Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Zwalczanie cyberprzestępczości w świetle prawa Unii Europejskiej przy wykorzystaniu koncepcji systemu hybrydowego z kluczową rolą modelu Cyber PDCA

2013/11/N/HS5/04029

Słowa kluczowe:

cyberprzestępczość Unia Europejska normy minimalne (art. 83 TFUE) Przestrzeń Wolności Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości bezpieczeństwo narodowe strategia bezpieczeństwa system prawny system instytucjonalny system hybrydowy model Cyber PDCA

Deskryptory:

 • HS6_19: Problemy społeczne i kierunki praktycznych działań socjologów
 • HS5_3: Prawo publiczne i socjalne, nauka o administracji
 • HS5_10: Bezpieczeństwo i obronność

Panel:

HS5 - Normy i władza: prawo, nauki o polityce, polityka regionalna i społeczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Anna Kańciak 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 38 496 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-08-18

Zakończenie projektu: 2016-12-17

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 1. Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa w ochronie cyberprzestrzeni Unii Europejskiej IF: 5
  Autorzy:
  Anna Kańciak
  Czasopismo:
  Prawo Europejskie w Praktyce (rok: 2015, tom: nr 9 (136), strony: s. 87-95), Wydawca: Notabene Oficyna
  Status:
  Opublikowana
 2. Złożoność jurysdykcji w cyberprzestrzeni wobec dynamizmu cyberprzestępczości, cz. II IF: 5
  Autorzy:
  Anna Kańciak
  Czasopismo:
  Prawo Europejskie w Praktyce (rok: 2017, tom: nr 1 (151), strony: str. 45-53), Wydawca: Notabene Oficyna
  Status:
  Opublikowana
 3. In search of EU law in the domain of cyberspace protection - the proposal based on the Cyber-PDCA model
  Autorzy:
  Anna Kańciak
  Czasopismo:
  Journal of Cyber Security Technology (rok: 2017, tom: -, strony: 17), Wydawca: Taylor & Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/23742917.2017.1322854 - link do publikacji
 4. Złożoność jurysdykcji w cyberprzestrzeni wobec dynamizmu cyberprzestępczości, cz. I IF: 5
  Autorzy:
  Anna Kańciak
  Czasopismo:
  Prawo Europejskie w Praktyce (rok: 2016, tom: nr 12 (150), strony: str. 26-33), Wydawca: Notabene Oficyna
  Status:
  Opublikowana
 5. An analysis of the legal systems and mechanisms introduced in the European Union in the fight against cyberspace threats IF: 5
  Autorzy:
  Anna Kańciak
  Czasopismo:
  Internal Security (rok: 2016, tom: 8, strony: 195-224), Wydawca: Police Academy, Szczytno
  Status:
  Opublikowana
 6. Unia Europejska na drodze do zwiększenia ochrony cyberprzestrzeni – wybrane zagadnienia prawne
  Autorzy:
  Anna Kańciak
  Czasopismo:
  Studia Prawnoustrojowe (rok: 2017, tom: 38, strony: 287-306), Wydawca: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  Status:
  Opublikowana
 1. Wybrane aspekty bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni w świetle rozwoju społeczeństwa informacyjnego
  Autorzy:
  Anna Kańciak
  Konferencja:
  Inteligentna i zrównoważona gospodarka sprzyjająca włączeniu społecznemu – wyzwania dla systemów prawnych Unii Europejskiej i państw członkowskich (rok: 2017, ), Wydawca: Uniwersytet Jagielloński
  Data:
  konferencja 14-16 czerwca 2015
  Status:
  Opublikowana