Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Ewaluacja metod prezentacji kartograficznej w kontekście percepcji mapy i efektywności przekazu informacji

2016/23/B/HS6/03846

Słowa kluczowe:

mapa efektywność przekazu informacji metody prezentacji kartograficznej percepcja mapy

Deskryptory:

 • HS6_16: Socjologia kultury i komunikacji społecznej (w tym: medioznawstwo, dziennikarstwo, komunikacja internetowa)
 • ST10_12: Geodezja, kartografia, systemy informacji geograficznej, teledetekcja
 • HS4_14: Geografia społeczno-ekonomiczna

Panel:

HS6 - Człowiek i życie społeczne: psychologia, pedagogika, socjologia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Izabela Gołębiowska 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 12 - ogłoszony 2016-09-15

Przyznana kwota: 392 862 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-07-17

Zakończenie projektu: 2021-07-16

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. Eye-Tribe (okulograf) (2 szt.). Za kwotę 2 000 PLN
 2. projektor multimedialny. Za kwotę 4 000 PLN
 3. Komputer (laptop) (3 szt.). Za kwotę 12 000 PLN
 4. Drukarka A3 laser color. Za kwotę 6 000 PLN
 5. Eye-tracker.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (11)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (5)
 1. Cartographic visualization of density: exploring the opportunities and constraints of Heat Maps
  Autorzy:
  Pokojski W., Panecki T., Słomska-Przech K.
  Czasopismo:
  Polish Cartographical Review (rok: 2021, tom: 53, strony: 21-36), Wydawca: De Gruyter Poland
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2478/pcr-2021-0003 - link do publikacji
 2. Common Thematic Map Types
  Autorzy:
  Gołębiowska I., Korycka-Skorupa J., Słomska-Przech K.
  Czasopismo:
  The Geographic Information Science & Technology Body of Knowledge (2nd Quarter 2021 Edition) (rok: 2021, tom: b.d., strony: b.d.), Wydawca: University Consortium for Geographic Information Science
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.22224/gistbok/2021.2.7 - link do publikacji
 3. Multivariate mapping for experienced users: comparing extrinsic and intrinsic maps with univariate maps
  Autorzy:
  Korycka-Skorupa J., Gołębiowska I.
  Czasopismo:
  Miscellanea Geographica – Regional Studies on Development (rok: 2021, tom: 25, strony: b.d.), Wydawca: DE GRUYTER Poland
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2478/mgrsd-2020-0068 - link do publikacji
 4. Searching for an Optimal Hexagonal Shaped Enumeration Unit Size for Effective Spatial Pattern Recognition in Choropleth Maps IF: 2,899
  Autorzy:
  Karsznia I., Gołębiowska I., Korycka-Skorupa J., Nowacki T.
  Czasopismo:
  ISPRS International Journal of Geo-Information (rok: 2021, tom: 10(9), 576, strony: b.d.), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ijgi10090576 - link do publikacji
 5. Heat Maps: Perfect Maps for Quick Reading? Comparing Usability of Heat Maps with Different Levels of Generalization IF: 2,899
  Autorzy:
  Słomska-Przech K., Panecki T., Pokojski W.
  Czasopismo:
  ISPRS International Journal of Geo-Information (rok: 2021, tom: 10(8), strony: 562), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ijgi10080562 - link do publikacji
 6. Cartographic presentation – from simple to complex map
  Autorzy:
  Korycka-Skorupa J., Nowacki T.
  Czasopismo:
  Miscellanea Geographica – Regional Studies on Development (rok: 2019, tom: 23, strony: 16-22), Wydawca: DE GRUYTER Poland
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2478/mgrsd-2018-0023 - link do publikacji
 7. Numbers on Thematic Maps: Helpful Simplicity or Too Raw to Be Useful for Map Reading? IF: 2,239
  Autorzy:
  Jolanta Korycka-Skorupa, Izabela Gołębiowska
  Czasopismo:
  ISPRS International Journal of Geo-Information (rok: 2020, tom: 9(7), strony: 415), Wydawca: MDPI Open Access Journal
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ijgi9070415 - link do publikacji
 8. Visual clutter reduction in zoomable proportional point symbol maps IF: 1,785
  Autorzy:
  Opach T., Korycka-Skorupa J., Karsznia I., Nowacki T., Gołębiowska I., RødJ. K.
  Czasopismo:
  Cartography and Geographic Information Science (rok: 2019, tom: 46, strony: 347-367), Wydawca: Taylor & Francis Group
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/15230406.2018.1490202 - link do publikacji
 9. Kształtowanie umiejętności opracowania map z wykorzystaniem technologii GIS i metod prezentacji kartograficznej
  Autorzy:
  Pokojski W., Słomska-Przech K., Panecki T.
  Czasopismo:
  Prace Monograficzne Komisji Edukacji Geograficznej PTG (rok: 2021, tom: XI, strony: b.d.), Wydawca: Polskie Towarzystwo Geograficzne
  Status:
  Złożona
 10. Do Different Map Types Support Map Reading Equally? Comparing Choropleth, Graduated Symbols, and Isoline Maps for Map Use Tasks IF: 2,899
  Autorzy:
  Słomska-Przech K., Gołębiowska I.
  Czasopismo:
  ISPRS International Journal of Geo-Information (rok: 2021, tom: 10(2), strony: 69), Wydawca: MDPI Open Access Journal
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ijgi10020069 - link do publikacji
 11. Rainbow Dash: Intuitiveness, interpretability and memorability of the rainbow color scheme in visualization IF: 4,558
  Autorzy:
  Izabela M. Gołębiowska, Arzu Çöltekin
  Czasopismo:
  IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics (rok: 2020, tom: b.d., strony: b.d.), Wydawca: IEEE.org
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1109/TVCG.2020.303582 - link do publikacji
 1. Choropleth map – which data type should I use?
  Autorzy:
  Tomasz Nowacki
  Konferencja:
  29th International Cartographic Conference (ICC 2019) (rok: 2019, ), Wydawca: International Cartographic Association
  Data:
  konferencja 15–20 July
  Status:
  Opublikowana
 2. Evaluating rainbow colour scheme in social data mapping
  Autorzy:
  Izabela Gołębiowska
  Konferencja:
  29th International Cartographic Conference (ICC 2019) (rok: 2019, ), Wydawca: International Cartographic Association
  Data:
  konferencja 15–20 July
  Status:
  Opublikowana
 3. How does the enumeration unit size influence spatial pattern recognition in choropleth maps? User study
  Autorzy:
  Izabela Karsznia
  Konferencja:
  29th International Cartographic Conference (ICC 2019) (rok: 2019, ), Wydawca: International Cartographic Association
  Data:
  konferencja 15–20 July
  Status:
  Opublikowana
 4. Numbers on maps as a new cartographic technique: helpful or harmful for users? An empirical study
  Autorzy:
  Jolanta Korycka-Skorupa
  Konferencja:
  29th International Cartographic Conference (ICC 2019) (rok: 2019, ), Wydawca: International Cartographic Association
  Data:
  konferencja 15–20 July
  Status:
  Opublikowana
 5. A missing link in cartographic visualization? A case study of heat maps" effectiveness.
  Autorzy:
  Tomasz Panecki, Wojciech Pokojski
  Konferencja:
  29th International Cartographic Conference (ICC 2019) (rok: 2019, ), Wydawca: International Cartographic Association
  Data:
  konferencja 15–20 July
  Status:
  Opublikowana