Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyobraźnia, sztuka, sprawiedliwość - Marthy Nussbaum koncepcja zdolności (capability) jako podstawa społecznego egalitaryzmu

2013/09/N/HS1/02864

Słowa kluczowe:

zdolności racjonalność praktyczna egalitaryzm estetyka polityczna

Deskryptory:

 • HS1_5: Filozofia człowieka, teorie osoby, filozofia kultury, filozofia społeczna
 • HS1_7: Etyka normatywna i opisowa, teoria moralności, bioetyka, etyka zawodowa
 • HS1_8: Estetyka (w tym: teorie piękna, język sztuki)

Panel:

HS1 - Fundamentalne pytania o naturę człowieka i otaczającej go rzeczywistości: filozofia, nauki o poznaniu, religioznawstwo, teologia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Urszula Lisowska 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 52 047 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-03-12

Zakończenie projektu: 2017-03-11

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Publikacje książkowe (3)
 1. Pluralism in Crisis and Capabilities Approach: Martha Nussbaum's Philosophy from the Perspective of Political Aesthetics
  Autorzy:
  Urszula Lisowska
  Czasopismo:
  Sociology and Anthropology (rok: 2016, tom: 4(8), strony: 719-729), Wydawca: Horizon Research Publishing Corporation
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.13189/sa.2016.040806 - link do publikacji
 2. Political Liberalism and Political Emotions – an Unlikely Alliance? On Martha Nussbaum's Approach to Stability
  Autorzy:
  Urszula Lisowska
  Czasopismo:
  Internetowy Magazyn Filozoficzny "Hybris" (rok: 2017, tom: 39, strony: 19-37), Wydawca: Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego, Ośrodek Badań Filozoficznych
  Status:
  Opublikowana
 3. Vulnerability as a perceptional category – Martha Nussbaum's capabilities approach from the perspective of political aesthetics
  Autorzy:
  Urszula Lisowska
  Czasopismo:
  Internetowy Magazyn Filozoficzny "Hybris" (rok: 2015, tom: 28, strony: 116-140), Wydawca: Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego, Ośrodek Badań Filozoficznych
  Status:
  Opublikowana
 4. Sztuka (w) przestrzeni miejskiej a kształtowanie emocji politycznych. Perspektywa rozumnej psychologii moralnej Marthy Nussbaum
  Autorzy:
  Urszula Lisowska
  Czasopismo:
  Czasopismo Naukowe "Kultura i historia" (rok: 2016, tom: 30, strony: nie dotyczy), Wydawca: Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
  Status:
  Opublikowana
 5. The Arts and the Promotion of Capabilities Approach in Times of Crisis.Martha Nussbaum's Philosophy from the Perspective of Political Aesthetics
  Autorzy:
  Urszula Lisowska
  Czasopismo:
  Studia Philosophica Wratislaviensia (rok: 2014, tom: EnglishEdition, strony: 65-88), Wydawca: Wydawnictwo UWr
  Status:
  Opublikowana
 1. Kruchość dobra, kruchość dobroci – Marthy Nussbaum wariant teorii etycznej
  Autorzy:
  Urszula Lisowska
  Książka:
  Etyka i dobro (rok: 2015, tom: nie dotyczy, strony: 116-123), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego
  Status:
  Opublikowana
 2. Perception and Performance in Martha Nussbaum's Reasonable Moral Psychology
  Autorzy:
  Urszula Lisowska
  Książka:
  Literature, Performance, and Somaesthetics: Studies in Agency and Embodiement (rok: 2017, tom: nie dotyczy, strony: 21-48), Wydawca: Cambridge Scholars Publishing
  Status:
  Opublikowana
 3. -
  Autorzy:
  Urszula Lisowska
  Książka:
  Wyobraźnia, sztuka sprawiedliwość - Marthy Nussbaum koncepcja zdolności jako podstawa egalitarnego liberalizmu (rok: 2017, tom: -, strony: -), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Status:
  Opublikowana