Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Kazania de tempore i de sanctis Mikołaja z Błonia. Zarys monografii

2013/11/N/HS2/03506

Słowa kluczowe:

średniowiecze kaznodziejstwo retoryka ars praedicandi

Deskryptory:

 • HS2_1: Historia literatury (w tym: starożytnej, nowożytnej, współczesnej; narodowej, światowej) oraz krytyka i interpretacja literacka

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Lidia Grzybowska 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 41 159 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-08-01

Zakończenie projektu: 2015-11-30

Planowany czas trwania projektu: 12 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Skaner przenośny. Za kwotę 239 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (1)
 1. Arbor praedicandi. Kilka uwag i dispositio w kazaniach średniowiecznych (na przykładzie sermo 39 "Semen est verbum Dei" Mikołaja z Błonia)
  Autorzy:
  Lidia Grzybowska
  Czasopismo:
  Terminus (rok: 2014, tom: 16, strony: 259-283), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
  Status:
  Opublikowana