Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 1191 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Klastry jako nośnik innowacyjności przedsiębiorstw i regionów. Weryfikacja i implementacja modeli azjatyckich w warunkac...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Bogusława Drelich-Skulska

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych

 2. Redystrybucja dochodów a zadłużenie publiczne - analiza porównawcza państw Unii Europejskiej (podejście statystyczno-eko...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS4

  Kierownik: dr Ewa Aksman

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 3. Wycena, aspekty sprawiedliwości i preferencje względem odnawialnych źródeł energii i ich lokalizacji w Polsce i Niemczec...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS4

  Kierownik: dr Anna Małgorzata Bartczak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 4. Ekonomia gospodarstw domowych w rodzinach trzypokoleniowych. Rola altruizmu wewnątrz gospodarstwa domowego w dystrybucji...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr Anna Małgorzata Bartczak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 5. Wpływ starzenia się na sytuację budżetową w Polsce

  Konkurs: SONATA 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr Małgorzata Kalbarczyk-Stęclik

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 6. Polska szkoła makro-konkurencyjności

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Elżbieta Małgorzata Jagiełło

  Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur

 7. Własności skojarzeń stabilnych w modelach typu Gale"a-Shapleya

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Zbigniew Świtalski

  Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

 8. Przedsiębiorstwa transportowe w obsłudze zorganizowanego ruchu turystycznego w Polsce

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Zbigniew Aleksander Taylor

  Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN

 9. Wpływ globalnych procesów ekonomicznych na rozwój lokalny

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Tomasz Władysław Komornicki

  Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN

 10. Kompleksowe modelowanie osobowego ruchu drogowego w Polsce wraz z identyfikacją jego lokalnych uwarunkowań społeczno-eko...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Tomasz Władysław Komornicki

  Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN

 11. Matematyczne modelowanie miar ryzyka i wyboru optymalnej strategii

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Zbigniew Palmowski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 12. Optymalne strategie inwestycyjne i dywidendowe

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Zbigniew Palmowski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 13. Metody symulacyjne i symulacyjne modele komputerowe w zarządzaniu systemami ochrony zdrowia

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr inż. Bożena Mielczarek

  POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wydział Informatyki i Zarządzania

 14. Twórczość i przedsiębiorczość w organizacjach

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Wojciech Dyduch

  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania

 15. Tworzenie, zatrzymywanie i przechwytywanie wartości w organizacjach przedsiębiorczych

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Wojciech Dyduch

  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania

 16. Dowód istnienia równowagi ekonomicznej w prostym modelu wymiany bez wykorzystania twierdzenia Brouwera o punkcie stałym....

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Piotr Edward Maćkowiak

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

 17. Optymalizacja nieliniowa w wybranych zastosowaniach ekonomicznych

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Marcin Anholcer

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

 18. Zarządzanie wartością inwestycji w odnawialne źródła energii

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Magdalena Maria Ligus

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

 19. Metodologia tworzenia systemu mierników jakości usług medycznych świadczonych przez szpitale

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Cyprian Kozyra

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

 20. Wpływ dopasowania na relacje pomiędzy przedsiębiorstwami.

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Grzegorz Leszczyński

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania

 21. Kapitał społeczny jako warunek tworzenia się grup producentów rolnych w Polsce

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Aleksandra Agnieszka Chlebicka

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych

 22. Ekonomiczne uwarunkowania produkcji bioenergii w gospodarstwach rolnych

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Marian Grzegorz Podstawka

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych

 23. Metodologia testów statystycznych. Analiza procedur testowych z punktu widzenia jakości decyzji

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Czesław Kazimierz Domański

  UNIWERSYTET ŁÓDZKI

 24. Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji zorientowanej procesowo

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Natalia Potoczek

  WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU - NATIONAL LOUIS UNIVERSITY NOWY SĄCZ

 25. Hybrydowe modelowanie procesów demograficznych z wykorzystaniem rozmytych przełączających układów dynamicznych

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Rossa

  UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Zakład Demografii i Gerontologii Społecznej

 26. Mechanizmy pozyskiwania i aktualizacji wiedzy w organizacjach typu born global

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Kaja Marcjanna Prystupa-Rządca

  Akademia Leona Koźmińskiego

 27. Kierunki zmian w procesach oszczędzania gospodarstw domowych - perspektywa międzynarodowa

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Aneta Maria Kłopocka

  Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Wydział Zarządzania i Finansów

 28. Interakcje przestrzenne i efekty zewnętrzne zmian użytkowania ziemi na obszarach metropolitalnych Polski

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: prof. zw. dr hab. czł. rzecz. PAN Piotr Korcelli

  INSTYTUT GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA PAN

 29. Nordycki model równoważenia finansów publicznych i osiągania stabilności społecznej

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Dariusz Filar

  Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny

 30. Modele przekształceń gospodarki rolnej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej po upadku Bloku Wschodniego - bilans doko...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Bański

  Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk

 31. Analiza składek ubezpieczeniowych w oparciu o teorię Kahnemana-Tversky"ego

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Michał Jan Krzeszowiec

  INSTYTUT MATEMATYCZNY PAN

 32. Sezonowość zatrudnienia i bezrobocia w Polsce i krajach Unii Europejskiej

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Jerzy Waldemar Rembeza

  Politechnika Koszalińska, Wydział Nauk Ekonomicznych

 33. Czy język ekonomii ogranicza jej moc wyjaśniającą? Analiza wpływu nierealistycznych założeń, matematycznego formalizmu i...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Łukasz Hardt

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 34. Funkcjonowanie społeczności producenckich Fair Trade

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Borys Bińkowski

  Polskie Centrum Studiów Afrykanistycznych

 35. Polskie ośrodki naukowe w europejskiej sieci współpracy- charakterystyka, uwarunkowania, mechanizmy

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr Agnieszka Olechnicka

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Ameryk i Europy

 36. Elastyczne algorytmy problemu rozmieszczania obiektów w zarządzaniu produkcją i logistyce

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. inż. Jerzy Grobelny

  POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wydział Informatyki i Zarządzania

 37. Znaczenie innowacji tworzonych w procesie internacjonalizacji dla wyników przedsiębiorstwa

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Adam Andrzej Dymitrowski

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Międzynarodowej

 38. Wpływ formalnych i nieformalnych czynników instytucjonalnych na zdolność do przetrwania nowo tworzonych przedsiębiorstw ...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Hanna Halina Nowak

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania

 39. Modele aktywności wzrokowej człowieka w przetwarzaniu informacji marketingowych w systemach "digital signage"

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr inż. Rafał Michalski

  POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wydział Informatyki i Zarządzania

 40. Nowe spojrzenie na teorię przedsiębiorczości Lazeara w kontekście powodzenia i porażki przedsiębiorstwa

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS4

  Kierownik: dr Agnieszka Kurczewska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 41. Czas podejmowania decyzji w eksperymentach ekonomicznych nad zachowaniami w warunkach ryzyka i zachowaniami kooperacyjny...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS4

  Kierownik: dr Michał Wiktor Krawczyk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 42. Gra na loterii w świetle ekonomii behawioralnej

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr Michał Wiktor Krawczyk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 43. Estymatory determinant aktywności zawodowej i płac - rola hipotezy płac efektywnościowych oraz dyskryminacji

  Konkurs: SONATA BIS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Joanna Tyrowicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 44. Modelowanie decyzji emerytalnych w warunkach niepełnej racjonalności - propozycje dla polityki gospodarczej

  Konkurs: BEETHOVEN 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Joanna Tyrowicz

  Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych

 45. Modelowanie i prognozowanie gospodarki na podstawie danych z testów koniunktury

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Piotr Białowolski

  Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 46. Podejście oparte na okazjach do zarządzania innowacjami w małych i średnich przedsiębiorstwach

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS4

  Kierownik: dr inż. Marek Zdzisław Matejun

  Politechnika Łódzka, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji

 47. Rozwój metod modelowania makroekonomicznego: heterogeniczność ex-post w modelach dynamicznej stochastycznej równowagi og...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Marek Góra

  Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych

 48. Ukryte modele Markowa w analizie zbieżności poziomu dochodów i konwergencji cyklicznej ze szczególnym uwzględnieniem pun...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS4

  Kierownik: dr Mariusz Próchniak

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej

 49. Handel produktami rolno-żywnościowymi międzynarodowych ugrupowań integracyjnych. Podobieństwa i różnice w przepływach to...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr Agnieszka Urszula Sapa

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii

 50. Odporne procedury decyzyjne w badaniach strumieni danych ekonomicznych

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr Daniel Jarosław Kosiorowski

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania