Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Makroskopowy opis pewnych modeli fizycznych przy użyciu metod teorii rachunku prawdopodobieństwa.

2020/37/B/ST1/00426

Słowa kluczowe:

otwarty układ termodynamiczny mikroskopowa dynamika molekuł granice skalowania makroskopowe prawa zachowania granice hydrodynamiczne warunki brzegowe nierównowagowy stan stacjonarny prawo Fouriera zbieżność Mosco form Dirichleta równanie Schrödingera z losowym potencjałem granica kinetyczna ułamkowe równanie dyfuzji homogenizacja operatorów nielokalnych

Deskryptory:

  • ST1_13: Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna
  • ST1_12: Metody matematyczne fizyki
  • ST1_11: Równania różniczkowe cząstkowe

Panel:

ST1 - Nauki matematyczne: wszystkie dziedziny matematyki, teoretyczne oraz stosowane a także podstawy matematyczne informatyki, fizyka matematyczna i statystyka matematyczna

Jednostka realizująca:

Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Tomasz Komorowski 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 19 - ogłoszony 2020-03-16

Przyznana kwota: 260 400 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2021-01-18

Zakończenie projektu: 2025-01-17

Planowany czas trwania projektu: 48 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.