Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Polityczność i legitymizacja władzy dyskrecjonalnej Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

2016/21/D/HS5/03912

Słowa kluczowe:

polityczność sądowa wykładnia prawa legitymizacja prawo Unii Europejskiej Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej,

Deskryptory:

 • HS5_1: Teoria i filozofia prawa, historia prawa i myśli prawnej
 • HS5_2: Prawo konstytucyjne, prawa człowieka, prawo i instytucje międzynarodowe
 • HS5_6: Teoria polityki i myśl polityczna

Panel:

HS5 - Normy i władza: prawo, nauki o polityce, polityka regionalna i społeczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Rafał Mańko 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: SONATA 11 - ogłoszony 2016-03-15

Przyznana kwota: 156 975 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-04-06

Zakończenie projektu: 2021-04-05

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (14)
 • Publikacje książkowe (4)
 1. In search for the ontological presuppositions of critical jurisprudence
  Autorzy:
  Rafał Mańko, Jakub Łakomy
  Czasopismo:
  Krytyka prawa (rok: 2018, tom: 10(2), strony: 469-486), Wydawca: Akademia Leona Koźmińskiego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.7206/kp.2080-1084.215 - link do publikacji
 2. Should the European Court of Justice Develop a Political Question Doctrine?
  Autorzy:
  Alexandra Mercescu, Sorina Doroga
  Czasopismo:
  International Comparative Jurisprudence (rok: 2021, tom: 7(1), strony: 15-30), Wydawca: Mykolas Romeris University
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.13165/j.icj.2021.06.002 - link do publikacji
 3. Symbolic Violence in Technocratic Law and Attempts at Its Overcoming: Politicisation Through Humanization?
  Autorzy:
  Rafał Mańko
  Czasopismo:
  Wrocławskie Studia Erazmiańskie (rok: 2017, tom: 11, strony: 31-64), Wydawca: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr
  Status:
  Opublikowana
 4. The Political as an Analytical Category in the Critical Study of Case Law (Theoretical Model and Case Study)
  Autorzy:
  Rafał Mańko
  Czasopismo:
  Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem (rok: 2020, tom: 12(3), strony: 90-108), Wydawca: Akademia Leona Koźmińskiego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.7206/kp.2080-1084.397 - link do publikacji
 5. W poszukiwaniu presupozycji ontologicznych krytycznej nauki o prawie
  Autorzy:
  Rafał Mańko, Jakub Łakomy
  Czasopismo:
  Krytyka prawa (rok: 2018, tom: 10(2), strony: 447-468), Wydawca: Akademia Leona Koźmińskiego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.7206/kp.2080-1084.214 - link do publikacji
 6. Critical Jurisprudence of Duncan Kennedy and the Status of the Theory of Legal Interpretation
  Autorzy:
  Jakub Łakomy
  Czasopismo:
  Krytyka Prawa (rok: 2020, tom: 12(3), strony: 70-89), Wydawca: Akademia Leona Koźmińskiego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.7206/kp.2080-1084.396 - link do publikacji
 7. Orzekanie w polu polityczności
  Autorzy:
  Rafał Mańko
  Czasopismo:
  Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna (rok: 2018, tom: 7(1), strony: 65-95), Wydawca: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.14746/fped.2018.7.1.4 - link do publikacji
 8. The Centre-Periphery Antagonism in Adjudication: A Case Study on the Spatial Dimension of the Political
  Autorzy:
  Rafał Mańko
  Czasopismo:
  Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica (rok: 2021, tom: 94, strony: 121-140), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18778/0208-6069.94.07 - link do publikacji
 9. The neutralisation of the political. Carl Schmitt and the depoliticisation of Europe IF: 0,909
  Autorzy:
  Gian Giacomo Fusco, Michalis Zivanaris
  Czasopismo:
  Journal of Contemporary European Studies (rok: 2021, ), Wydawca: Taylor and Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/14782804.2021.1873109 - link do publikacji
 10. Critique of the Juridical": Some Metatheoretical Remarks
  Autorzy:
  Rafał Mańko
  Czasopismo:
  Journal of the University of Latvia. Law (rok: 2018, tom: 11, strony: 24-37), Wydawca: University of Latvia
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.22364/jull.11.03 - link do publikacji
 11. Dimensions of the Political in Adjudication: A Case Study
  Autorzy:
  Rafał Mańko
  Czasopismo:
  Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica (rok: 2020, tom: 92, strony: 45062), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18778/0208-6069.92.01 - link do publikacji
 12. Methods of Legal Interpretation, Legitimacy of Judicial Discretion, and Decision-Making in the Field of the Political
  Autorzy:
  Rafał Mańko
  Czasopismo:
  International Comparative Jurisprudence (rok: 2020, tom: 6(2), strony: 108-117), Wydawca: Mykolas Romeris University
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.13165/j.icj.2020.12.001 - link do publikacji
 13. A Call to Impossibility: The Methodology of Interpretation at the European Court of Justice and the PSPP Ruling
  Autorzy:
  Sorina Doroga, Alexandra Mercescu
  Czasopismo:
  European Journal of Legal Studies (rok: 2021, tom: vol. 13, no. 2, strony: 87-120), Wydawca: European University Institute, Florencja
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2924/EJLS.2021.006 - link do publikacji
 14. The Legitimacy of the ECJ: Integration Through Law and Europe's Neoliberal Telos
  Autorzy:
  Gian Giacomo Fusco, Michalis Zivanaris
  Czasopismo:
  Romanian Journal of Comparative Law (rok: 2021, tom: vol. 12 issue 1, strony: 38-65), Wydawca: Universul Juridic
  Status:
  Opublikowana
 1. The Space of the Political in Legal Interpretation (Some Remarks on The Dworkin-Fish Debate)
  Autorzy:
  Jakub Łakomy
  Książka:
  Law, Space and the Political: An East-West Perspective (rok: 2018, tom: nd., strony: 128-137), Wydawca: Podobiński Publishing House
  Status:
  Opublikowana
 2. nd. (cała monografia naukowa)
  Autorzy:
  Rafał Mańko
  Książka:
  W stronę krytycznej filozofii orzekania. Polityczność, etyka, legitymizacja (rok: 2018, tom: nd., strony: 296), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Status:
  Opublikowana
 3. Hermeneutic Universalism: A Post-Analytical Inquiry into the Political of Legal Interpretation
  Autorzy:
  Jakub Łakomy
  Książka:
  A Post-Analytical Approach to Philosophy and Theory of Law (rok: 2018, tom: 1, strony: 39-56), Wydawca: Peter Lang Verlag
  Status:
  Opublikowana
 4. 'Homo iuvens' przed trybunałem: wyrok Leitner w perspektywie teorii i filozofii prawa
  Autorzy:
  Rafał Mańko
  Książka:
  Prawne aspekty podróży i turystyki - historia i współczesność. Prace poświęcone pamięci Profesora Janusza Sondla (rok: 2018, tom: nie dotyczy, strony: 343-370), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
  Status:
  Opublikowana