Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Standard ochrony danych osobowych w obszarze współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych w Unii Europejskiej

2012/07/B/HS5/03908

Słowa kluczowe:

ochrona danych osobowych współpraca policyjna wymiar sprawiedliwości prawo do prywatności prawa podstawowe

Deskryptory:

 • HS5_2: Prawo konstytucyjne, prawa człowieka, prawo i instytucje międzynarodowe

Panel:

HS5 - Normy i władza: prawo, nauki o polityce, polityka regionalna i społeczna

Jednostka realizująca:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Agnieszka Grzelak 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: OPUS 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 99 625 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-06-24

Zakończenie projektu: 2015-06-23

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Publikacje książkowe (6)
 1. Scrutiny of the European Commission's legislative proposals by national parliaments - example of COM(2012)10 on data protection in cooperation in criminal matters
  Autorzy:
  Agnieszka Grzelak
  Czasopismo:
  PADEMIA Online Papers on Parliamentary Democracy (rok: 2014, tom: 1, strony: 44585), Wydawca: Pademia Network - Parliamentary Democracy in Europe
  Status:
  Opublikowana
 2. Data Retention Saga Continues: Decision of the Polish Constitutional Tribunal of 30 July 2014 in Case K 23/11
  Autorzy:
  Agnieszka Grzelak
  Czasopismo:
  European Public Law (rok: 2016, tom: 22, strony: 475-489), Wydawca: Wolters Kluwer
  Status:
  Opublikowana
 3. Granica między skuteczną walką z przestępczością a prawem do prywatności i do ochrony danych osobowych - glosa do wyroku TS z 8.4.2014 w sprawach połączonych C-293/12 i C-594/12 Digital Rights Ireland
  Autorzy:
  Agnieszka Grzelak
  Czasopismo:
  Europejski Przegląd Sądowy (rok: 2014, tom: 7(106), strony: 45-52), Wydawca: Wolters Kluwer
  Status:
  Opublikowana
 4. Europejskie organy ochrony danych osobowych – reforma systemu i nowe wyzwania
  Autorzy:
  Agnieszka Grzelak
  Czasopismo:
  Kwartalnik Studia z Polityki Publicznej (rok: 2014, tom: 4, strony: 87-108), Wydawca: Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH
  Status:
  Opublikowana
 1. Współpraca policyjna. Współpraca instytucjonalna organów wymiaru sprawiedliwości. Wymiana informacji w ramach współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych
  Autorzy:
  Agnieszka Grzelak
  Książka:
  System Prawa Karnego Procesowego Tom XVII Współpraca międzynarodowa w sprawach karnych (rok: 2015, tom: XVII, strony: bd.), Wydawca: bd.
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 2. Ochrona danych osobowych ofiar przestępstw w prawie Unii Europejskiej
  Autorzy:
  Agnieszka Grzelak, red. D. Kornobis-Romanowska
  Książka:
  Unia Europejska w roli gwaranta i promotora praw podstawowych (rok: 2016, tom: bd, strony: 187-208), Wydawca: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego
  Status:
  Opublikowana
 3. Prawo do bycia zapomnianym: dwa trybunały, różne stanowiska?
  Autorzy:
  Agnieszka Grzelak
  Książka:
  Prawo międzynarodowe a Unia Europejska. Księga jubileuszowa poświęcona prof. Elżbiecie Dyni (rok: 2015, tom: bd., strony: 102-112), Wydawca: Oficyna Wydawnicza Zimowit Sp z o.o.
  Status:
  Opublikowana
 4. Zarządzanie granicami w strefie Schengen. Czy tworzone systemy informacyjne stanowią wyzwanie dla ochrony danych osobowych w UE? Przykład SIS II i "pakiet inteligentnych granic"
  Autorzy:
  Agnieszka Grzelak
  Książka:
  Wpływ acquis communauitaire i acquis Schengen na prawo polskie - doświadczenia i perspektywy (rok: 2014, tom: II, strony: 105-124), Wydawca: Wydawnictwo KUL
  Status:
  Opublikowana
 5. Personal data protection and fight against crime – how to find the right balance? Some remarks based on current legislative agenda of the European Union and the Council of Europe
  Autorzy:
  Agnieszka Grzelak, red. książki - J. NOwakowska-Małusecka
  Książka:
  New Challenges for International Organizations (rok: 2016, tom: bd, strony: 209-219), Wydawca: Wydawnictwo Uniwesytetu Śląskiego
  Status:
  Opublikowana
 6. całość książki
  Autorzy:
  Agnieszka Grzelak
  Książka:
  Ochrona danych osobowych w obszarze współpracy państw członkowskich UE w dziedzinie zwalczania przestępczości. W stronę standardu europejskiego. (rok: 2015, tom: nie dotyczy, strony: 598), Wydawca: Oficyna Wydawnicza SGH
  Status:
  Opublikowana