Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 1253 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Problem niedoskonałości w obszarze bezpieczeństwa a funkcjonowanie międzynarodowych łańcuchów dostaw

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Magdalena Jażdżewska-Gutta

  Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny

 2. Rozwój pracowników w małych przedsiębiorstwach

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr Ewa Rak

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych

 3. Zastosowanie analizy skupień na potrzeby wspomagania podejmowania strategicznych decyzji przez przedsiębiorstwa w Intern...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr Elżbieta Lewańska

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

 4. Foresight jako narzędzie doskonalenia zarządzania turystyką w regionie

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Danuta Szpilko

  Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania

 5. Kształtowanie zysków a rynkowa wycena akcji

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Jacek Mizerka

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania

 6. Jakość i zakres informacji w kontekście prognozowania prawdopodobieństwa bankructwa przedsiębiorstwa

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Tomasz Berent

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej

 7. Oddziaływanie instrumentów finansowych Unii Europejskiej na rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS4

  Kierownik: dr Mirosław Biczkowski

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk o Ziemi

 8. Wrażliwość systemów emerytalnych i ich reform

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS4

  Kierownik: dr Krzysztof Makarski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 9. Modelowanie wpływu zmian demograficznych i strukturalnych na nierówności

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Makarski

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 10. Cykle wzrostu -- dynamiczne modele koniunktury i wzrostu gospodarczego

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Adam Krawiec

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

 11. Zarządzanie ryzykiem kadrowym w publicznych szkołach wyższych (na podstawie uczelni z regionu łódzkiego)

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS4

  Kierownik: mgr inż. Karolina Kapuścińska

  Politechnika Łódzka, Wydział Organizacji i Zarządzania

 12. Równowaga i stabilność procesów wzrostu w modelach gospodarki konkurencyjnej z zapasami

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS4

  Kierownik: dr Monika Naskręcka

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

 13. Relacje muzeów i skupionych wokół nich wirtualnych społeczności open collaboration: problemy hierarchii i budowania auto...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Małgorzata Adamczyk

  Akademia Leona Koźmińskiego

 14. Badania skuteczności i efektywności funkcjonowania Systemów Ekozarządzania i Audytu EMAS w przedsiębiorstwach na terenie...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS4

  Kierownik: dr inż. Beata Szyszka

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Towaroznawstwa

 15. Antycykliczne bufory kapitałowe oraz ograniczenia LtV i DtI w bankowości - narzędzia ostrożnościowe regulacji bankowych ...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Karol Strzeliński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 16. Korzyści z zatrudnienia: dekompozycja i wycena

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS4

  Kierownik: dr Tomasz Gajderowicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 17. Wielokryterialne harmonogramowanie portfela projektów

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS4

  Kierownik: dr Bogumiła Krzeszowska-Zakrzewska

  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Informatyki i Komunikacji

 18. Koordynacja, komunikowanie i zaufanie jako czynniki skutecznej współpracy międzyorganizacyjnej w systemie zarządzania be...

  Konkurs: SONATA 4 , panel: HS4

  Kierownik: dr inż. Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek

  Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania

 19. Efektywność inwestycji rozwojowych małych i średnich przedsiębiorstw

  Konkurs: SONATA 4 , panel: HS4

  Kierownik: dr Urban Pauli

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

 20. Konstruktywne metody znajdowania równowag w dużych gospodarkach

  Konkurs: SONATA 4 , panel: HS4

  Kierownik: dr Łukasz Balbus

  Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

 21. Jakość życia osób w wieku 50 lat lub więcej w Polsce

  Konkurs: SONATA 4 , panel: HS4

  Kierownik: dr Anita Abramowska-Kmon

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych, Instytut Statystyki i Demografii

 22. Endogeniczny wybór portfela kredytów hipotecznych w równowadze ogólnej

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Marcin Kolasa

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych, Katedra Ekonomii Ilościowej

 23. Krótko- i dlugookresowe skutki instrumentów polityki ekonomicznej dla zrównoważonego wzrostu: podejście ko-ewolucyjne...

  Konkurs: FUGA 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr Karolina Safarzynska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 24. Ekonomiczne skutki katastrof naturalnych w krajach rozwijających się na przykładzie Indonezji

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Agnieszka Kukułka

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Międzynarodowej

 25. Dostosowanie systemu zarządzania urzędem administracji samorządowej do koncepcji good governance

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Szymon Cyfert

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania

 26. Wpływ regulacji na orientację marketingową touroperatorów

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Aleksander Panasiuk

  Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

 27. Sprawność instytucjonalna vs. lokalny rozwój gospodarczy - czynniki kształtujące i interakcje

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. inż. Renata Marks-Bielska

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Ekonomicznych

 28. Rozmyta optymalizacja portfela papierów wartościowych w świetle teorii wiarygodności z uwzględnieniem oczekiwań inwestor...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS4

  Kierownik: dr Aleksandra Rutkowska

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

 29. Prognozowanie inflacji na podstawie modeli DSGE w realizacji celu inflacyjnego w wybranych bankach centralnych

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS4

  Kierownik: dr Karolina Tura-Gawron

  Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii

 30. Struktura organizacyjna jako instrument zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach wysokich technologii

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS4

  Kierownik: mgr inż. Sylwia Flaszewska

  Politechnika Łódzka, Wydział Organizacji i Zarządzania

 31. Zastosowanie metod hedonicznych do uwzględniania różnic jakości dóbr we wskaźnikach dynamiki cen

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Anna Król

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

 32. Organizacyjne sposoby radzenia sobie z napięciem między ekonomią daru a logiką rynkową na podstawie przykładu sieci Couc...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Karolina Mikołajewska-Zając

  Akademia Leona Koźmińskiego

 33. Analiza efektywności technicznej i kosztowej gospodarstw rolnych w Polsce w latach 2004 - 2011 - zastosowanie stochastyc...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Andrzej Pisulewski

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania

 34. Kluczowe czynniki sukcesu organizacji sektora publicznego na przykładzie ośrodków pomocy społecznej

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Maria Kotas

  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Ekonomii

 35. Autonomia czy regulacja z zewnątrz? Ekonomiczna analiza problemu samorządów zawodowych

  Konkurs: SONATA 5 , panel: HS4

  Kierownik: dr Krzysztof Szczygielski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 36. Import szoków zewnętrznych w gospodarce otwartej

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Łukasz Goczek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 37. Wpływ innowacji na wartość przedsiębiorstw hotelarskich

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Dawid Szutowski

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Międzynarodowej

 38. Zastosowanie GIS w badaniach dostępności przestrzennej usług - koncepcje, metody, implikacje

  Konkurs: SONATA 5 , panel: HS4

  Kierownik: dr Marcin Stępniak

  Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN

 39. Konkurencyjność celów komercyjnych i dobroczynnych w zarządzaniu przedsiębiorstwami

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Mateusz Rak

  Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Finansów i Zarządzania

 40. Zastosowanie teorii gier do analizy procesów decyzyjnych Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS4

  Kierownik: dr Ewa Kiryluk-Dryjska

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ekonomiczno-Społeczny

 41. Zarządzanie kapitałem ludzkim w szpitalach.

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS4

  Kierownik: dr Beata Buchelt

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

 42. Skuteczność Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce jako narzędzia polityki gospodarczej: wielowymiarowa analiza ekonom...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS4

  Kierownik: dr Piotr Ciżkowicz

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 43. Przepływy wiedzy w klastrach meblarskich w Polsce i na obszarze "Trzecich Włoch" oraz ich rola w adaptacji firm do zmian...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS4

  Kierownik: dr inż. Wojciech Dyba

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 44. Innowacje społeczne w spółdzielniach socjalnych jako mechanizmy zmian społeczno-ekonomicznych w obszarze pracy i zatrudn...

  Konkurs: SONATA 6 , panel: HS4

  Kierownik: dr Bartosz Sławecki

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii

 45. Poziom ryzyka finansowego w działalności gmin wiejskich. Pomiar, identyfikacja czynników oraz zapobieganie jego nadmiern...

  Konkurs: SONATA 6 , panel: HS4

  Kierownik: dr Aldona Standar

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ekonomiczno-Społeczny

 46. DETERMINANTY STRUKTURY KAPITAŁU W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH O STRATEGII PROINNOWACYJNEJ

  Konkurs: SONATA 6 , panel: HS4

  Kierownik: dr Katarzyna Prędkiewicz

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny

 47. Transfer technologii a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstw w Polsce

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS4

  Kierownik: dr Karina Sachpazidu-Wójcicka

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomii i Zarządzania

 48. ródła i mechanizmy powstawania innowacji produktowych w przedsiębiorstwach-dostawcach technologii środowiskowych

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Magdalena Marczewska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania

 49. System finansowania samorządu terytorialnego a kreowanie i utrwalanie iluzji fiskalnych. Komplementarność metod jakościo...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Beata Guziejewska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 50. Opracowanie metodologii ratingów rynków nieruchomości

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS4

  Kierownik: dr inż. Małgorzata Renigier-Biłozor

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa