Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyzwania dobrych rządów w Unii Europejskiej- od rządu do rządzenia - w jaki sposób skutecznie realizować misję publiczną w nowoczesnym systemie wieloszczeblowego rządzenia

2013/11/B/HS5/03443

Słowa kluczowe:

dobre rządy integracja europejska bezpieczeństwo wewnętrzne swoboda przepływu dokumentów urzędowych rynek wewnętrzny obywatelstwo UE zakaz dyskryminacji ochrona inwestorów interoperacyjność wymiar sprawiedliwości sprawy wewnętrzne

Deskryptory:

 • HS5_2: Prawo konstytucyjne, prawa człowieka, prawo i instytucje międzynarodowe
 • HS5_9: Polityka społeczna (w tym: polityka dotycząca ludności, zagadnienia zabezpieczenia społecznego, tzw. trzeci sektor, pomoc społeczna, gerontologia społeczna, governance i instytucje dialogu społecznego)
 • HS5_11: Inne zagadnienia pokrewne

Panel:

HS5 - Normy i władza: prawo, nauki o polityce, polityka regionalna i społeczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Robert Grzeszczak 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 435 600 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-07-24

Zakończenie projektu: 2016-07-23

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (3)
 • Publikacje książkowe (7)
 1. The concept and practice of good governance in the European Union
  Autorzy:
  R. Grzeszczak
  Czasopismo:
  International Journal of Social, Education, Economics and Management Engineering (rok: 2015, tom: 9 (2), strony: 385-391), Wydawca: World Academy of Science, Engineering and Technology
  Status:
  Opublikowana
 2. The Right of Union citizens and their family members to move freely within the territory of the Member States (in the Light of the Judgment of the European Court of Human Rights in case of Oliari v Italy)
  Autorzy:
  R. Grzeszczak, M. Gniadzik
  Czasopismo:
  The Polish Review of International and European Law (rok: 2016, tom: n.d., strony: 13), Wydawca: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Prawa i Administracji
  Status:
  Opublikowana
 3. Wpływ good governance na procesy inwestycyjne w Unii Europejskiej IF: 5
  Autorzy:
  J. Mucha
  Czasopismo:
  Prawo europejskie w praktyce (rok: 2015, tom: 3, strony: 47-52), Wydawca: Notabene Oficyna
  Status:
  Opublikowana
 4. Materialisation of the concept of good governance by effective investment dispute resolution in the European Union
  Autorzy:
  J. Mucha
  Czasopismo:
  European Journal of Economics and Management (rok: 2016, tom: 3 nr 1, strony: 87-94), Wydawca: Centar za istraživanje i razvoj upravljanja d.o.o. CIRU - Governance Research and Development Centre
  Status:
  Opublikowana
 5. Proces europeizacji administracji krajowej na przykładzie modelu koordynacji spraw europejskich w Polsce
  Autorzy:
  R. Grzeszczak
  Czasopismo:
  Rocznik Administracji Publicznej (rok: 2016, tom: 2, strony: 272-290), Wydawca: Instytut Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
  Status:
  Opublikowana
 1. Administracja polska w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej
  Autorzy:
  R. Grzeszczak
  Konferencja:
  Administracja krajowa w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej – europeizacja i renacjonalizacja (rok: 2015, ), Wydawca: Marek Woch
  Data:
  konferencja 22-23.04.2015 r.
  Status:
  Opublikowana
 2. Zupełny i efektywny system ochrony praw podstawowych w Unii Europejskiej
  Autorzy:
  R. Grzeszczak
  Konferencja:
  Unia Europejska w roli gwaranta praw podstawowych (rok: 2016, ), Wydawca: Wydawnictwo Currenda
  Data:
  konferencja 24-25 listopada 2014 r.
  Status:
  Opublikowana
 3. Zakres podmiotowy odpowiedzialności odszkodowawczej za legalne działania administracji publicznej
  Autorzy:
  E. Tomczak
  Konferencja:
  Administracja krajowa w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej – europeizacja i renacjonalizacja (rok: 2015, ), Wydawca: Marek Woch
  Data:
  konferencja 22-23.04.2015 r.
  Status:
  Opublikowana
 1. Wielość roszczeń do władzy konstytucyjnej – o stosunku prawa UE do międzynarodowego porządku prawnego
  Autorzy:
  R. Grzeszczak
  Książka:
  Unia Europejska a Prawo Międzynarodowe. Księga Jubileuszowa dedykowana Pani Profesor Elżbiecie Dyni, L. Brodowski, D. Kuźniar - Kwiatek (red.) (rok: 2015, tom: n.d., strony: 113-123), Wydawca: Oficyna Wydawnicza "Zimowit" Sp. z o.o
  Status:
  Opublikowana
 2. Wzajemna uznawalność aktów administracyjnych
  Autorzy:
  B. Kowalczyk, E. Tomczak
  Książka:
  Prawo administracyjne Unii Europejskiej, R. Grzeszczak A. Szczerba-Zawada (red.) (rok: 2016, tom: n.d., strony: 113-122), Wydawca: Instytut Wydawniczy EuroPrawo
  Status:
  Opublikowana
 3. Wzruszanie ostatecznych decyzji administracyjnych niezgodnych z prawem UE
  Autorzy:
  M. Gniadzik
  Książka:
  Prawo administracyjne Unii Europejskiej, R. Grzeszczak A. Szczerba-Zawada (red.) (rok: 2016, tom: n.d., strony: 342-352), Wydawca: Instytut Wydawniczy EuroPrawo
  Status:
  Opublikowana
 4. Cyfryzacja administracji XXI wieku - eGovernment – proces tworzenia europejskiej przestrzeni informacyjnej
  Autorzy:
  A. Kańciak
  Książka:
  Prawo administracyjne Unii Europejskiej, R. Grzeszczak A. Szczerba-Zawada (red.) (rok: 2016, tom: n.d., strony: 428-442), Wydawca: Instytut Wydawniczy EuroPrawo
  Status:
  Opublikowana
 5. Good governance – koncepcja dobrych rządów w Unii Europejskiej
  Autorzy:
  R. Grzeszczak
  Książka:
  Prawo administracyjne Unii Europejskiej, R. Grzeszczak A. Szczerba-Zawada (red.) (rok: 2016, tom: n.d., strony: 191-200), Wydawca: Instytut Wydawniczy EuroPrawo
  Status:
  Opublikowana
 6. n.d.
  Autorzy:
  R. Grzeszczak (red.)
  Książka:
  Challenges of Good Governance in the European Union (rok: 2016, tom: n.d., strony: 369), Wydawca: NOMOS
  Status:
  Opublikowana
 7. Koncepcja wielopoziomowego rządzenia
  Autorzy:
  R. Grzeszczak
  Książka:
  Prawo administracyjne Unii Europejskiej, R. Grzeszczak A. Szczerba-Zawada (red.) (rok: 2016, tom: n.d., strony: 201-204), Wydawca: Instytut Wydawniczy EuroPrawo
  Status:
  Opublikowana