Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Sprawiedliwość w opiece zdrowotnej

2013/08/A/HS1/00079

Słowa kluczowe:

sprawiedliwość opieka zdrowotna alokacja racjonowanie solidarność

Deskryptory:

 • HS1_7: Etyka normatywna i opisowa, teoria moralności, bioetyka, etyka zawodowa
 • HS1_1: Historia filozofii (starożytnej, średniowiecznej, nowożytnej i współczesnej) i historia idei
 • HS1_5: Filozofia człowieka, teorie osoby, filozofia kultury, filozofia społeczna

Panel:

HS1 - Fundamentalne pytania o naturę człowieka i otaczającej go rzeczywistości: filozofia, nauki o poznaniu, religioznawstwo, teologia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Włodzimierz Galewicz 

Liczba wykonawców projektu: 44

Konkurs: MAESTRO 4 - ogłoszony 2012-12-15

Przyznana kwota: 2 118 100 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-08-28

Zakończenie projektu: 2019-03-27

Planowany czas trwania projektu: 60 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. tablet. Za kwotę 4 000 PLN
 2. laptop z oprogramowaniem. Za kwotę 12 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (28)
 • Publikacje książkowe (10)
 1. Dobro dla kogoś i dobro dla świata
  Autorzy:
  Włodzimierz Galewicz
  Czasopismo:
  Przegląd Filozoficzny (rok: 2016, tom: 25, strony: 33-44), Wydawca: Wydział Filozofii i Socjologii UW oraz KNF
  Status:
  Opublikowana
 2. Dwa modele zaufania w opiece zdrowotnej
  Autorzy:
  Aleksandra Głos
  Czasopismo:
  Diametros (rok: 2015, tom: 45, strony: 82–106), Wydawca: Instytut Filozofii UJ
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.13153/diam.44.2015.673 - link do publikacji
 3. Etyka w psychoterapii
  Autorzy:
  Katarzyna Marchewka
  Czasopismo:
  Diametros (rok: 2014, tom: 42, strony: 124-149), Wydawca: Uniwersytet Jagielloński
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.13153/diam.42.2014.685 - link do publikacji
 4. Pobieranie narządów od zmarłych. Ocena porównawcza polskiej regulacji
  Autorzy:
  Piotr Grzegorz Nowak
  Czasopismo:
  Prawo i Medycyna (rok: 2015, tom: 17, strony: 140-144), Wydawca: Instytut Ochrony Zdrowia Sp. z. o. o.
  Status:
  Opublikowana
 5. Pobieranie narządów po zatrzymaniu krążenia. O nadrzędności neurologicznego kryterium śmierci nad krążeniowym – kwestie regulacyjne
  Autorzy:
  Piotr Grzegorz Nowak
  Czasopismo:
  Analiza i Egzystencja (rok: 2018, tom: 32, strony: 35-53), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18276/aie.2018.42-02 - link do publikacji
 6. Solidarity in Healthcare – the Challenge of Dementia
  Autorzy:
  Aleksandra Głos
  Czasopismo:
  Diametros (rok: 2016, tom: 49, strony: 44587), Wydawca: Instytut Filozofii UJ
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.13153/diam.49.2016.918 - link do publikacji
 7. Finansowy wymiar psychoterapii a relacja psychoterapeutyczna
  Autorzy:
  Katarzyna Marchewka
  Czasopismo:
  Diametros (rok: 2017, tom: 51, strony: 48-64), Wydawca: Instytut Filozofii UJ
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.13153/diam.51.2017.1031 - link do publikacji
 8. Informacyjny aspekt testów genetycznych - przegląd zagadnień
  Autorzy:
  Olga Dryla
  Czasopismo:
  Diametros (rok: 2014, tom: 42, strony: 29-56), Wydawca: Uniwersytet Jagielloński
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.13153/diam.42.2014.681 - link do publikacji
 9. Organ donor registration policies and the wrongness of forcing people to think of their own death IF: 6,5
  Autorzy:
  T. Żuradzki, K. Marchewka
  Czasopismo:
  American Journal of Bioethics (rok: 2016, tom: 16/11, strony: 35-37), Wydawca: Taylor & Francis Online
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/15265161.2016.1222016 - link do publikacji
 10. Pobieranie narządów po zatrzymaniu krążenia. O nadrzędności neurologicznego kryterium śmierci nad krążeniowym – kwestie filozoficzne
  Autorzy:
  Piotr Grzegorz Nowak
  Czasopismo:
  Analiza i Egzystencja (rok: 2018, tom: 42, strony: 55-71), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18276/aie.2018.42-03 - link do publikacji
 11. Problemy etyczne transplantologii. Perspektywa niedoboru narządów do przeszczepu
  Autorzy:
  Piotr Grzegorz Nowak
  Czasopismo:
  Diametros (rok: 2014, tom: 42, strony: 150-177), Wydawca: Uniwersytet Jagielloński
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.13153/diam.42.2014.686 - link do publikacji
 12. Sprawiedliwość w opiece zdrowotnej z perspektywy różnych koncepcji liberalnego egalitaryzmu
  Autorzy:
  Maciej Juzaszek
  Czasopismo:
  Diametros (rok: 2014, tom: 42, strony: 106-123), Wydawca: Uniwersytet Jagielloński
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.13153/diam.42.2014.684 - link do publikacji
 13. Zakres sprawiedliwości wyrównawczej w etyce Arystotelesa
  Autorzy:
  Włodzimierz Galewicz
  Czasopismo:
  PEITHO / EXAMINA ANTIQUA (rok: 2017, tom: 1(8), strony: 289-307), Wydawca: Instytut Filozofii UAM
  Status:
  Opublikowana
 14. Zdrowie jako prawo człowieka
  Autorzy:
  Włodzimierz Galewicz
  Czasopismo:
  Diametros (rok: 2014, tom: 42, strony: 57-82), Wydawca: Uniwersytet Jagielloński
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.13153/diam.42.2014.682 - link do publikacji
 15. O pojęciu choroby genetycznej
  Autorzy:
  Olga Dryla
  Czasopismo:
  Przegląd Filozoficzno-Literacki (rok: 2017, tom: 1(46), strony: 167-181), Wydawca: Uniwersytet Warszawski
  Status:
  Opublikowana
 16. Pluralistyczna Teoria Alokacji Narządów
  Autorzy:
  Piotr Grzegorz Nowak
  Czasopismo:
  Diametros (rok: 2017, tom: 51, strony: 65–89), Wydawca: Instytut Filozofii UJ
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.13153/diam.51.2017.1032 - link do publikacji
 17. Solidarność we współczesnej bioetyce – klasyczne problemy, nowe wyzwania
  Autorzy:
  Aleksandra Głos
  Czasopismo:
  Diametros (rok: 2014, tom: 42, strony: 83-105), Wydawca: Uniwersytet Jagielloński
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.13153/diam.42.2014.683 - link do publikacji
 18. Niedyrektywność w poradnictwie genetycznym dotyczącym decyzji reprodukcyjnych
  Autorzy:
  Olga Dryla
  Czasopismo:
  Analiza i Egzystencja (rok: 2015, tom: 32, strony: 71-93), Wydawca: Uniwersytet Szczeciński
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 19. Brain death as irreversible loss of a human's moral status
  Autorzy:
  Piotr Grzegorz Nowa
  Czasopismo:
  Ethics & Bioethics (in Central Europe) (rok: 2018, tom: 38202, strony: 167-178), Wydawca: Sciendo
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2478/ebce-2018-0013 - link do publikacji
 20. Prywatne ubezpieczenia zdrowotne a zasada solidarności i równości
  Autorzy:
  Aleksandra Głos
  Czasopismo:
  Diametros (rok: 2017, tom: 51, strony: 28–47), Wydawca: Instytut Filozofii UJ
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.13153/diam.51.2017.1030 - link do publikacji
 21. Spór o prymat walki ze złem
  Autorzy:
  Włodzimierz Galewicz
  Czasopismo:
  Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria (rok: 2017, tom: 26 nr 4(104), strony: 227-242), Wydawca: Instytut Filozofii UW
  Status:
  Opublikowana
 22. Czy wartość życia wzrasta wobec bliskiej śmierci?
  Autorzy:
  Włodzimierz Galewicz
  Czasopismo:
  Roczniki Filozoficzne (rok: 2017, tom: 65(4), strony: 44703), Wydawca: Wydział Filozoficzny KUL
  Status:
  Opublikowana
 23. Finansowanie testów genetycznych ze źródeł publicznych
  Autorzy:
  Olga Dryla
  Czasopismo:
  Diametros (rok: 2015, tom: 44, strony: 44580), Wydawca: Instytut Filozofii UJ
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.13153/diam.44.2015.762 - link do publikacji
 24. O normatywistycznej koncepcji choroby
  Autorzy:
  Włodzimierz Galewicz
  Czasopismo:
  Przegląd Filozoficzno-Literacki (rok: 2017, tom: 1(46), strony: 151-166), Wydawca: Uniwersytet Warszawski
  Status:
  Opublikowana
 25. Ograniczanie niedoboru narządów. System Aktywnej Rejestracji Dawców jako alternatywa dla polskiej regulacji sprzeciwu
  Autorzy:
  Piotr Grzegorz Nowak
  Czasopismo:
  Diametros (rok: 2015, tom: 44, strony: 56-77), Wydawca: Instytut Filozofii UJ
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.13153/diam.44.2015.673 - link do publikacji
 26. Solidarity in the legal frames
  Autorzy:
  Aleksandra Głos
  Czasopismo:
  Diametros (rok: 2015, tom: 44, strony: 204–222), Wydawca: Instytut Filozofii UJ
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.13153/diam.44.2015.771 - link do publikacji
 27. Spór o depresję. Czy fenomenologicznie zorientowana filozofia psychiatrii rozwiąże problemy psychiatrii redukcjonistycznej?
  Autorzy:
  Maja Białek
  Czasopismo:
  Diametros (rok: 2019, tom: 59, strony: 44583), Wydawca: Instytut Filozofii UJ
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.33392/diam.1074 - link do publikacji
 28. Umiarkowanie liberalna koncepcja śmierci jako uzasadnienie dla neurologicznych kryteriów śmierci
  Autorzy:
  P. G. Nowak
  Czasopismo:
  Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria (rok: 2016, tom: 98/2, strony: 199-212), Wydawca: Instytut Filozofii UW i KNF
  Status:
  Opublikowana
 1. nie dotyczy
  Autorzy:
  Włodzimierz Galewicz (redakcja naukowa)
  Książka:
  Antologia bioetyki, t. 4 Sprawiedliwość w medycynie, część 2: Dystrybucja zasobów w opiece zdrowotnej (rok: 2015, tom: nie dotyczy, strony: s. 350), Wydawca: TAiWPN Universitas
  Status:
  Opublikowana
 2. nie dotyczy
  Autorzy:
  Daniel Eryk Lach / Ulrich Becker (Hrsg.)
  Książka:
  Die öffentliche Gesundheitsversorgung in Polen (rok: 2017, tom: nie dotyczy, strony: 169), Wydawca: Nomos
  Status:
  Opublikowana
 3. nie dotyczy
  Autorzy:
  Włodzimierz Galewicz (redakcja naukowa)
  Książka:
  Antologia bioetyki, t. 4 Sprawiedliwość w medycynie, część 1: Wokół prawa do opieki zdrowotnej, (rok: 2015, tom: nie dotyczy, strony: s. 399), Wydawca: TAiWPN Universitas
  Status:
  Opublikowana
 4. Dobro i sprawiedliwość w opiece zdrowotnej
  Autorzy:
  Włodzimierz Galewicz
  Książka:
  Dobro i sprawiedliwość w opiece zdrowotnej (rok: 2018, tom: nie dotyczy, strony: 476), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
  Status:
  Opublikowana
 5. Medyczne i ekonomiczne kryteria gwarantowanej opieki zdrowotnej
  Autorzy:
  Włodzimierz Galewicz
  Książka:
  Etyka w medycynie – wczoraj i dziś. Wybrane zagadnienia (rok: 2013, tom: nie dotyczy, strony: 311-319), Wydawca: pod redakcją naukową K. Basińskiej i J. Halasza
  Status:
  Opublikowana
 6. nie dotyczy
  Autorzy:
  Daniel Eryk Lach
  Książka:
  Konstytucyjnoprawne wytyczne dla konstruowania systemów opieki zdrowotnej w Niemczech i w Polsce (rok: 2016, tom: nie dotyczy, strony: 173), Wydawca: Wydawnictwo UJ
  Status:
  Opublikowana
 7. nie dotyczy
  Autorzy:
  Olga Dryla
  Książka:
  Pojęcie doskonalenia w sporach o cele medycyny (rok: 2018, tom: nie dotyczy, strony: 227), Wydawca: Wydawnictwo UJ
  Status:
  Opublikowana
 8. nie dotyczy
  Autorzy:
  Włodzimierz Galewicz
  Książka:
  Odpowiedzialność i sprawiedliwość w etyce Arystotelesa (rok: 2019, tom: nie dotyczy, strony: 357), Wydawca: Wydawnictwo Marek Derewiecki
  Status:
  Opublikowana
 9. Prawda, poufność, autonomia – problemy informacji w etyce medycznej
  Autorzy:
  redakcja naukowa Włodzimierz Galewicz
  Książka:
  Antologia bioetyki, tom 5: Prawda, poufność, autonomia – problemy informacji w etyce medycznej (rok: 2018, tom: 5, strony: 349), Wydawca: TAiWPN Universitas
  Status:
  Opublikowana
 10. nie dotyczy
  Autorzy:
  Włodzimierz Galewicz
  Książka:
  Antologia bioetyki, tom 6: Ochrona zdrowia psychicznego, redakcja naukowa Włodzimierz Galewicz (rok: 2019, tom: 6, strony: 333), Wydawca: TAiWPN Universitas
  Status:
  Opublikowana