Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Deskrypcja modelu zarządzania jakością w sektorze publicznym

2011/01/B/HS4/04796

Słowa kluczowe:

zarządzanie w sektorze publicznym wspólna metoda oceny (CAF) jakość kultura organizacyjna przywództwo zaangażowanie

Deskryptory:

 • HS4_8: Zarządzanie organizacjami, zarządzanie strategiczne
 • HS4_9: Zarządzanie zasobami ludzkimi, zatrudnienie i płace
 • HS4_10: Gospodarka publiczna, infrastruktura społeczna, administracja publiczna

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Politechnika Opolska, Wydział Ekonomii i Zarządzania

woj. opolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Liliana Hawrysz 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 285 906 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-07

Zakończenie projektu: 2014-07-06

Planowany czas trwania projektu: 28 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (8)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (4)
 • Publikacje książkowe (6)
 1. The results of the implementation of quality management tools in the public sector
  Autorzy:
  Hawrysz Liliana, Hys Katarzyna
  Czasopismo:
  Organization and Management (rok: 2012, ), Wydawca: Politechnika Śląska
  Status:
  Opublikowana
 2. CSR in Poland as a important foundations of modern societies
  Autorzy:
  Hawrysz Liliana, Hys Katarzyna
  Czasopismo:
  Management Study (rok: 2013, ), Wydawca: David Publishing
  Status:
  Opublikowana
 3. Klient i jego satysfakcja w usługach administracji publicznej
  Autorzy:
  Hawrysz Liliana, Hys Katarzyna
  Czasopismo:
  Prece Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 265 (rok: 2012, ), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
 4. Korzyści z wdrożenia systemu zarządzania jakością w organizacjach sektora publicznego o różnej wielkości
  Autorzy:
  Hawrysz Liliana
  Czasopismo:
  Marketing i Rynek (rok: 2014, ), Wydawca: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
  Status:
  Opublikowana
 5. CSR versus PR analiza zmiennych wiodących,
  Autorzy:
  Hawrysz Liliana, Hys Katarzyna
  Czasopismo:
  Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, ZNPO, FiM (rok: 2013, ), Wydawca: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
  Status:
  Opublikowana
 6. Corporate Social Responsibility Reporting
  Autorzy:
  Hawrysz Liliana, Hys Katarzyna
  Czasopismo:
  China-USA Business Review (rok: 2012, ), Wydawca: David Publishing
  Status:
  Opublikowana
 7. Process-oriented management in public and private sector
  Autorzy:
  Hawrysz Liliana, Hys Katarzyna
  Czasopismo:
  China-USA Business Review (rok: 2013, ), Wydawca: David Publishing
  Status:
  Opublikowana
 8. Semantic differential as an assessment tool of (dis)advantages of QMS in the light of accredited certification in Poland
  Autorzy:
  Hys Katarzyna, Hawrysz Liliana
  Czasopismo:
  Chinese Business Review (rok: 2014, ), Wydawca: David Publishing
  Status:
  Opublikowana
 1. Assessment of selected offices with the use of a Mystery Shopping method
  Autorzy:
  Katarzyna Hys
  Konferencja:
  Advanced Research in Scientific Areas (rok: 2013, ), Wydawca: EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina
  Data:
  konferencja 2-6.12.2013
  Status:
  Opublikowana
 2. SEMANTIC PROFILE AS A TOOL FOR ASSESSMENT OF COMPETENCES OF OFFICIALS
  Autorzy:
  Katarzyna Hys
  Konferencja:
  International Masaryk Conference for Ph.D. Students and Young Researchers (rok: 2013, ), Wydawca: Hradec Kralove: MAGNANIMITAS
  Data:
  konferencja 9-13.12.2013
  Status:
  Opublikowana
 3. The role of public sector's organisation in CSR
  Autorzy:
  Hawrysz Liliana
  Konferencja:
  International Masaryk Conference for Ph.D. Students and Young Researchers (rok: 2013, ), Wydawca: Hradec Kralove: MAGNANIMITAS
  Data:
  konferencja 9-13.12.2013
  Status:
  Opublikowana
 4. Patronage vs. implementation of the Corporate Social Responsibility (CSR) concept in the public sector
  Autorzy:
  Hawrysz Liliana
  Konferencja:
  Advanced Research in Scientific Areas (rok: 2013, ), Wydawca: EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina
  Data:
  konferencja 2-6.12.2013
  Status:
  Opublikowana
 1. (Dis)advantages of quality management system in the light of credited certification bodies in Poland
  Autorzy:
  Hys Katarzyna, Hawrysz Liliana
  Książka:
  Integretion in management (rok: 2012, ), Wydawca: Uniwersytet im. M Curie- Skłodowskiej w Lublinie
  Status:
  Opublikowana
 2. Quality in strategy, mission and vision of the public sector entities
  Autorzy:
  Hawrysz Liliana
  Książka:
  Developmental challenges of the economy and enterprises after crisis (rok: 2014, ), Wydawca: Cracow University of Economics
  Status:
  Opublikowana
 3. Koncepcja jakości w sektorze publicznym
  Autorzy:
  Hawrysz Liliana, Hys Katarzyna
  Książka:
  Zarządzanie w regionie. Teoria i praktyka (rok: 2012, ), Wydawca: Szkoła Główna Handlowa
  Status:
  Opublikowana
 4. Procesy dla partycypacji obywateli
  Autorzy:
  Hawrysz Liliana, Hys Katarzyna
  Książka:
  Wyzwania i dylematy zarządzania organizacjami publicznymi (rok: 2013, tom: 1, strony: 114-124), Wydawca: Akademia Obrony Narodowej
  Status:
  Opublikowana
 5. The physionomy of (selected) maturity models
  Autorzy:
  Katarzyna Hys, Regina Mazurek
  Książka:
  Maturity Management (rok: 2013, ), Wydawca: Uniwersytet im. M Curie- Skłodowskiej w Lublinie
  Status:
  Opublikowana
 6. Formation of the quality maturity of a public sector organisation – preliminary results of research
  Autorzy:
  Hawrysz Liliana
  Książka:
  Maturity Management (rok: 2013, ), Wydawca: Uniwersytet im. M Curie- Skłodowskiej w Lublinie
  Status:
  Opublikowana