of copper-graphene composites IF: 3,242
  Autorzy:
  P. Sadowski, K. Kowalczyk-Gajewska, S. Stupkiewicz
  Czasopismo:
  COMPOSITES PART B-ENGINEERING (rok: 2015, tom: 80, strony: 278-290), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.compositesb.2015.06.007 - link do publikacji
 10. Modelling grain refinement in the ECAP process using the crystal plasticity finite element model IF: 2,19
  Autorzy:
  K. Frydrych, K. Kowalczyk-Gajewska
  Czasopismo:
  MODELLING AND SIMULATION IN MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING (rok: 2018, tom: 26, strony: 65015), Wydawca: IOP Publishing LTD
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/1361-651X/aad46d - link do publikacji
 1. Description of packing and size effects in particulate composites by micromechanical averaging schemes and computational homogenization
  Autorzy:
  Majewski M., Hołobut P., Kursa M., Kowalczyk-Gajewska K.
  Konferencja:
  PCM-CMM 2015 - 3rd POLISH CONGRESS OF MECHANICS & 21st COMPUTER METHODS IN MECHANICS (rok: 2015, ), Wydawca: PTMC
  Data:
  konferencja SEPTEMBER 8-11, GDAŃSK, POLAND
  Status:
  Opublikowana
 2. The sequential self-consistent scheme for modelling elastic-viscoplastic polycrystals
  Autorzy:
  Katarzyna Kowalczyk-Gajewska, Henryk Petryk
  Konferencja:
  9th European Solid Mechanics Conference (ESMC 2015) (rok: 2015, ), Wydawca: EUROMECH
  Data:
  konferencja July 6 - 10, Leganés-Madrid, Spain
  Status:
  Opublikowana
 3. Modelling of texture evolution and grain refinement in metals and alloys of high specific strength in SPD processes
  Autorzy:
  Frydrych K., Kowalczyk-Gajewska K.
  Konferencja:
  The European Congress and Exhibition on Advance Materials and Processes Euromat 2015 (rok: 2015, ), Wydawca: Euromat
  Data:
  konferencja 20-24 September, Warsaw, Poland
  Status:
  Opublikowana
 4. Modelling of microstructure evolution in hcp polycrystals on non-proportional strain paths
  Autorzy:
  Frydrych K., Kowalczyk-Gajewska K., Stupkiewicz S.
  Konferencja:
  39th Solid Mechanics Conference SolMech, Zakopane, Poland (rok: 2014, ), Wydawca: IPPT PAN
  Data:
  konferencja September 1–5, 2014
  Status:
  Opublikowana
 5. Modelowanie rozwoju tekstury w metalach o sieci hcp z uwzględnieniem bliźniakowania oraz rozdrobnienia ziaren
  Autorzy:
  Karol Frydrych, Katarzyna Kowalczyk-Gajewska
  Konferencja:
  IX Seminarium Naukowe ZINTEGROWANE STUDIA PODSTAW DEFORMACJI PLASTYCZNEJ METALI PLASTMET' 2014, Łańcut-Zamek (rok: 2014, ), Wydawca: Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN i Sekcja Mechaniki i Materiałów Komitetu Mechaniki PAN
  Data:
  konferencja 25-28 listopada 2014
  Status:
  Opublikowana
 6. ON THERMAL RESIDUAL STRESS IN METAL/INTERMETALLIC-MATRIX COMPOSITES – NUMERICAL PREDICTION AND EXPERIMENTAL VERIFICATION
  Autorzy:
  Witold Weglewski, Michal Basista
  Konferencja:
  22nd International Conference on Composites/Nano-Engineering MALTA (rok: 2014, ), Wydawca: ICCE-22 Commitee
  Data:
  konferencja July 13-19 2014
  Status:
  Opublikowana
 7. Micromechanical modelling of magnesium alloy and its experimental verification
  Autorzy:
  Kowalczyk-Gajewska K., Frydrych K., Maj M., Urbański L.
  Konferencja:
  PCM-CMM 2015 - 3rd POLISH CONGRESS OF MECHANICS & 21st COMPUTER METHODS IN MECHANICS (rok: 2015, ), Wydawca: PTMC
  Data:
  konferencja SEPTEMBER 8-11, GDAŃSK, POLAND
  Status:
  Opublikowana
 1. Modelowanie ewolucji mikrostruktury metali o wysokiej wytrzymałości właściwej w procesach intensywnej deformacji plastycznej (rozprawa doktorska/PhD thesis)
  Autorzy:
  Karol Frydrych
  Książka:
  Modelowanie ewolucji mikrostruktury metali o wysokiej wytrzymałości właściwej w procesach intensywnej deformacji plastycznej (rozprawa doktorska/PhD thesis) (rok: 2017, tom: 1, strony: 1-144), Wydawca: IPPT PAN
  Status:
  Opublikowana
 2. Reprezentacja cech morfologicznych mikrostruktury w mikromechanicznych modelach materiałów kompozytowych (rozprawa doktorska/PhD thesis)
  Autorzy:
  Michał Majewski
  Książka:
  Reprezentacja cech morfologicznych mikrostruktury w mikromechanicznych modelach materiałów kompozytowych (rozprawa doktorska/PhD thesis) (rok: 2018, tom: 1, strony: 1-119), Wydawca: IPPT PAN
  Status:
  Opublikowana