Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 21 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Kobiety w związkach intymnych. Studium empiryczno-krytyczne

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr Monika Grochalska

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Społecznych

 2. Wiek teorii. Sto lat polskiej myśli teoretycznoliterackiej

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS2

  Kierownik: prof. Danuta Ulicka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 3. "Znak przeciw znakowi". Monografia późnej twórczości dramatycznej Henrika Ibsena

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS2

  Kierownik: dr Ewa Partyga

  Instytut Sztuki PAN

 4. Kazania de tempore i de sanctis Mikołaja z Błonia. Zarys monografii

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS2

  Kierownik: Lidia Grzybowska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

 5. Powszechna Wystawa Krajowa we Lwowie w 1894. Monografia z zakresu historii kultury

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS2

  Kierownik: Wojciech Puchta

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 6. Szalony bieg. Kolej i ciemna nowoczesność (Monografia i antologia tekstów literackich)

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS2

  Kierownik: prof. Wojciech Tomasik

  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Humanistyczny

 7. Twórczość Antoniego Langego. Monografia bibliograficzna

  Konkurs: SONATA 5 , panel: HS2

  Kierownik: dr Aleksandra Błasińska

  Instytut Badań Literackich PAN

 8. Monografia i bibliografia zawartości czasopisma "Ster" (1895-1897; 1907-1914) pod redakcją Pauliny Kuczalskiej-Reinschmi...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Agata Zawiszewska

  Uniwersytet Szczeciński, Wydział Filologiczny

 9. Monografia "Adolf Chybiński w kręgu lwowskich muzykologów"

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS3

  Kierownik: Michał Piekarski

  Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN

 10. Monografia twórczości Jana Henryka Rosena (1891–1982) wraz z katalogiem dzieł

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS2

  Kierownik: dr Joanna Wolańska

  Collegium Artium

 11. Ida Fink - monografia twórczości

  Konkurs: FUGA 1 , panel: HS2

  Kierownik: dr Bartłomiej Krupa

  Instytut Badań Literackich PAN

 12. Kulturowe i społeczne aspekty konsumpcji i produkcji żywności w społecznościach lokalnych w świetle najnowszych zmian ge...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS3

  Kierownik: Joanna Mroczkowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

 13. Architektura dla zmarłych - megalityczny temenos w Słonowicach, woj. świętokrzyskie. Opracowanie i monografia

  Konkurs: OPUS 22 , panel: HS3

  Kierownik: dr Krzysztof Tunia

  Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

 14. Twórczość Amanda Ivanschiza (1727-1758) w kontekście przemian stylistycznych na przełomie baroku i klasycyzmu - monograf...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr Maciej Jochymczyk

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 15. Monografia zespołu muzycznego oraz katalog muzykaliów klasztoru ss. Benedyktynek w Staniątkach

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr Marcin Konik

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 16. George Sand - polskie spojrzenia: monografia

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS2

  Kierownik: dr Katarzyna Nadana-Sokołowska

  Instytut Badań Literackich PAN

 17. "Zodiacus vitae" Marcella Palingenia Stellata jako dzieło renesansowego humanizmu. Monografia historycznoliteracka.

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: HS2

  Kierownik: Ewelina Drzewiecka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

 18. Julia Dickstein-Wieleżyńska (1881-1943). Monografia dokumentacyjna

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS2

  Kierownik: Mariola Wilczak

  Instytut Badań Literackich PAN

 19. Semiotyczna mapa kultury rosyjskiej: kluczowe koncepty i kategorie. Systemowe opracowanie wraz z przygotowaniem do druku...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Jakub Sadowski

  Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego

 20. Monografia zmian rozwojowych, chorobowych i pourazowych na kościach mamutów (Mammuthus primigenius) z Europy Środkowej s...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: ST10

  Kierownik: dr Alina Krzemińska

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Geograficzno-Biologiczny

 21. Polskie serie przekładowe wierszy Walta Whitmana. Monografia wraz z antologią przekładów

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Marta Skwara

  UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI