Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 592 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Operatory kompozycji i inkluzji na abstrakcyjnych przestrzeniach Hardy'ego

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST1

  Kierownik: dr Michał Rzeczkowski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Matematyki i Informatyki

 2. Operatory maksymalne w kontekstach rozwinięć ortogonalnych.

  Konkurs: SONATA 10 , panel: ST1

  Kierownik: dr Tomasz Szarek

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 3. Nierówności dla wektorów log-wklęsłych

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST1

  Kierownik: Marta Strzelecka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 4. Metody geometryczne i ścisła numeryka w dynamice układów hamiltonowskich

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Piotr Zgliczyński

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 5. Ergodyczne i topologiczne własności układów dynamicznych z uogólnioną specyfikacją

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST1

  Kierownik: dr Martha Łącka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 6. Teorie bez własności drzewa pierwszego rodzaju.

  Konkurs: SONATA 10 , panel: ST1

  Kierownik: dr Jan Dobrowolski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 7. Paryska teoria fluktuacji dla procesów Lévy'ego

  Konkurs: SONATA 10 , panel: ST1

  Kierownik: dr Irmina Czarna

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 8. Odwzorowania dodatnie w fizyce matematycznej

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Dariusz Chruściński

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 9. Jądra ciepła dla operatora Bessela

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: ST1

  Kierownik: Kamil Bogus

  Politechnika Wrocławska, Wydział Matematyki

 10. Metoda bezpośrednia dedykowana poszukiwaniu całek pierwszych jednorodnych układów hamiltonowskich

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST1

  Kierownik: Wojciech Szumiński

  Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Fizyki i Astronomii

 11. Operatory różniczkowe nad algebrami nieprzemiennymi.

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Andrzej Sitarz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 12. Dyfuzja Arnolda w ograniczonym problemie trzech ciał

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Maciej Capiński

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Matematyki Stosowanej

 13. Teorio-modelowe i algebraiczne własności rozdzielczo domkniętych G-ciał.

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST1

  Kierownik: Daniel Hoffmann

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 14. Analiza nieliniowych układów równań różniczkowych cząstkowych motywowanych biologią matematyczną lub mechaniką ośrodków ...

  Konkurs: SONATA 11 , panel: ST1

  Kierownik: dr Jan Burczak

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 15. Układy Liego i wybrane metody teorii Liego w równaniach różniczkowych

  Konkurs: HARMONIA 8 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Janusz Grabowski

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 16. Metody kombinatoryczne w geometrii algebraicznej i algebrze przemiennej

  Konkurs: SONATA BIS 6 , panel: ST1

  Kierownik: dr Mateusz Michałek

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 17. Teoria węzłów

  Konkurs: SONATA BIS 6 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Maciej Borodzik

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 18. Uogólnione równania Langevina i dynamika ułamkowa

  Konkurs: HARMONIA 8 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Marcin Magdziarz

  Politechnika Wrocławska, Wydział Matematyki

 19. Metody sterowania stochastycznego z zastosowaniami

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Łukasz Stettner

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 20. Nieliniowe zagadnienia różniczkowe w uogólnionych przestrzeniach Sobolewa i Orlicza

  Konkurs: SONATA 12 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Iwona Chlebicka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 21. Deskryptywna teoria mnogości: struktura i dynamika grup polskich

  Konkurs: SONATA 12 , panel: ST1

  Kierownik: dr Aleksandra Kwiatkowska

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 22. Jądra ciepła: konstrukcja i oszacowania

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST1

  Kierownik: dr Tomasz Grzywny

  Politechnika Wrocławska

 23. Nielokalne zagadnienia paraboliczne: regularność rozwiązań, wybuchy, osobliwości

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Piotr Biler

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 24. Zastosowanie metod probabilistycznych w niektórych zagadnieniach fizyki matematycznej.

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Tomasz Komorowski

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 25. Wybór modelu dla danych wielowymiarowych za pomocą metody SLOPE - własności teoretyczne i zastosowania.

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Małgorzata Bogdan

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 26. Koncentracja miary

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: ST1

  Kierownik: dr Michał Strzelecki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 27. Ograniczone, niezmiennicze relacje równoważności

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: ST1

  Kierownik: Tomasz Rzepecki

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 28. Grupy o niedodatniej krzywiźnie kombinatorycznej

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST1

  Kierownik: dr Damian Osajda

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 29. Geometryczna teoria funkcji i przekształceń w przestrzeniach euklidesowych i przestrzeniach metrycznych z miarą

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Tomasz Adamowicz

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 30. Analityczne i probabilistyczne metody badania modeli biologicznych

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Ryszard Rudnicki

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 31. Dwuniezmiennicze metryki na grupach: geometria i dynamika

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Światosław Gal

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 32. Dynamika i ograniczone kohomologie

  Konkurs: SONATINA 2 , panel: ST1

  Kierownik: dr Michał Marcinkowski

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 33. Normalność, determinizm, punkty generyczne i różne pojęcia nieskorelowania w działaniach grup ze średnią

  Konkurs: HARMONIA 10 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Tomasz Downarowicz

  Politechnika Wrocławska, Wydział Matematyki

 34. Krzywe osobliwe na powierzchniach algebraicznych

  Konkurs: SONATA 14 , panel: ST1

  Kierownik: dr Piotr Pokora

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 35. Nieliniowe formy całkowe związane ze skokowymi procesami Markowa

  Konkurs: OPUS 16 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Pietruska-Pałuba

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 36. Kategorie dokładne, abelowe i triangulowalne w algebrze i geometrii

  Konkurs: SONATA 14 , panel: ST1

  Kierownik: dr Agnieszka Bodzenta-Skibińska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 37. Krótkie odcinki pomiędzy liczbami prawie pierwszymi

  Konkurs: SONATINA 3 , panel: ST1

  Kierownik: dr Paweł Lewulis

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Matematyki i Informatyki

 38. Oszacowania norm dyskretnych transformat Hilberta i Riesza

  Konkurs: OPUS 17 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Mateusz Kwaśnicki

  Politechnika Wrocławska, Wydział Matematyki

 39. Chaos, fraktale, dynamika nie tylko konforemna

  Konkurs: OPUS 17 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Michał Rams

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 40. Analiza probabilistyczna, numeryczna i statystyczna procesów sub- i superdyfuzji

  Konkurs: SONATA BIS 9 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Marcin Magdziarz

  Politechnika Wrocławska, Wydział Matematyki

 41. Metody teoriomnogościowe w dynamice i teorii liczb

  Konkurs: SONATA BIS 9 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. William Mance

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Matematyki i Informatyki

 42. Problemy klasyfikacji w dynamice topologicznej i teorii ergodycznej

  Konkurs: PRELUDIUM BIS 1 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Dominik Kwietniak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 43. Losowa i deterministyczna dynamika na rozmaitościach jednowymiarowych

  Konkurs: PRELUDIUM 18 , panel: ST1

  Kierownik: Klaudiusz Czudek

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 44. Problemy odwrotne w nieliniowym zagadnieniu brzegowym

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: ST1

  Kierownik: dr Łukasz Płociniczak

  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

 45. Układy niegładkie w matematycznej teorii zagadnień kontaktowych mechaniki

  Konkurs: MAESTRO 3 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Stanisław Migórski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 46. Energia addytywna i zbiory sum

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Tomasz Schoen

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Matematyki i Informatyki

 47. Nieliniowe układy równań eliptycznych: regularność rozwiązań, struktura osobliwości i zagadnienia pokrewne

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Paweł Strzelecki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 48. Pierścienie Coxa rozwiązań osobliwości ilorazowych

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST1

  Kierownik: dr Maria Donten-Bury

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 49. Symulacje numeryczne dużych odkształceń plastycznych przy pomocy modeli plastycznego płynięcia

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST1

  Kierownik: Piotr Minakowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 50. Zastosowania analizy stochastycznej

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Krzysztof Bogdan

  Instytut Matematyczny PAN