Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Zbadanie właściwości termomechanicznych Gumo Metalu - nowego stopu tytanu o wysokich właściwościach sprężysto-plastycznych, nieznanych mechanizmach odkształcania i dużym potencjale aplikacyjnym

2014/13/B/ST8/04280

Słowa kluczowe:

Gumo Metal stop tytanu właściwości mechaniczne wysoka sprężystość właściwości termomechaniczne mechanizmy odkształcania pomiar temperatury kamera badań podczerwieni

Deskryptory:

 • ST8_4: Mechanika ciała stałego, mechanika płynów, termodynamika
 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)
 • ST8_11: Planowanie i sterowanie produkcją

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Elżbieta Pieczyska 

Liczba wykonawców projektu: 10

Konkurs: OPUS 7 - ogłoszony 2014-03-17

Przyznana kwota: 1 142 532 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-02-11

Zakończenie projektu: 2019-02-10

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (13)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (30)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. Infrared thermographic analysis of shape memory polymer during cyclic loading IF: 1,492
  Autorzy:
  Staszczak M., Pieczyska E., Maj M., Kukla D., Tobushi H.
  Czasopismo:
  MEASUREMENT SCIENCE AND TECHNOLOGY (rok: 2016, tom: 27, strony: pp.124007-1-6), Wydawca: IOP Science
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/0957-0233/27/12/124007 - link do publikacji
 2. YIELDING AND STRAIN LOCALIZATION EFFECTS IN GUM METAL - A UNIQUE TI ALLOY - INVESTIGATED BY DIGITAL IMAGE CORRELATION AND INFRARED THERMOGRAPHY
  Autorzy:
  Pieczyska E.A., Golasiński K., Maj M., Staszczak M., Kowalewski Z., Furuta T., Kuramoto S.
  Czasopismo:
  Materials Today: Proceedings (rok: 2019, tom: 12, strony: 235-238), Wydawca: ELSEVIER
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.matpr.2019.03.119 - link do publikacji
 3. Stress Relaxation Effects in TiNi SMA During Superelastic Deformation: Experiment and Constitutive Model
  Autorzy:
  Pieczyska E.A., Kowalewski Z.L., Dunic V.L.
  Czasopismo:
  SHAPE MEMORY and SUPERELASTICITY (rok: 2017, tom: No.40830, strony: 44572), Wydawca: SPRINGER
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s40830-017-0123-2 - link do publikacji
 4. Investigation of strain rate sensitivity of gum metal under tension using digital image correlation, IF: 3,469
  Autorzy:
  Golasiński K.M., Pieczyska E.A., Maj M., Staszczak M., Świec P., Furuta T., Kuramoto S. pp., 2020
  Czasopismo:
  ARCHIVES OF CIVIL AND MECHANICAL ENGINEERING (rok: 2020, tom: 20/2, strony: 53-1-14), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s43452-020-00055-9 - link do publikacji
 5. Investigation of thermomechanical couplings, strain localization and shape memory properties in a shape memory polymer subjected to loading at various strain rates IF: 2,769
  Autorzy:
  Pieczyska E.A., Staszczak M., Maj M., Kowalczyk-Gajewska K., Golasiński K., Cristea M., Tobushi H., Hayashi S.,
  Czasopismo:
  SMART MATERIALS AND STRUCTURES (rok: 2016, tom: 25, strony: 085002-1-15), Wydawca: IOP Science
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/0964-1726/25/8/085002 - link do publikacji
 6. Anisotropy of Gum Metal analysed by ultrasonic measurement and digital image correlation IF: 1,835
  Autorzy:
  Golasiński K.M., Pieczyska E.A., Maj M., Mackiewicz S., Staszczak M., Kowalewski Z.L., Urbański L., Zubko M., Takesue N.
  Czasopismo:
  MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY (rok: 2020, tom: 36, strony: 996-1002), Wydawca: Taylor % Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/02670836.2019.1629539 - link do publikacji
 7. Infrared thermography applied for experimental investigation of thermomechanical couplings in Gum Metal IF: 1,64
  Autorzy:
  Golasiński K.M., Pieczyska E.A., Staszczak M., Maj M., Furuta T., Kuramoto S.
  Czasopismo:
  Quantitative InfraRed Thermography Journal (rok: 2017, tom: Vol.14, No.2, strony: 44569), Wydawca: Taylor & Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/17686733.2017.1284295, - link do publikacji
 8. Infrared thermography applied for experimental investigation of thermomechanical couplings in Gum Metal IF: 1,247
  Autorzy:
  Golasiński K.M., Pieczyska E.A., Staszczak M., Maj M., Furuta T., Kuramoto S.
  Czasopismo:
  Quantitative InfraRed Thermography Journal (rok: 2017, tom: 14, strony: 44569), Wydawca: Taylor and Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/17686733.2017.1284295 - link do publikacji
 9. Mechanical properties and advanced subjects in shape memory alloys and polymers IF: 0,974
  Autorzy:
  Matsui R., Takeda K., Tobushi H., Pieczyska E.A.,
  Czasopismo:
  JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED MECHANICS (rok: 2018, tom: 56, strony: 447-456), Wydawca: Polish Society of Theoretical and Applied Mechanics
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15632/jtam-pl.56.2.447 - link do publikacji
 10. Thermomechanical studies of yielding and strain localization phenomena of Gum Metal under tension IF: 3,325
  Autorzy:
  Elżbieta A. Pieczyska, Michał Maj, Karol M. Golasiński, Maria Staszczak, Tadahiko Furuta and Shigeru Kuramoto
  Czasopismo:
  Materials (rok: 2018, tom: 11, strony: 44574), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ma11040567 - link do publikacji
 11. A finite strain elastic-viscoplastic model of Gum Metal IF: 6,111
  Autorzy:
  Kowalczyk-Gajewskaa K., Pieczyska E.A., Golasiński K., Maj M., Kuramoto S., Furuta T.
  Czasopismo:
  International Journal of Plasticity (rok: 2019, tom: 119, strony: 85-101), Wydawca: ELSEVIER
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ijplas.2019.02.017 - link do publikacji
 12. Experimental and numerical investigation of yielding phenomena in a shape memory polymer subjected to cyclic tension at various strain rates IF: 2,4
  Autorzy:
  Pieczyska E.A., Staszczak M., Kowalczyk-Gajewska K., Maj M., Golasiński K., Golba S., Tobushi H., Hayashi S.
  Czasopismo:
  POLYMER TESTING (rok: 2017, tom: Vol.60, strony: pp.333-342), Wydawca: ELSEVIER
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.polymertesting.2017.04.014 - link do publikacji
 13. Gum Metal – unique properties and results of initial investigation of a new titanium alloy – extended paper IF: 1
  Autorzy:
  EA Pieczyska, M Maj, T Furuta, S Kuramoto
  Czasopismo:
  PCM-CMM-2015 Post-Congress Book of Proceedings (CRC Press/Balkema) (rok: 2016, tom: 44563, strony: 469-472), Wydawca: Taylor & Francis Group
  Status:
  Opublikowana
 1. Elastic and plastic anisotropy of gum metal investigated by ultrasound measurements and digital image correlation
  Autorzy:
  Golasiński K.M., Pieczyska E.A., Maj M., Mackiewicz S., Staszczak M., Zubko M., Takesue N.
  Konferencja:
  ISMMS, 10th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures (rok: 2019, ), Wydawca: Politechnika Białostocka
  Data:
  konferencja 2019-06-02/06-06, Augustów (PL)
  Status:
  Opublikowana
 2. Gum Metal mechanical properties investigated by infrared camera and digital image correlation,
  Autorzy:
  Pieczyska E.A., Golasiński K.M., Maj M., Staszczak M., Kuramoto S., Furuta T.
  Konferencja:
  SMST, Shape Memory and Superelastic Technologies (rok: 2019, ), Wydawca: SMST
  Data:
  konferencja 2019-05-13/05-17,
  Status:
  Opublikowana
 3. Gum Metal under cyclic tension inspected by a fast and sensitive infrared camera
  Autorzy:
  Golasiński K.M., Pieczyska E., Maj M., Staszczak M., Kuramoto S.
  Konferencja:
  QIRT 2018, 14th Quantitative InfraRed Thermography Conference (rok: 2018, ), Wydawca: Federal Institute for Materials Research and Testing (BAM), German Society for Non-Destructive Testing (DGZfP)
  Data:
  konferencja 2018-06-25/06-29
  Status:
  Opublikowana
 4. Gum Metal – unique properties and results of initial investigation of a new titanium alloy
  Autorzy:
  Pieczyska E.A., Maj M., Furuta T., Kuramoto S.
  Konferencja:
  PCM-CMM-2015 Book of Short Papers (rok: 2015, ), Wydawca: Politechnika Gdańska
  Data:
  konferencja 2015-09-08/09-11
  Status:
  Opublikowana
 5. High elasto-plastic properties of new titanium alloy gum metal in wide spectra of the strain rates
  Autorzy:
  Pieczyska E., Golasiński K., Staszczak M., Maj M., Furuta T., Kuramoto S.
  Konferencja:
  17th International Conference on Experimental Mechanics (rok: 2016, ), Wydawca: EuraSEM
  Data:
  konferencja 2016-07-03/07-07
  Status:
  Opublikowana
 6. Investigation of functional properties of new shape memory polymer
  Autorzy:
  Staszczak M., Pieczyska E.A., Odriozola I., Martin R.
  Konferencja:
  ICEM 2018, 18TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON EXPERIMENTAL MECHANICS (rok: 2018, ), Wydawca: Vrije Universiteit Brussel
  Data:
  konferencja 2018-07-01/07-05
  Status:
  Opublikowana
 7. Mechanical anisotropy of Gum Metal analyzed by ultrasonic measurements and digital image correlation
  Autorzy:
  Pieczyska E., Golasiński K., Maj M., Mackiewicz S., Staszczak M., Zubko M., Takesue N.
  Konferencja:
  SolMech 2018, 41st SOLID MECHANICS CONFERENCE (rok: 2018, ), Wydawca: IPPT PAN
  Data:
  konferencja 2018-08-27/08-31
  Status:
  Opublikowana
 8. Evaluation of mechanical properties and biocompatibility of Gum Metal for implant applications
  Autorzy:
  Karol M. Golasiński, Elżbieta Pieczyska, Rainer Detsch, Aldo R. Boccaccini and Naohisa Takesue
  Konferencja:
  7th KMM-VIN Industrial Workshop Biomaterials: Key Technologies for Better Healthcare" (rok: 2017, ), Wydawca: European Virtual Institute on Knowledge-based Multifunctional Materials KMM-VIN AISBL
  Data:
  konferencja 2017-09-27/09-28
  Status:
  Opublikowana
 9. INVESTIGATION OF SHAPE MEMORY MATERIALS CONDUCTED IN IPPT PAN (POLAND) in COOPERATION WITH JAPAN (1990-2016)
  Autorzy:
  Elżbieta A. Pieczyska
  Konferencja:
  International Workshop on Advances in Shape Memory Materials (rok: 2017, ), Wydawca: Japan Society for Mechanical Engineers
  Data:
  konferencja 2017-03-27/03-29
  Status:
  Opublikowana
 10. Investigation of Gum Metal under compressive cyclic loading
  Autorzy:
  Golasiński K., Pieczyska E., Maj M., Staszczak M., Takesue N.
  Konferencja:
  Plastmet 2016, Jubileuszowe X Seminarium Naukowe ZINTEGROWANE STUDIA PODSTAW DEFORMACJI PLASTYCZNEJ METALI (rok: 2016, ), Wydawca: Politechnika Rzeszowska
  Data:
  konferencja 2016-11-22/11-25
  Status:
  Opublikowana
 11. Superelastic-like behavior of Gum Metal under compression inspected by infrared thermography
  Autorzy:
  Golasiński K., Pieczyska E., Maj M., Staszczak M., Takesue N.
  Konferencja:
  ESOMAT 2018, 11th European Symposium on Martensitic Transformations (rok: 2018, ), Wydawca: GeorgiaTech Lorraine, Université de Lorraine
  Data:
  konferencja 2018-08-27/08-31
  Status:
  Opublikowana
 12. Thermomechanical behavior of Gum Metal under cyclic loading
  Autorzy:
  Golasiński K., Pieczyska E., Staszczak M., Maj M., Furuta T., Kuramoto S.
  Konferencja:
  SolMech 2016, 40th Solid Mechanics Conference (rok: 2016, ), Wydawca: IPPT PAN
  Data:
  konferencja 2016-08-29/09-02
  Status:
  Opublikowana
 13. A thermomechanical analysis of high elasto-plastic properties of gum metal at various strain rates
  Autorzy:
  Pieczyska E.A., Golasiński K., Staszczak M., Maj M., Furuta T., Kuramoto S.
  Konferencja:
  M2D, 7th International Conference on Mechanics and Materials in Design (rok: 2017, ), Wydawca: FEUP-INEGI
  Data:
  konferencja 2017-06-11/06-15
  Status:
  Opublikowana
 14. Analysis Gum Metal crystallographic texture and misorientation in correlation to its mechanical behavior
  Autorzy:
  Golasiński K., Pieczyska E.A., Mackiewicz S., Staszczak M., Zubko M., Takesue N.
  Konferencja:
  CAC, XXIV CONFERENCE ON APPLIED CRYSTALLOGRAPHY (rok: 2018, ), Wydawca: University of Silesia, Institute of Materials Science
  Data:
  konferencja 2018-09-02/09-06
  Status:
  Opublikowana
 15. Experimental investigation of thermomechanical properties of multifunctional materials at IPPT PAN
  Autorzy:
  Golasiński K., Pieczyska E., Staszczak M., Cristea M.
  Konferencja:
  MACRO Iasi, The XXVI-th Symposium PROGRESS IN ORGANIC AND POLYMER CHEMISTRY (rok: 2017, ), Wydawca: Romanian Academy
  Data:
  konferencja 2017-10-05/10-06
  Status:
  Opublikowana
 16. Gum Metal subjected to cyclic tension loading analysed by fast and sensitive infrared camera
  Autorzy:
  Pieczyska E.A., Golasiński K., Staszczak M., Maj M., Furuta T., Kuramoto S.
  Konferencja:
  ICMFM18, XVIII International Colloquium MECHANICAL FATIGUE OF METALS (rok: 2016, ), Wydawca: Universidad Laboral
  Data:
  konferencja 2016-09-05/09-07
  Status:
  Opublikowana
 17. Thermomechanical behavior of gum metal under cyclic compression
  Autorzy:
  Golasiński K.M., Pieczyska E.A., Maj M., Staszczak M., Takesue N.
  Konferencja:
  PCM-CMM, 4th Polish Congress of Mechanics, 23rd International Conference on Computer Methods in Mechanics (rok: 2019, ), Wydawca: PTMTS
  Data:
  konferencja 2019-09-08/09-12, Kraków (PL),
  Status:
  Opublikowana
 18. Investigation of Shape Memory Alloys, Polymers and Gum Metals for Biomedical Applications
  Autorzy:
  Pieczyska E.A., Staszczak M., Golasiński K., Maj M., Tobushi H., Kuramoto S., Furuta T.
  Konferencja:
  Materials Science and Nanoscience 2-d Global Congress and Expo (rok: 2017, ), Wydawca: Global Congress and Expo
  Data:
  konferencja 2017-09-25/09-27
  Status:
  Opublikowana
 19. Investigation of mechanical and thermomechanical effects in shape memory alloy during transformationinduced creep phenomena
  Autorzy:
  Pieczyska E.A., Kowalewski Z.L., Dunic V., Slavkovic R., Matsui R.
  Konferencja:
  DAS 2019, 36th DANUBIA-ADRIA Symposium on Advances in Experimental Mechanics (rok: 2019, ), Wydawca: University of West Bohemia (CZ)
  Data:
  konferencja , 2019-09-24/09-27
  Status:
  Opublikowana
 20. Gum metal - a unique Ti alloy - investigated by digital image correlation and infrared thermography
  Autorzy:
  Pieczyska E.A., Golasiński K.M., Maj M., Staszczak M., Kuramoto S., Furuta T.
  Konferencja:
  ISMMS, 10th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures (rok: 2019, ), Wydawca: Politechnika Białostocka
  Data:
  konferencja 2019-06-02/06-06
  Status:
  Opublikowana
 21. Gum metal in compression – investigation of mechanical anisotropy caused by texture
  Autorzy:
  Pieczyska E., Golasiński K., Maj M., Staszczak M., Mackiewicz S., Zubko M., Takesue N.
  Konferencja:
  ICEM 2018, 18TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON EXPERIMENTAL MECHANICS (rok: 2018, ), Wydawca: Vrije Universiteit Brussel
  Data:
  konferencja 2018-07-01/07-05
  Status:
  Opublikowana
 22. INFRARED THERMOGRAPHY AND DIC USED TO INVESTIGATE GUM METAL LOCALIZATION EFFECTS
  Autorzy:
  Pieczyska E.A., Golasiński K.M., Staszczak M., Maj M., Furuta T., Kuramoto S.
  Konferencja:
  IRF2018, 6th International Conference Integrity-Reliability-Failure- (rok: 2018, ), Wydawca: Lisboa Technical University
  Data:
  konferencja 07-22/07-26 2018
  Status:
  Opublikowana
 23. Infrared thermography applied for experimental investigation of thermomechanical couplings in Gum Metal
  Autorzy:
  Golasiński K., Pieczyska E., Staszczak M., Maj M., Furuta T., Kuramoto S.
  Konferencja:
  QIRT 2016, XIII International Quantitative InfraRed Thermography Conference (rok: 2016, ), Wydawca: Politechnika Gdańska
  Data:
  konferencja 2016-06-04/06-08
  Status:
  Opublikowana
 24. Polish-Japanese Joint Research on a Multifunctional Titanium Alloy Gum Metal
  Autorzy:
  Golasiński K.M., Pieczyska E.A.
  Konferencja:
  11. Kongres Societas Humboldtiana Polonorum pod patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy i Prezydenta RFN Franka-Waltera Steinmeiera, (rok: 2019, ), Wydawca: Societas Humboldtiana Polonorum
  Data:
  konferencja 2019-09-12/09-15
  Status:
  Opublikowana
 25. Thermomechanical Investigation of Gum Metal – a New Innovative Titanium Alloy for Biomedical Applications
  Autorzy:
  Golasiński K., Pieczyska E., Staszczak M., Furuta T., Kuramoto S.
  Konferencja:
  The 10th International Congress of Societas Humboldtiana Polonorum Longevity - a blessing or a curse" (rok: 2016, ), Wydawca: Societas Humboldtiana Polonorum Longevity
  Data:
  konferencja 2016-06-30/07-02
  Status:
  Opublikowana
 26. Unique mechanical performance of an innovative Ti-based superalloy Gum Metal under compression
  Autorzy:
  Golasiński K.M., Pieczyska E.A., Maj M., Staszczak M., Takesue N.
  Konferencja:
  International Scientific Conference Humboldt-Kolleg Limits of Knowledge (rok: 2017, ), Wydawca: International Scientific Conference Humboldt-Kolleg
  Data:
  konferencja 2017-06-22/06-25
  Status:
  Opublikowana
 27. Estimation of energy storage and dissipation in Shape Memory Polymer during its deformation
  Autorzy:
  Staszczak M., Pieczyska E.A., Matsui R., Takeda K.
  Konferencja:
  SolMech 2018, 41st SOLID MECHANICS CONFERENCE (rok: 2018, ), Wydawca: IPPT PAN
  Data:
  konferencja 2018-08-27/08-31
  Status:
  Opublikowana
 28. Gum metal subjected to tension at various strain rates - experimental results analysed by DIC
  Autorzy:
  Pieczyska E.A., Golasiński K.M., Maj M., Staszczak M., Furuta T., Kuramoto S.
  Konferencja:
  PCM-CMM, 4th Polish Congress of Mechanics, 23rd International Conference on Computer Methods in Mechanics (rok: 2019, ), Wydawca: PTMTS
  Data:
  konferencja 2019-09-08/09-12
  Status:
  Opublikowana
 29. Stress relaxation effects in TiNi SMA
  Autorzy:
  Pieczyska E.A., Dunić V., Slavkovic R., Kowalewski Z.
  Konferencja:
  SolMech 2018, 41st SOLID MECHANICS CONFERENCE (rok: 2018, ), Wydawca: IPPT PAN
  Data:
  konferencja 2018-08-27/08-31
  Status:
  Opublikowana
 30. Yielding and strain localization effects in gum metal - a unique ti alloy - investigated by digital image correlation and infrared thermography
  Autorzy:
  Pieczyska E.A., Golasiński K., Maj M., Staszczak M., Kowalewski Z.L., Furuta T., Kuramoto S.
  Konferencja:
  35 DANUBIA-ADRIA, 35th Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics (rok: 2018, ), Wydawca: The Romanian Association for Stress Analysis and Materials Testing – ARTENS
  Data:
  konferencja 2018-09-25/09-28
  Status:
  Opublikowana
 1. Gum Metal – unique properties and results of initial investigation of a new titanium alloy – extended paper
  Autorzy:
  EA Pieczyska, M Maj, T Furuta, S Kuramoto
  Książka:
  PCM-CMM-2015 Post-Congress Book of Proceedings (CRC Press/Balkema) (rok: 2016, tom: 44563, strony: 469-472), Wydawca: Taylor & Francis Group
  Status:
  Opublikowana
 2. Properties and Behavior of Shape Memory Alloys in the Scope of Biomedical and Engineering Applications
  Autorzy:
  Vladimir Dunić, Radovan Slavković and Elzbieta A. Pieczyska
  Książka:
  Biomaterials in Clinical Practice, Advances in Clinical Research and Medical Devices (rok: 2017, tom: 1, strony: 303-331), Wydawca: SPRINGER
  Status:
  Opublikowana