Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Dynamika fosforylacji białek STAT1, STAT3 i STAT5 w liniach komórkowych nowotworu piersi - systematyczna analiza teoretyczna i eksperymentalna

2015/17/B/NZ2/03692

Słowa kluczowe:

ścieżka sygnałowa JAK-STAT zaburzenia sygnałowania w komórkach nowotworowych modelowanie ścieżek sygnałowych wnioskowanie statystyczne selekcja modelu

Deskryptory:

  • NZ2_9: Biologia systemowa
  • NZ2_10: Modelowanie i symulacje biologiczne

Panel:

NZ2 - Genetyka, genomika: Genetyka molekularna, genomika, proteomika, bioinformatyka, biologia systemowa, epidemiologia molekularna

Jednostka realizująca:

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Michał Komorowski 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 9 - ogłoszony 2015-03-16

Przyznana kwota: 1 066 352 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-03-15

Zakończenie projektu: 2020-03-14

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.