Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 15 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Kultura organizacyjna mediów publicznych w ekosystemach cyfrowych: ludzie, wartości i procesy

  Konkurs: SONATA 8 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Michał Głowacki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii

 2. Kultura jakości w polskich uczelniach wyższych

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Łukasz Sułkowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

 3. Intraorganizacyjne mechanizmy selekcji pierwotnej w sektorze hightech.

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Ewa Stańczyk-Hugiet

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

 4. Organizacyjne sposoby radzenia sobie z napięciem między ekonomią daru a logiką rynkową na podstawie przykładu sieci Couc...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS4

  Kierownik: Karolina Mikołajewska-Zając

  Akademia Leona Koźmińskiego

 5. Deskrypcja modelu zarządzania jakością w sektorze publicznym

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Liliana Hawrysz

  Politechnika Opolska, Wydział Ekonomii i Zarządzania

 6. Wpływ japońskiej kultury narodowej na zmianę postaw, percepcji, motywacji i cech polskich pracowników

  Konkurs: SONATA 4 , panel: HS4

  Kierownik: dr Marek Krasiński

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

 7. Zarządzanie zasobami ludzkimi w grupach kapitałowych

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Czesław Zając

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych

 8. Kształtowanie proinnowacyjnej kultury organizacyjnej w publicznych szpitalach

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr Joanna Jończyk

  Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania

 9. Determinanty odporności polskich przedsiębiorstw na kryzys makroekonomiczny

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Maria Romanowska

  SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA

 10. Przedstawicielstwo Komunistycznej Partii Robotniczej Polski/Komunistycznej Partii Polski przy Komitecie Wykonawczym Międ...

  Konkurs: OPUS 21 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Eryk Krasucki

  Uniwersytet Szczeciński, Instytut Historyczny

 11. Wpływ dzielenia się wiedzą niejawną na innowacyjność przedsiębiorstw. Analiza sektorowa

  Konkurs: SONATA 14 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Wioleta Kucharska

  Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii

 12. Zachowania pracowników związane z dzieleniem się wiedzą - natura, efekty i uwarunkowania organizacyjne

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS4

  Kierownik: dr Aleksandra Rudawska

  Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania

 13. Kultura organizacyjna sektora a wybory strategiczne przedsiębiorstw zlokalizowanych w Polsce

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS4

  Kierownik: Michał Góralski

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

 14. Polskie partie polityczne w relacji z otoczeniem społecznym - analiza strategii organizacyjnych i komunikacyjnych

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Anna Pacześniak

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

 15. Rola ukierunkowania regulacyjnego osoby i kultury organizacyjnej oraz projektowania pracy w reagowaniu na zmianę organiz...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS6

  Kierownik: dr Marta Roczniewska

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Sopocie