Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 43 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Dynamika tworzenia innowacji technologicznych i biznesowych w przedsięwzięciach finansowanych społecznościowo: projekty ...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: HS4

  Kierownik: dr Agata Stasik

  Akademia Leona Koźmińskiego

 2. Identyfikacja i analiza wpływu technologii społecznych oraz mobilnych na kształt współczesnych modeli marketingowych...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr Łukasz Łysik

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

 3. Konstrukcja i analiza narzędzi zarządzania jakością producentów zasobów informacyjnych

  Konkurs: SONATA 7 , panel: HS4

  Kierownik: dr inż. Marek Gągolewski

  Instytut Badań Systemowych PAN

 4. ródła i mechanizmy powstawania innowacji produktowych w przedsiębiorstwach-dostawcach technologii środowiskowych

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Magdalena Marczewska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania

 5. Transfer technologii a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstw w Polsce

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS4

  Kierownik: dr Karina Sachpazidu-Wójcicka

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomii i Zarządzania

 6. Relacje między producentami a detalistami a tworzenie przewag konkurencyjnych

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Marzanna Witek-Hajduk

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 7. Mechanizmy wykorzystania technologii w Afryce Subsaharyjskiej.

  Konkurs: SONATA 5 , panel: HS4

  Kierownik: dr Katarzyna Andrzejczak

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii

 8. Globalny łańcuch produkcji: wartość dodana i produktywność przedsiębiorstw

  Konkurs: SONATA 5 , panel: HS4

  Kierownik: dr Jan Hagemejer

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 9. Modelowanie wiedzy niepewnej i niekompletnej na potrzeby mediacji w systemach mobilnych świadomych kontekstu (KnowMe)

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: ST6

  Kierownik: mgr inż. Szymon Bobek

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

 10. Struktura organizacyjna jako instrument zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach wysokich technologii

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS4

  Kierownik: mgr inż. Sylwia Flaszewska

  Politechnika Łódzka, Wydział Organizacji i Zarządzania

 11. Zarządzanie zasobami w egoistycznych i kooperacyjnych systemach rozproszonych

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST6

  Kierownik: dr Piotr Skowron

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 12. Modele i algorytmy zarządzania zasobami współczesnych systemów informatycznych

  Konkurs: SONATA 4 , panel: ST6

  Kierownik: dr inż. Krzysztof Rządca

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 13. Przedsiębiorczość technologiczna i rozwój organizacji

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS4

  Kierownik: dr inż. Piotr Kordel

  Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania

 14. Bezplikowa architektura rozproszonych systemów informatycznych dużej skali

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: ST6

  Kierownik: dr inż. Bartosz Kryza

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

 15. Inteligentny system zarządzania siecią telekomunikacji mobilnej; opracowanie i implementacja algorytmów selekcji zespołu...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: ST6

  Kierownik: mgr inż. Rafał Łysiak

  Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki

 16. Modelowanie i integracja danych planistycznych i środowiskowych z wykorzystaniem technologii sieci semantycznych.

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr inż. Iwona Kaczmarek

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

 17. Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na powstawanie i rozwój innowacji w Indiach - analiza z wykorzystaniem mode...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Agata Wancio

  Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur

 18. Model i symulacja zachowania termicznego procesorów wielordzeniowych z wykorzystaniem układów FPGA

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST6

  Kierownik: dr inż. Krzysztof Berezowski

  Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki

 19. Problemy decyzyjne przy sterowaniu przepływami w globalnych sieciach dostaw produktów wysokiej technologii.

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Tadeusz Sawik

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Zarządzania

 20. Kompetencje konsumentów jako stymulanta innowacyjnych zachowań i zrównoważonej konsumpcji

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Anna Dąbrowska

  Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur

 21. Zarządzanie innowacjami technologicznymi: interesy w deliberacji, deliberacja o interesach.

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS6

  Kierownik: dr Piotr Stankiewicz

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Humanistyczny

 22. Integracja i transfer wiedzy z organizacji naukowych i badawczych do przedsiębiorstw

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Dariusz Trzmielak

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania

 23. Badanie potrzeb informacyjnych środowiska heterogenicznego w systemie zrównoważonego miejskiego transportu towarowego

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Stanisław Iwan

  Akademia Morska w Szczecinie, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

 24. Metody odwzorowywania ontologii uwzględniające semantykę i wartościowanie atrybutów

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST6

  Kierownik: mgr inż. Marcin Pietranik

  Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania

 25. Czynnik czasu w nowej gospodarce. W jakim kierunku zmierzamy?

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Helena Strzemińska

  Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

 26. Opracowanie systemowego podejścia do zrównoważonego rozwoju społeczeństwa informacyjnego – na przykładzie Polski

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Ewa Ziemba

  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Finansów i Ubezpieczeń

 27. Opracowanie metodyki mapowania technologii na potrzeby badań foresightowych

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Alicja Gudanowska

  Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania

 28. Alians jako strategia rozwoju polskich przedsiębiorstw w sektorach technologio i wiedzo- intensywnych: współpraca interk...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr inż. Monika Golonka

  Akademia Leona Koźmińskiego

 29. Wykorzystanie technologii semantycznych w monitoringu wiarygodności informacji pozyskiwanej z Internetu

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Kinga Kajfosz

  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Informatyki i Komunikacji

 30. Wpływ technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych na produktywność - analiza makro i mikroekonomiczna

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Elżbieta Kryńska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 31. Wykorzystanie operatorów ułamkowego rzędu do sterowania przeciążeniami sieci Internet.

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST6

  Kierownik: prof. dr hab. inż. czł. rzecz. PAN Jerzy Klamka

  Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk

 32. Metody planowania dla problemów zarządzania grupami bytów o różnym poziomie autonomii, sterowalności, przewidywalności i...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: ST6

  Kierownik: dr inż. Wojciech Turek

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

 33. Metody zarządzania ewolucją ontologii i ich odwzorowań.

  Konkurs: SONATA 13 , panel: ST6

  Kierownik: dr inż. Marcin Pietranik

  Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania

 34. Rola integracji wiedzy rynkowej i technicznej w procesie tworzenia innowacji przez przedsiębiorstwa wysokich oraz średni...

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS4

  Kierownik: dr Marcin Soniewicki

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Międzynarodowej

 35. Stochastyczne charakterystyki jednokanałowych systemów kolejkowych z ograniczonym dostępem do serwera

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST6

  Kierownik: dr hab. inż. Wojciech Kempa

  Politechnika Śląska, Wydział Matematyki Stosowanej

 36. Zarządzanie zasobami dla aplikacji naukowych na infrastrukturach o wysokiej elastyczności

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST6

  Kierownik: dr inż. Maciej Malawski

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

 37. Opracowanie nowych strategii dynamicznego zarządzania liczbą koewoluujących podpopulacji dla metod ewolucyjnych korzysta...

  Konkurs: SONATA 10 , panel: ST6

  Kierownik: dr Michał Przewoźniczek

  Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania

 38. Analiza aliansów otwartych innowacji i partnerstw strategicznych w sektorze biofarmaceutycznym w Polsce i Europie Środko...

  Konkurs: SONATA 10 , panel: HS4

  Kierownik: dr Łukasz Puślecki

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Międzynarodowej

 39. Model zarządzania technologiami w przedsiębiorstwie klastrowym

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS4

  Kierownik: mgr inż. Elżbieta Krawczyk-Dembicka

  Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Wydział Zarządzania

 40. Czynniki sukcesu projektów systemów informatycznych w administracji publicznej - na przykładzie Polski

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Iwona Kolasa

  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Finansów i Ubezpieczeń

 41. Luka technologiczna a kryzys gospodarczy w nowej i starej Europie

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. prof. UW Stanisław Kubielas

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 42. Adaptacja sygnału nadawanego w celu efektywnego współdzielenia widma częstotliwościowego w sieciach małych komórek...

  Konkurs: SONATA 9 , panel: ST7

  Kierownik: dr inż. Adrian Kliks

  Politechnika Poznańska, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji

 43. Modelowanie i sterowanie zjawiskiem korelacji wydajności algorytmów i zużycia energii w równoległych środowiskach oblicz...

  Konkurs: SONATA 9 , panel: ST6

  Kierownik: dr inż. Krzysztof Rojek

  Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki