Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 63 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Stosowanie mechanizmów sprawiedliwości tranzycyjnej w warunkach trwającego konfliktu zbrojnego

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Igor Lyubashenko

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

 2. Sprawiedliwość międzypokoleniowa w porządkach państwa dobrobytu: międzynarodowe studium porównawcze

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Filip Chybalski

  Politechnika Łódzka, Wydział Organizacji i Zarządzania

 3. Tam, gdzie zwierzęta równe były ludziom. Dawne miejsca straceń na Śląsku w ujęciu interdyscyplinarnym.

  Konkurs: SONATA BIS 6 , panel: HS3

  Kierownik: dr Daniel Wojtucki

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 4. Polityczność i legitymizacja władzy dyskrecjonalnej Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

  Konkurs: SONATA 11 , panel: HS5

  Kierownik: dr Rafał Mańko

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

 5. Sprawiedliwość wynagradzania

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Marta Juchnowicz

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie

 6. Czy instytucja ministra sprawiedliwości jest niezbędna we współczesnym demokratycznym państwie prawa?

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Piotr Mikuli

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 7. Status, sprawiedliwość i legitymizacja nierówności: wpływ płci i statusu rodzicielskiego na ocenę sprawiedliwości zarobk...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS6

  Kierownik: dr Kinga Wysieńska-Di Carlo

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 8. Granice prywatyzacji procesu karnego - w poszukiwaniu sprawności i sprawiedliwości systemu

  Konkurs: SONATA 10 , panel: HS5

  Kierownik: dr Dagmara Gruszecka

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

 9. Niepełnosprawność, macierzyństwo, opieka. Autnomia reprodukcyjna i doświadczenia macierzyństwa kobiet z niepełnosprawnoś...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS6

  Kierownik: Agnieszka Król

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 10. Środki karne jako instrument polityki kryminalnej

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Mirosława Melezini

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa

 11. Wykładnia europejskiego prawa spółek

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Jacek Napierała

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji

 12. Wpływ orzecznictwa europejskich sądów konstytucyjnych i Trybunału Sprawiedliwości UE na kształtowanie uniwersalnej treśc...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Marek Zubik

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

 13. Solidarność jako zasada etyczna i prawna

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS5

  Kierownik: dr Aleksandra Głos

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji