Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Kobiety w związkach intymnych. Studium empiryczno-krytyczne

2011/01/D/HS6/02470

Słowa kluczowe:

intymność związek intymny kohabitacja małżeństwo związki formalne i nieformalne związki hetero- i homoseksualne seksualność poligamia monogamia dyskurs(y) kognicja społeczna wzorce socjalizacyjne nakazy kulturowe reprezentacje społeczne

Deskryptory:

  • HS6_9: Pedagogika społeczna i andragogika, profilaktyka społeczna i resocjalizacja
  • HS6_16: Socjologia kultury i komunikacji społecznej (w tym: medioznawstwo, dziennikarstwo, komunikacja internetowa)
  • HS6_17: Socjologia gospodarki i edukacji

Panel:

HS6 - Człowiek i życie społeczne: psychologia, pedagogika, socjologia, m.in.:

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Społecznych

woj. warmińsko-mazurskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Monika Grochalska 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: SONATA 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 123 120 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-08

Zakończenie projektu: 2016-06-07

Planowany czas trwania projektu: 42 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

  1. Komputer przenośny - laptop. Za kwotę 3 500 PLN