Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Powstawanie niejednorodności przestrzennych na błonie komórkowej i ich znaczenie w przekaźnictwie sygnału

2013/09/N/NZ2/02631

Słowa kluczowe:

białka błonowe klasteryzacja receptorów reakcje ograniczone dyfuzją modelowanie oparte na regułach symulacje stochastyczne

Deskryptory:

 • NZ2_10: Modelowanie i symulacje biologiczne
 • NZ3_7: Przekaźnictwo sygnału
 • ST6_12: Obliczenia naukowe, narzędzia modelowania i symulacji

Panel:

NZ2 - Genetyka, genomika: Genetyka molekularna, genomika, proteomika, bioinformatyka, biologia systemowa, epidemiologia molekularna

Jednostka realizująca:

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Marek Kochańczyk 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 93 600 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-05-05

Zakończenie projektu: 2017-03-04

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 1. Effective reaction rates for diffusion-limited reaction cycles IF: 2,952
  Autorzy:
  Paweł Nałęcz-Jawecki, Paulina Szymańska, Marek Kochańczyk, Jacek Miękisz, Tomasz Lipniacki
  Czasopismo:
  Journal of Chemical Physics (rok: 2015, tom: 143, strony: 215102), Wydawca: American Institute of Physics
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1063/1.4936131 - link do publikacji
 2. Effective reaction rates in diffusion-limited phosphorylation–dephosphorylation cycles IF: 2,228
  Autorzy:
  Paulina Szymańska, Marek Kochańczyk, Jacek Miększ, Tomasz Lipniacki
  Czasopismo:
  Physical Review E (rok: 2015, tom: 91, strony: 22702), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevE.91.022702 - link do publikacji
 3. Relaxation oscillations and hierarchy of feedbacks in MAPK signaling IF: 5,228
  Autorzy:
  Marek Kochańczyk, Paweł Kocieniewski, Emilia Kozłowska, Joanna Jaruszewicz-Błońska, Breanne Sparta Michael Pargett, John G. Albeck, William S. Hlavacek, Tomasz Lipniacki
  Czasopismo:
  Scientific Reports (rok: 2017, tom: 7, strony: 38244), Wydawca: Nature Publishing Group
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/srep38244 - link do publikacji
 4. SPATKIN: a simulator for spatial rule-based modeling of biomolecular site dynamics IF: 7,307
  Autorzy:
  Marek Kochańczyk, William S. Hlavacek, Tomasz Lipniacki
  Czasopismo:
  Bioinformatics (rok: 2017, tom: 33, strony: 3667–3669), Wydawca: Oxford University Press
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1093/bioinformatics/btx456 - link do publikacji