Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 57 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Spontaniczne oceny ryzyka: podobieństwa i różnice pomiędzy heurystyką afektu, utajonymi postawami i postawą wobec postrz...

  Konkurs: SONATA 9 , panel: HS6

  Kierownik: dr Łukasz Markiewicz

  Akademia Leona Koźmińskiego

 2. Kształtowanie kapitału marki w mediach społecznościowych - badania eksperymentalne w oparciu o rzeczywiste marki z różny...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS4

  Kierownik: dr Małgorzata Karpińska-Krakowiak

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

 3. Sprawując władzę czy kontrolę? Krótko- i długoterminowe efekty kontroli osobistej i kontroli nad innymi

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS6

  Kierownik: dr Aleksandra Cisłak-Wójcik

  Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Wydział Psychologii, Instytut Psychologii Społecznej

 4. Wpływ poziomu kodowania na racjonalność decyzji finansowych

  Konkurs: FUGA 3 , panel: HS6

  Kierownik: dr Joanna Rudzińska-Wojciechowska

  Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu

 5. Predykcyjna rola pozytywnych emocji mierzonych na poziomie jednostki i na poziomie zespołu w odniesieniu do przystosowan...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Anna Rogala

  Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział Psychologii

 6. Rozszerzenie modelu konsumenckiej asocjacji i dysocjacji - rola lęku, potrzeby wyjątkowości i zagrożenia tożsamości indy...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Dariusz Drążkowski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych

 7. Proaktywne radzenie sobie z adaptacją do nowego miejsca pracy w sytuacji ponownego zatrudnienia

  Konkurs: HARMONIA 5 , panel: HS6

  Kierownik: dr Katarzyna Ślebarska

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii

 8. Wielopoziomowa analiza sukcesu przedsiębiorczego

  Konkurs: HARMONIA 5 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Mariola Łaguna

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych

 9. Indywidualne źródła mobbingu w miejscu pracy w ramach zintegrowanego modelu mobbingu: charakterystyka osób poddawanych m...

  Konkurs: SONATA 5 , panel: HS6

  Kierownik: dr Małgorzata Gamian-Wilk

  Dolnośląska Szkoła Wyższa

 10. Znaczenie społecznej wartości pracy w decyzjach zawodowych ludzi

  Konkurs: SONATA 5 , panel: HS4

  Kierownik: dr Magdalena Andrałojć

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii

 11. Struktury poznawczo-motywacyjne w segmentacji zachowań konsumenckich młodzieży w internecie.

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS4

  Kierownik: dr Anna Myrda

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania

 12. Nie tylko praca: rozwinięcie modelu Job Demands-Resources o niepowiązane z pracą zasoby własne oraz zasoby partnera życi...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS6

  Kierownik: dr Ewelina Smoktunowicz

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Psychologii

 13. Efekt wielokrotnej aktywizacji idei pieniędzy

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Anna Kuźmińska

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Studiów Społecznych im. prof. Roberta B. Zajonca

 14. Gust estetyczny a reklama prasowa. Analiza kulturowa i ewolucjonistyczna na przykładzie Polski

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS6

  Kierownik: dr Kamil Łuczaj

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 15. Dynamika interakcji w zespołach zadaniowych komunikujących się za pośrednictwem synchronicznych mediów komputerowych....

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Karolina Lisiecka

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Studiów Społecznych im. prof. Roberta B. Zajonca

 16. Kompetencja relacyjna jako determinanta skuteczności i wydajności kooperacji międzyorganizacyjnej

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr Monika Sulimowska-Formowicz

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii

 17. Eksploracja nowych aspektów teorii Wymagania - Zasoby Zawodowe: studia dzienniczkowe dynamiki afektu, radzenia sobie i d...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Beata Basińska

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Psychologii

 18. Multimodalne wyrażenia metafor konceptualnych a spójność i synchronia zachowań komunikacyjnych w dialogu

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS6

  Kierownik: dr Konrad Juszczyk

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Neofilologii

 19. Optymalne strategie reklamowe w modelach renomy przedsiębiorstwa z uwzględnieniem segmentacji rynku

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr Dominika Bogusz

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 20. Symboliczna natura pieniędzy i kontrola. Badania nad pieniędzmi jako zasobem psychologicznym używanym w samoregulacji....

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Agata Gąsiorowska

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, Filia we Wrocławiu, II Wydział Psychologii

 21. Systemy detekcji i korygowania błędnych reakcji sakadycznych oka: określenie okołodziennej stabilności/zmienności wzorcó...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS6

  Kierownik: prof. dr hab. Tadeusz Marek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Instytut Psychologii Stosowanej

 22. Determinanty zachowań finansowych dzieci w wieku 10-11 lat.

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Dominika Maison

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Instytut Studiów Społecznych im. Roberta B. Zajonca

 23. Zniekształcenia poznawcze w ocenie autorytetu epistemicznego eksperta: ich psychologiczne, źródła i konsekwencje na przy...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS6

  Kierownik: prof. dr hab. Tomasz Zaleśkiewicz

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, II Wydział Psychologii

 24. Modelowanie dynamiki zachowań konsumentów na rynkach oligopolistycznych za pomocą automatów komórkowych

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Agnieszka Kowalska-Styczeń

  Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania

 25. Rola zarządzania zasobami ludzkimi w kreowaniu produktywności kapitału ludzkiego w oparciu o opasowanie człowiek-organiz...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS4

  Kierownik: dr Agnieszka Wojtczuk-Turek

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 26. Przekonania społeczne na temat macierzyństwa i ich wpływ na postrzeganie pracujących matek

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS6

  Kierownik: dr Janina Pietrzak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 27. Psychologiczna dekompozycja funkcji wag decyzyjnych w skumulowanej teorii perspektywy. Rola podstawowych procesów afekty...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr Jakub Traczyk

  Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu

 28. Wpływ emocji na wybór strategii inwestycyjnych graczy giełdowych

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Magdalena Roszczyńska-Kurasińska

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Studiów Społecznych im. Profesora Roberta B. Zajonca

 29. Różnice indywidualne w potrzebie sensu a poczucie sensu i zaangażowanie w pracę

  Konkurs: SONATA 14 , panel: HS6

  Kierownik: dr Katarzyna Cantarero

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, II Wydział Psychologii, II Wydział Psychologii

 30. Rola wielorakich zdolności numerycznych we wspieraniu podejmowania decyzji.

  Konkurs: SONATA 14 , panel: HS6

  Kierownik: dr Agata Sobków

  II Wydział Psychologii, II Wydział Psychologii

 31. Rola kontraktu psychologicznego w budowaniu proaktywności pracowników sektora BSS (Business Services Sector)

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. prof. UŁ Anna Rogozińska-Pawełczyk

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 32. Efekt języka obcego w wysokoafektywnych decyzjach: różnice pomiędzy emocjami antycypowanymi, odczuwanymi w wyniku przewi...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Rafał Muda

  Wydział Ekonomiczny, Wydział Ekonomiczny

 33. Czy silna identyfikacja może szkodzić grupie? Rola bezpiecznych i defensywnych form identyfikacji w grupą w relacjach we...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS6

  Kierownik: dr Aleksandra Cisłak-Wójcik

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny, Wydział Humanistyczny

 34. Asymetria informacji w reklamie on-line a manipulacja zachowaniem e-konsumenta

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Jan Wiktor

  Wydział Zarządzania, Wydział Zarządzania

 35. Pożądanie pracy – wyznaczniki osobowościowe i mechanizmy regulacyjne

  Konkurs: HARMONIA 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr Kamila Wojdyło

  Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk

 36. Wrażliwość na zmiany prawdopodobieństwa w decyzjach ryzykownych. Rola kontekstu i poziomu zdolności numerycznych.

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Kamil Fulawka

  II Wydział Psychologii, II Wydział Psychologii

 37. Wysiłek jako koszt i inwestycja w hipotetycznych i rzeczywistych sytuacjach wyboru

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Przemysław Marcowski

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, Wydział Psychologii, Wydział Psychologii

 38. Kodeksy dobrych praktyk na rynkach farmaceutycznych i spożywczych - analiza systemu samoregulacji i koregulacji w kontek...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Justyna Nowak

  Wydział Prawa i Administracji, Wydział Prawa i Administracji

 39. Aranżowanie temporalności: kulturowe praktyki zarządzania czasem

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Celina Strzelecka

  Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 40. Jakość w społecznościach internetowych produkujących dobra intelektualne - wpływ struktury społecznej, procedur i zaanga...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS6

  Kierownik: dr Agnieszka Rychwalska

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Studiów Społecznych im. prof. Roberta B. Zajonca, Instytut Studiów Społecznych im. prof. Roberta B. Zajonca

 41. Nieinwazyjne metody redukcji zjawiska habituacji w marketingu elektronicznym

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. inż. Jarosław Jankowski

  Wydział Informatyki, Wydział Informatyki

 42. Wypalenie zawodowe: nowa konceptualizacja w badaniach podłużnych z zastosowaniem analiz wielopoziomowych

  Konkurs: HARMONIA 9 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Beata Basińska

  Wydział Zarządzania i Ekonomii, Wydział Zarządzania i Ekonomii

 43. "Poza granice pracy..." - kiedy i dlaczego modyfikowanie przez pracowników granic pracy determinuje ich postawy i zachow...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Wojtczuk-Turek

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie

 44. Nowe perspektywy modelu wymagań i zasobów pracy - sprawność pamięci roboczej jako predyktor zaangażowania w pracę

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Konrad Kulikowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 45. Dynamiczne Sieci Negocjacji: Zależności pomiędzy procesem rozmów a procesami poznawczo-emocjonalnymi negocjatorów

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr Łukasz Jochemczyk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 46. RECENZOWANIE W CZASACH ZALEWU (OVERFLOW), KONSEKWENCJE DLA ZARZĄDZANIA ŚRODKAMI NA BADANIA NAUKOWE

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Katarzyna Kowalczyk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania

 47. Sztuka masowa z perspektywy koncepcji tożsamości narracyjnej

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS1

  Kierownik: mgr Magdalena Żołud

  Uniwersytet Opolski, Wydział Nauk Społecznych, Wydział Nauk Społecznych

 48. Pieniądze i etyka. Konsekwencje zorientowania umysłu na wartości rynkowe wskutek kontaktu z pieniędzmi dla przestrzegani...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS6

  Kierownik: prof. dr hab. Tomasz Zaleśkiewicz

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, Filia we Wrocławiu, II Wydział Psychologii

 49. "Kontrproduktywne organizacje" - jak i kiedy firmy niszczą wydajność swoich pracowników?

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr Dariusz Turek

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie

 50. Strategie i narzędzia budowania pozafinansowej wartości biznesu w mediach społecznościowych - badania eksperymentalne na...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr Małgorzata Karpińska-Krakowiak

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych