Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Kobiety w związkach intymnych. Studium empiryczno-krytyczne

2011/01/D/HS6/02470

Słowa kluczowe:

intymność związek intymny kohabitacja małżeństwo związki formalne i nieformalne związki hetero- i homoseksualne seksualność poligamia monogamia dyskurs(y) kognicja społeczna wzorce socjalizacyjne nakazy kulturowe reprezentacje społeczne

Deskryptory:

 • HS6_9: Pedagogika społeczna i andragogika, profilaktyka społeczna i resocjalizacja
 • HS6_16: Socjologia kultury i komunikacji społecznej (w tym: medioznawstwo, dziennikarstwo, komunikacja internetowa)
 • HS6_17: Socjologia gospodarki i edukacji

Panel:

HS6 - Człowiek i życie społeczne: psychologia, pedagogika, socjologia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Społecznych

woj. warmińsko-mazurskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Monika Grochalska 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: SONATA 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 123 120 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-08

Zakończenie projektu: 2016-06-07

Planowany czas trwania projektu: 42 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Komputer przenośny - laptop. Za kwotę 3 500 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (8)
 • Publikacje książkowe (5)
 1. Practices of disciplining gender and women's sexuality in the informal education process in a conservative cultural context IF: 0,505
  Autorzy:
  Monika Grochalska
  Czasopismo:
  Sex Education: Sexuality, Society and Learning (rok: 2016, tom: -, strony: -), Wydawca: Taylor & Francis Online
  Status:
  Złożona
 2. Rytuały w związku - dyskursywne konstruowanie intymności
  Autorzy:
  Monika Grochalska
  Czasopismo:
  Dyskursy Młodych Andragogów (rok: 2017, tom: 18, strony: --), Wydawca: Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Pedagogiki,Psychologii i Socjologii
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 3. Perspektywa krytyczna w badaniach nad intymnością
  Autorzy:
  Monika Grochalska
  Czasopismo:
  Ars Educandi (rok: 2014, tom: XI, strony: 27-36), Wydawca: Uniwersytet Gdański
  Status:
  Opublikowana
 4. Through the (not so) Pink Glasses: Gender Bias in Intimate Relationships
  Autorzy:
  Monika Grochalska
  Czasopismo:
  Journal of Education, Culture and Society (rok: 2016, tom: -, strony: -), Wydawca: Uniwersytet Wrocławski
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15503/jecs20162.158.179 - link do publikacji
 5. Reprezentacje gender w polskiej sferze publicznej – próba uchwycenia dynamiki dyskursu
  Autorzy:
  Monika Grochalska
  Czasopismo:
  Kultura-Społeczeństwo-Edukacja (rok: 2016, tom: -, strony: -), Wydawca: Wydział Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu
  Status:
  Złożona
 6. Not teaching, but coaching. Creating a self-development culture in a classroom
  Autorzy:
  Monika Grochalska
  Czasopismo:
  Journal of Education, Culture and Society (rok: 2013, tom: 2, strony: 273-287), Wydawca: Pro Scientia Publica
  Status:
  Opublikowana
 7. Prince charming syndrome: a critical approach to research on the intimacy of women IF: 0,905
  Autorzy:
  Monika Grochalska
  Czasopismo:
  Gender & Education (rok: 2016, tom: -, strony: -), Wydawca: Taylor & Francis Online
  Status:
  Złożona
 8. The training of intimacy in a discursive socialization field
  Autorzy:
  Monika Grochalska
  Czasopismo:
  Kultura i Edukacja (rok: 2016, tom: -, strony: -), Wydawca: Wydawnictwo Adam Marszałek
  Status:
  Złożona
 1. -
  Autorzy:
  Monika Grochalska
  Książka:
  Kobiety w związkach intymnych. Studium empiryczno-krytyczne (rok: 2017, tom: -, strony: stron 416), Wydawca: Wydawnictwo Difin
  Status:
  Opublikowana
 2. Discursive shaping of intimate relationships as a research field
  Autorzy:
  Monika Grochalska
  Książka:
  Before, Beside and After (Beyond) the Biographical Narrative (rok: 2015, tom: 1, strony: 577-590), Wydawca: Nisaba Verlag
  Status:
  Opublikowana
 3. Kobiety w związkach jako ofiary dyskursu "szczęśliwej rodziny"
  Autorzy:
  Monika Grochalska
  Książka:
  Zagadnienia małżeństwa i rodzin w perspektywie feministyczno-genderowej (rok: 2012, tom: -, strony: 143-156), Wydawca: Wydawnictwo UJ
  Status:
  Opublikowana
 4. Etyczne dylematy badania intymności
  Autorzy:
  Monika Grochalska
  Książka:
  Etyka jakościowych badań edukacyjnych - dylematy i badawcze (nie)rozstrzygnięcia (rok: 2016, tom: --, strony: 69-80), Wydawca: Wydawnictwo UWM Olsztyn
  Status:
  Opublikowana
 5. Przekonania kobiet na temat własnej roli rodzajowej w procesie coachingowym
  Autorzy:
  Monika Grochalska
  Książka:
  Coaching naukowy (rok: 2014, tom: I, strony: 89-110), Wydawca: Instytut Naukowo-Wydawniczy Maiuscula
  Status:
  Opublikowana