Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 33 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Zastosowanie modeli generacyjnych i dyskryminacyjnych uczenia maszynowego do automatycznej korekty błędów gramatycznych...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST6

  Kierownik: mgr Roman Grundkiewicz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Matematyki i Informatyki

 2. Pomiędzy centrum a obrzeżem - strategie tłumaczenia niestandardowego języka polskiego na angielski

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Marta Crickmar

  Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny

 3. Komentowane tłumaczenie bizantyńskiego korpusu tzw. dialogów pseudolukianowych.

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Przemysław Marciniak

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Filologiczny

 4. Strategie aktywizowane w procesie dokonywania przekładu pisemnego. Uwarunkowania kompetencji tłumacza

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS6

  Kierownik: dr Dagmara Płońska

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Psychologii

 5. Warunki pracy tłumaczy z dysfunkcją wzroku

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Wojciech Figiel

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej

 6. Strategie aktywizowane w procesie dokonywania przekładu pisemnego. Uwarunkowania kompetencji tłumacza

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Dagmara Płońska

  Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział Psychologii

 7. Tłumacz wobec Innego: tropy i sygnatury

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Inez Okulska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

 8. Parametryzacja translatologii legilingwistycznej w zakresie terminologii prawa cywilnego materialnego i procesowego

  Konkurs: SONATA BIS 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr Aleksandra Matulewska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Neofilologii

 9. Proces decyzyjny w parafrazie i tłumaczeniu - projekt Para-Trans

  Konkurs: SONATA BIS 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Bogusława Whyatt

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

 10. Filologiczna analiza filozoficznych dzieł Ludwika Flecka oraz ich tłumaczeń w językach: polskim, niemieckim i angielskim...

  Konkurs: HARMONIA 3 , panel: HS2

  Kierownik: dr Paweł Jarnicki

  Projekt Nauka. Fundacja na rzecz promocji nauki polskiej

 11. Wpływ kierunku tłumaczenia na proces przekładu EDiT

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Bogusława Whyatt

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

 12. "Jak uczynić głos słyszalnym?" Ciągłość i przemiany kurdyjskiej kultury i rzeczywistości społecznej w perspektywie postk...

  Konkurs: SONATA BIS 1 , panel: HS2

  Kierownik: dr Joanna Bocheńska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny

 13. Tłumaczenie sekularyzacji w kategoriach dynamik ewolucyjnych

  Konkurs: HARMONIA 2 , panel: HS1

  Kierownik: dr Konrad Talmont-Kamiński

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Filozofii i Socjologii

 14. Najstarszy znany przekład ksiąg Starego Testamentu na język Karaimów polskich. Edycja krytyczna rękopisu Tory z 1720 r....

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS2

  Kierownik: dr Michał Németh

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny

 15. Piętnastowieczne przekłady Nowego Testamentu - elektroniczna konkordancja staropolska. Internetowa baza danych.

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr Mariusz Leńczuk

  Instytut Języka Polskiego PAN

 16. Sto lat przekładu dla dzieci i młodzieży w Polsce. Strategie tłumaczy i wydawców na przykładzie polskich tłumaczeń franc...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS2

  Kierownik: dr Natalia Paprocka

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny

 17. Edycja krytyczna "Kroniki halicko-wołyńskiej" wraz z komentarzami oraz tłumaczeniem.

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Dariusz Dąbrowski

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

 18. Gatunek filmowy a strategie w tłumaczeniu audiowizualnym na przykładzie filmu historycznego.

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS2

  Kierownik: dr Agata Hołobut

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny

 19. Respeaking - proces, kompetencje i jakość

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS2

  Kierownik: dr Agnieszka Szarkowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej

 20. Nowe tłumaczenie "Metafizyki" Arystotelesa z oryginalnego języka starogreckiego na język polski.

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Jan Bigaj

  Instytut Filozofii i Socjologii PAN

 21. Pamięć operacyjna i przetwarzanie leksykalne w tłumaczeniu konferencyjnym

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS6

  Kierownik: dr Agnieszka Chmiel

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

 22. Samuel Pufendorf, De rebus a Carolo Gustavo Sveciae Rege gestis commentariorum libri septem, Norimbergae 1696 - tłumacze...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Wojciech Krawczuk

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

 23. Zebranie, naukowe opracowanie i wydanie w językach oryginalnych wraz z tłumaczeniem polskim późnoantycznych tekstów syno...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS1

  Kierownik: prof. dr hab. Henryk Pietras SJ

  Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Filozoficzny

 24. Medycyna bez lekarzy. Edycja krytyczna domowego poradnika medycznego z czternastowiecznego Kairu, z wprowadzeniem, tłuma...

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Anna Lewicka

  Wydział Orientalistyczny, Wydział Orientalistyczny

 25. Ekstremalna regulacja języka: aktywacja i inhibicja jako mechanizmy kontroli dwujęzycznej w tłumaczeniu konferencyjnym...

  Konkurs: SONATA BIS 8 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Chmiel

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki, Wydział Anglistyki

 26. Tłumaczenie dyskursów teoretycznych w humanistyce polskiej przełomu XX i XXI wieku

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Weronika Szwebs

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

 27. Tłumaczenie dyskursów teoretycznych w humanistyce polskiej przełomu XX i XXI wieku

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Weronika Szwebs

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

 28. Rękopiśmienna mapa topograficzna Królestwa Galicji i Lodomerii (tzw. mapa Miega) z lat 1775-1783 - odczytanie i tłumacze...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Zdzisław Budzyński

  Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Socjologiczno-Historyczny

 29. Zaginiony spis ludności w języku nahuatl z zasobów Biblioteki Jagiellońskiej: tłumaczenie i krytyczne opracowanie szesna...

  Konkurs: SONATA 11 , panel: HS3

  Kierownik: dr Julia Madajczak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział "Artes Liberales"

 30. Emulator środowiska systemu Mizar w systemie Isabelle jako narzędzie umożliwiające niezależną weryfikację bazy MML...

  Konkurs: SONATA 10 , panel: ST6

  Kierownik: dr Karol Pąk

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Matematyki i Informatyki

 31. Wpływ języka obcego na wymowę w języku ojczystym w tłumaczeniu symultanicznym

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS2

  Kierownik: mgr inż. Katarzyna Stachowiak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki, Wydział Anglistyki

 32. Przetwarzanie danych liczbowych w tłumaczeniu symultanicznym: badania okulograficzne

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Paweł Korpal

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki, Wydział Anglistyki

 33. Repozytorium polskich przekładów dramatów Williama Shakespeare'a w XIX wieku: zasoby, strategie tłumaczenia i recepcja....

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Anna Cetera-Włodarczyk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii, Wydział Neofilologii