Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wiek teorii. Sto lat polskiej myśli teoretycznoliterackiej

2014/13/B/HS2/00310

Słowa kluczowe:

kulturowa historia polskiego literaturoznawstwa teoretycznego region Europy Środkowej i Wschodniej teoria literatury w perspektywie komparatystycznej kanon antologia monografia

Deskryptory:

 • HS2_2: Teoria literatury, historia myśli literaturoznawczej, metody i orientacje badań literacko-kulturowych, antropologia literatury, komparatystyka i translatologia literacko-kulturowa
 • HS2_14: Kulturoznawstwo (w tym: współczesne studia kulturowe i antropologicznokulturowe)
 • HS2_3: Studia edytorsko-filologiczne, słownikowo-encyklopedyczne, dokumentacyjnobibliograficzne

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Danuta Ulicka 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: OPUS 7 - ogłoszony 2014-03-17

Przyznana kwota: 1 237 616 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-02-04

Zakończenie projektu: 2020-08-03

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (33)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (11)
 • Publikacje książkowe (15)
 1. Gdyby to był tylko głos nieba i chmur". O (nie)banalności tła. Z fotograficznego albumu Karla Höckera
  Autorzy:
  Szczypiorsla-Mutor Magdalena
  Czasopismo:
  Narracje o Zagładzie (rok: 2016, tom: 2, strony: 202-223), Wydawca: Wydanictwo Uniwersytetu Śląskieigo
  Status:
  Opublikowana
 2. Le 'formalsme' polonais et l'héritage du formalisme russe
  Autorzy:
  Michał Mrugalski
  Czasopismo:
  Communications (rok: 2018, tom: 103, no. 2, strony: 225-243), Wydawca: CNRS/ EHESS, Paris
  Status:
  Opublikowana
 3. Między światami.. Rzeczywistość w literaturze – literatura w rzeczywistości – rzeczywistość literatury
  Autorzy:
  Danuta Ulicka
  Czasopismo:
  Przestrzenie Teorii (rok: 2017, tom: 28, strony: 21 – 75), Wydawca: UAM
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.14746/pt.2017.28.1 - link do publikacji
 4. Przestrzenie teorii
  Autorzy:
  Danuta Ulicka
  Czasopismo:
  Białostockie Studia Literaturoznawcze (rok: 2017, tom: II, strony: 45133), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15290/bsl.2017.11.01 - link do publikacji
 5. The "Regional" in Polish Litereary Studies Before 1939. From Romantic Local Colour to Interwar Literary Regionalism
  Autorzy:
  Kobelska Adela
  Czasopismo:
  Przegląd Filozoficzno-Literacki (rok: 2017, tom: nr 2, strony: 161-173), Wydawca: Uniwersytet Warszawski (Instytut Filozofii, Wydział Polonistyki), Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
  Status:
  Opublikowana
 6. The Tragedy of Early Literary Theory
  Autorzy:
  Mrugalski Michał
  Czasopismo:
  "Przegląd Filozoficzno-Literacki" (rok: 2017, tom: nr 2, strony: 101-116), Wydawca: Uniwersytet Warszawski (Instytut Filozofii, Wydział Polonistyki), Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
  Status:
  Opublikowana
 7. Cultural themes in Polish Theoretical Literary Studies: A Case of Reference or, Roman Ingarden for Children and for Adults
  Autorzy:
  Ulicka Danuta
  Czasopismo:
  Przegląd Filozoficzno-Literacki (rok: 2017, tom: nr 2, strony: 143–160), Wydawca: Uniwersytet Warszawski (Instytut Filozofii, Wydział Polonistyki), Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
  Status:
  Opublikowana
 8. Archiwum i archiwum"
  Autorzy:
  Ulicka Danuta
  Czasopismo:
  Teksty Drugie (rok: 2017, tom: nr 4, strony: 273-302), Wydawca: IBL PAN
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18318/td.2017.4.17 - link do publikacji
 9. Comparative Literature and the Birth of Literary Theory in Poland
  Autorzy:
  Bilczewski Tomasz
  Czasopismo:
  Przegląd Filozoficzno-Literacki (rok: 2017, tom: nr 2, strony: 41 - 51), Wydawca: Uniwersytet Warszawski (Instytut Filozofii, Wydział Polonistyki), Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
  Status:
  Opublikowana
 10. Tematy kulturowe w polskim literaturoznawstwie teoretycznym. Przypadek referencji
  Autorzy:
  Danuta Ulicka
  Czasopismo:
  Zagadnienia Rodzajów Literackich (rok: 2016, tom: 4, strony: 12298), Wydawca: Uniwersytet Łódzki
  Status:
  Opublikowana
 11. At the Crossroads of Formalism and Marxism in Modern Polish Literary Theory. The case of Warsaw and Vilnius Student Circles IF: 0,45
  Autorzy:
  Danuta Ulicka
  Czasopismo:
  Thesis Eleven (rok: 2020, tom: v. 159, is. 1, strony: 64-77), Wydawca: Sage Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1177/0725513620945808 - link do publikacji
 12. From representation to enactment: temporal perspectives on literary objects in East and Central European structuralism and Ingarden's phenomenology
  Autorzy:
  Michał Mrugalski
  Czasopismo:
  Frontiers of Narrative Studies (rok: 2018, tom: 4, strony: 146-171), Wydawca: de Gruyter
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/fns-2018-0036 - link do publikacji
 13. Literacenie? O granicach reportażu na łamach "Rocznika Literackiego" (1932-1984)
  Autorzy:
  Joanna Jeziorska-Haładyj
  Czasopismo:
  "Jednak Książki. Gdańskie Czasopismo Humanistyczne" (rok: 2016, tom: nr 5, strony: 13-24), Wydawca: Uniwersytet Gdański
  Status:
  Opublikowana
 14. Остранение приема
  Autorzy:
  Ulicka Danuta
  Czasopismo:
  Wiener Slawistischer Almanach (rok: 2017, tom: 92, strony: 21-35), Wydawca: Slavische Philologie, Muenchen Univ.
  Status:
  Opublikowana
 15. The photographic look has something paradoxical about it which is sometimes to be met with in life."
  Autorzy:
  Szczypiorska-Mutor Magdalena
  Czasopismo:
  Przegląd Filozoficzno-Literacki (rok: 2017, tom: nr 2, strony: 199 - 212), Wydawca: Uniwersytet Warszawski (Instytut Filozofii, Wydział Polonistyki), Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
  Status:
  Opublikowana
 16. "Kłopoty babuni", czyli Bolesław Prus w prasie humorystycznej
  Autorzy:
  Przemysław Pietrzak
  Czasopismo:
  Matica Srpska. Journal of Slavic Studies (rok: 2016, tom: 90, strony: 89-107), Wydawca: Matica Srpska Library in Novi Sad, Department of Literature and Language
  Status:
  Opublikowana
 17. Autobiografia i ekspresja. "Kręgi obcości" Michała Głowińskiego
  Autorzy:
  Hellich Artur
  Czasopismo:
  Pamiętnik Literacki (rok: 2017, tom: z. 1, strony: 77-88), Wydawca: Instytut Badań Literackich PAN , Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza
  Status:
  Opublikowana
 18. Czas i pamięć: Ingardenowska koncepcja budowy fazowej dzieła literackiego w kontekście neurofenomenologii
  Autorzy:
  Danuta Ulicka
  Czasopismo:
  Ruch Literacki (rok: 2018, tom: 2, strony: 125 - 142), Wydawca: Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie i Wydział Polonistyki UJ
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.24425/122696 - link do publikacji
 19. Generic consciousness in the Polish Theory of Genres
  Autorzy:
  Pietrzak Przemysław
  Czasopismo:
  Przegląd Filozoficzno-Literacki (rok: 2017, tom: nr 2, strony: 175-186), Wydawca: Uniwersytet Warszawski (Instytut Filozofii, Wydział Polonistyki), Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
  Status:
  Opublikowana
 20. Natural History of the Translation Empire IF: 0,73
  Autorzy:
  Michał Mrugalski
  Czasopismo:
  Poetics Today (rok: 2018, tom: 1,62777777777778, strony: 761-774), Wydawca: Duke University Press
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1215/03335372-7150924 - link do publikacji
 21. Przegapiona okazja
  Autorzy:
  Danuta Ulicka
  Czasopismo:
  Teksty Drugie (rok: 2018, tom: 6, strony: 217-230), Wydawca: IBL PAN
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18318/td.2018.6.16 - link do publikacji
 22. Second Person Narratives in Non-Fiction
  Autorzy:
  Joanna Jeziorska-Haładyj
  Czasopismo:
  "Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo" (rok: 2018, tom: t. 11, nr 8, strony: 43 - 54), Wydawca: Wydział Polonistyki UW
  Status:
  Opublikowana
 23. Teoria/ Literatura as a Mise en Abyme...
  Autorzy:
  Michał Mrugalski
  Czasopismo:
  Russian Literature (tom: bd, strony: bd), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 24. Automitografia. O "Zapiskach z martwego miasta" Artura Sandauera
  Autorzy:
  Hellich Artur
  Czasopismo:
  Ruch Literacki (rok: 2017, tom: z. 4, strony: 427-442), Wydawca: PAN oddz. w Krakowie, Wydział Polonistyki UJ
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/ruch-2017-0046 - link do publikacji
 25. Kariera chronotopu
  Autorzy:
  Danuta Ulicka
  Czasopismo:
  Teksty Drugie (rok: 2018, tom: 1, strony: 259 - 271), Wydawca: IBL PAN
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18318/td.2018.1.15 - link do publikacji
 26. Polish Narratology on Non-Fiction
  Autorzy:
  Jeziorska-Haładyj Joanna
  Czasopismo:
  Przegląd Filozoficzno-Literacki (rok: 2017, tom: nr 2, strony: 187 - 197), Wydawca: Uniwersytet Warszawski (Instytut Filozofii, Wydział Polonistyki), Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
  Status:
  Opublikowana
 27. Reportaż, felieton, wesoła scenka i satyryczny rysunek, czyli problem gatunków wczesnej twórczości Bolesława Prusa w świetle jej prasowego kontekstu,
  Autorzy:
  Przemysław Pietrzak
  Czasopismo:
  Prace Filologiczne (rok: 2016, tom: 6 (9), strony: 55-68), Wydawca: Uniwersytet Warszawski
  Status:
  Opublikowana
 28. Sny i nauka
  Autorzy:
  Artur Hellich
  Czasopismo:
  Teksty Drugie (rok: 2021, tom: 4, strony: 304-318), Wydawca: IBL PAN
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18318/td.2021.1.18 - link do publikacji
 29. The left hand of the structuralist
  Autorzy:
  Hellich Artur
  Czasopismo:
  Przegląd Fiilozoficzno-Literacki (rok: 2017, tom: nr 2, strony: 213 - 224), Wydawca: Uniwersytet Warszawski (Instytut Filozofii, Wydział Polonistyki), Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
  Status:
  Opublikowana
 30. Writing History - Shaping History of (not only Poliish) Literary Studies
  Autorzy:
  Danuta Ulicka (ed.)
  Czasopismo:
  Przegląd Filozoficzno-Literacki (rok: 2017, tom: nr 2, strony: 9 - 255), Wydawca: Uniwersytet Warszawski (Instytut Filozofii, Wydział Polonistyki), Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
  Status:
  Opublikowana
 31. Writing History – Shaping History f (Not Onbly Polish) Literary Studies
  Autorzy:
  Ulicka Danuta
  Czasopismo:
  Przegląd Filozoficzno-Literacki (rok: 2017, tom: nr 2, strony: 45191), Wydawca: Uniwersytet Warszawski (Instytut Filozofii, Wydział Polonistyki), Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
  Status:
  Opublikowana
 32. Żywa nauka Franciszka Siedleckiego
  Autorzy:
  Artur Hellich
  Czasopismo:
  Pamiętnik Literacki (rok: 2021, tom: CXII, z. 1, strony: 131-161), Wydawca: IBL PAN, Tow. Literackie im. Adama Mickiewicza
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18318/pl.2021.1.9 - link do publikacji
 33. Społeczne role uczonych
  Autorzy:
  Danuta Ulicka
  Czasopismo:
  Teksty Drugie , Wydawca: IBL PAN
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 1. Dokument i Dąbrowska
  Autorzy:
  Joanna Jeziorska-Haładyj
  Konferencja:
  Rozczytywanie Dąbrowskiej (rok: 2018, ), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
  Data:
  konferencja 7-8 października 2016
  Status:
  Opublikowana
 2. Przepisywanie miasta. Poznańskie przechadzkowniki jako lokalny gatunek miejski
  Autorzy:
  Adela Kobelska
  Konferencja:
  Literatura prze-pisana 2 (rok: 2016, ), Wydawca:
  Data:
  konferencja 18-19 maja 2015
  Status:
  Opublikowana
 3. Ryszarda Nycza język modernizmu
  Autorzy:
  Artur Hellich
  Konferencja:
  Filozofia filologii (rok: 2019, ), Wydawca: WUW
  Data:
  konferencja 13-14.10.2017
  Status:
  Opublikowana
 4. Migratory metaphors – resident terms
  Autorzy:
  Danuta Ulicka
  Konferencja:
  Discourse Studies: ways and crossroads. Insights into cultural, diachronic and generic issues in the discipline (rok: 2017, ), Wydawca: Peter Lang Verl.
  Data:
  konferencja 14-16 maja 2015 r.
  Status:
  Opublikowana
 5. Wypowiedź literaturoznawcza jako tekst literata (na przykładzie twórczości Michała Głowińskiego,
  Autorzy:
  Artur Hellich
  Konferencja:
  Literaturoznawca literatem / Artystyczne kreacje profesorek humanistyki (rok: 2018, ), Wydawca: UG
  Data:
  konferencja 2-4 października 2015 r.
  Status:
  Opublikowana
 6. Historia arcana. Rosyjskie korzenie formalizmu w międzywojennym literaturoznawstwie polskim
  Autorzy:
  Danuta Ulicka
  Konferencja:
  Nauka w Polsce i Rosji – miejsca wspólne, miejsca różne (obszar humanistyki) (rok: 2016, ), Wydawca: WUW
  Data:
  konferencja 22-23 października 2015 r.
  Status:
  Opublikowana
 7. Jak być dobrym historykiem (nauki o literaturze polskiej)?
  Autorzy:
  Danuta Ulicka
  Konferencja:
  Literatura prze-pisana 2 (rok: 2016, ), Wydawca:
  Data:
  konferencja 18-19 maja 2015 r.
  Status:
  Opublikowana
 8. Polish Narratology – Some Mis(Understandings)
  Autorzy:
  Joanna Jeziorska-Haładyj
  Konferencja:
  Poetyki nie(po)rozumienia. Kulturotwórczy potencjał zakłóceń w komunikacji artystycznej (rok: 2020, ), Wydawca: Peter Lang
  Data:
  konferencja 7-8 grudnia 2017
  Status:
  Opublikowana
 9. Pro et contra, czyli jak stara jest nowa humanistyka i jak nowa jest stara humanistyka?
  Autorzy:
  Danuta Ulicka
  Konferencja:
  Światowy Kongres Polonistów (rok: 2018, ), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
  Data:
  konferencja 22 - 24 czerwca 2016
  Status:
  Opublikowana
 10. Tożsamość improwizowana
  Autorzy:
  Artur Hellich
  Konferencja:
  Literatura prze-pisana 2 (rok: 2016, ), Wydawca:
  Data:
  konferencja 18-19 maja 2015 r.
  Status:
  Opublikowana
 11. When You Can Not Confess Who You Are: Autobiographies of Polish Jews in the Soviet Era
  Autorzy:
  Artur Hellich
  Konferencja:
  Anais do XI IABA Brasil 2018: International Auto Biography Association. Secret Lives: Hiding, Revealing, Belonging (rok: 2018, ), Wydawca: Wydawnictwo: Cousa (Brazylia)
  Data:
  konferencja 11-15 lipca 2018
  Status:
  Opublikowana
 1. Polskoje modiernistskoje litieraturowiedienije: krużki i szkoły
  Autorzy:
  Danuta Ulicka
  Książka:
  Epocha ostranienija. Russkij formalizm i sowriemiennoje gumanitarnoje znanije (rok: 2017, ), Wydawca: Nowoje Litieratturnoje Obozrienije
  Status:
  Opublikowana
 2. Wiek teorii. Antologia
  Autorzy:
  zespół grantowy
  Książka:
  Wiek teorii. Antologia (rok: 2020, tom: 2, strony: 1-463), Wydawca: IBL PAN
  Status:
  Opublikowana
 3. Wiek teorii. Sto lat nowoczesnego literaturoznawstwa polskiego
  Autorzy:
  zespół grantowy
  Książka:
  Wiek teorii. Sto lat nowoczesnego literaturoznawstwa polskiego (rok: 2020, tom: 1, strony: 1-638), Wydawca: IBL PAN
  Status:
  Opublikowana
 4. Rzut oka na nowoczesne teoretyczne literaturoznawstwo polskie
  Autorzy:
  Ulicka Danuta
  Książka:
  (W) sieci modernizmu. Historia literatury – poetyka – krytyka (rok: 2017, ), Wydawca: Wydawnictwo IBL PAN
  Status:
  Opublikowana
 5. O dziele literaturoznawczym Romana Ingardena
  Autorzy:
  Danuta Ulicka
  Książka:
  Doświadczanie świata. Eseje o myśli Romana Ingardena (rok: 2020, tom: 1, strony: 157-180), Wydawca: Narodowe Centrum Kultury
  Status:
  Opublikowana
 6. Polskie literaturoznawstwo teoretyczne – tutejsze i sąsiedzkie ("w wielkim skrócie i nie bez uproszczeń")
  Autorzy:
  Danuta Ulicka
  Książka:
  Projekt na daleką metę. Prace ofiarowane Ryszardowi Nyczowi (rok: 2016, ), Wydawca: Wydawnictwo IBL PAN
  Status:
  Opublikowana
 7. Ibloszewski
  Autorzy:
  Artur Hellich
  Książka:
  MiroFot (rok: 2021, tom: 2, strony: bd), Wydawca: Słowo - Obraz - Terytoria
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 8. Hanging Out Between the Arts: Three Temporal Layers of Poetic Derelicts in Poland (Świetliki, Penerstwo, Cyberżulerstwo)
  Autorzy:
  Michał Mrugalski
  Książka:
  Performance – Cinema – Sound. Perspectives and Retrospectives in Central and Eastern Europe (rok: 2019, tom: 5, strony: 205-217), Wydawca: Glanc, T., Kazalarska, Z., Kliems, A. (eds.)
  Status:
  Opublikowana
 9. Przemoc czytanek. O gatunku antologii
  Autorzy:
  Danuta Ulicka
  Książka:
  Współczesne dyskursy konfliktu. Literatura – język – kultura (rok: 2015, tom: 93, strony: 435-445), Wydawca: IBL PAN
  Status:
  Opublikowana
 10. Wiek teorii. Antologia
  Autorzy:
  zespół grantowy
  Książka:
  Wiek teorii. Antologia (rok: 2020, tom: 1, strony: 1-576), Wydawca: IBL PAN
  Status:
  Opublikowana
 11. Intution vs. Phenomenalism. On the Use and Abuse of Phenomenology for Modernist Literary Theory
  Autorzy:
  Michał Mrugalski
  Książka:
  Cahiers Formalisme Russe (rok: 2020, ), Wydawca: Aquilon Books
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 12. Roman Jakobson and the Poles
  Autorzy:
  Danuta Ulicka
  Książka:
  Cahiers Formalisme Russe (rok: 2020, ), Wydawca: Aquilon Books
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 13. Prekursorstwo nieanachroniczne
  Autorzy:
  Danuta Ulicka
  Książka:
  Przechadzki po lesie teorii i nie tylko. Szkice o literaturze, języku i kulturze. Prace ofiarowane prof. dr hab. Wojciechowi Solińskiemu na siedemdziesiąte urodziny (rok: 2019, ), Wydawca: Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe
  Status:
  Opublikowana
 14. Someone's bringing us to a standstill, to make a silly picture." From one picture to another - between things: motion, immobility, illusion, and photography in Wiesław Myśliwski's novel
  Autorzy:
  Magdalena Szczypiorska-Mutor
  Książka:
  The Thing. Conceptual and Cultural Aspects (rok: 2018, ), Wydawca: IBL PAN, Izdatelski cent"r "Boân Penev"
  Status:
  Opublikowana
 15. The Polish Reception of Reception: The Transfer of priem within the Intellectual Morphic Field of Russian and Polish Formalisms,
  Autorzy:
  Michal Mrugalski
  Książka:
  Epocha ostranienija. Russkij formalizm i sowriemiennoje gumanitarnoje znanije (rok: 2017, ), Wydawca: Nowoje Litieraturnoje Obozrienije
  Status:
  Opublikowana