Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wpływ zewnętrznych oddziaływań stresowych na układy biologiczne: rozwój i analiza walidacyjna nowych, wieloskalowych modeli matematycznych przeznaczonych do prognozowania i sterowania.

2011/01/D/ST1/04133

Słowa kluczowe:

modelowanie matematyczne

Deskryptory:

 • ST1_18: Zastosowania matematyki w innych naukach

Panel:

ST1 - Nauki matematyczne: wszystkie dziedziny matematyki, teoretyczne oraz stosowane a także podstawy matematyczne informatyki, fizyka matematyczna i statystyka matematyczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Zuzanna Szymańska 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: SONATA 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 217 800 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-01

Zakończenie projektu: 2014-11-30

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Komputer przenośny (2 szt.). Za kwotę 15 000 PLN
 2. Dysk przenośny SAD.
 3. drukarka. Za kwotę 1 126 PLN
 4. stacja robocza wraz z monitorem. Za kwotę 2 898 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. Nonlocal models of biological phenomena: Comment on On the Interplay between Mathematical and Biology Hallmarks Towards a New System Biology" by Bellomo, Elaiw, Althiabi & Alghamdi. IF: 9,478
  Autorzy:
  Lachowicz, M., Szymańska, Z.
  Czasopismo:
  Physics of Life Reviews (rok: 2015, tom: b.d., strony: 44928), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.plrev.2015.01.001 - link do publikacji
 2. Intracellular protein dynamics as a mathematical problem IF: 0,957
  Autorzy:
  Lachowicz, M., Parisot, M., Szymańska, Z.,
  Czasopismo:
  Discrete and Continuous Dynamical Systems - Series B (rok: 2016, tom: b.d., strony: b.d.), Wydawca: American Institute of Mathematical Sciences (AIMS)
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 3. Large Scale Parallel Simulations of 3-D Cell Colony Dynamics IF: 1,73
  Autorzy:
  Cytowski, M., Szymańska, Z.
  Czasopismo:
  Computing in Science and Engineering (rok: 2014, tom: 99, strony: 86-95), Wydawca: IEEE Computer Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1109/MCSE.2014.2 - link do publikacji
 4. Large-Scale Parallel Simulations of 3D Cell Colony Dynamics: The Cellular Environment IF: 1,73
  Autorzy:
  Cytowski, M., Szymańska, Z.
  Czasopismo:
  Computing in Science and Engineering (rok: 2015, tom: 17(5), strony: 44-48), Wydawca: IEEE Computer Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1109/MCSE.2015.66 - link do publikacji
 5. Modelling the efficacy of hyperthermia treatment IF: 4,907
  Autorzy:
  Rybiński, M., Szymańska, Z., Lasota, S., Gambin, A.
  Czasopismo:
  Journal of the Royal Society Interface (rok: 2013, tom: 10, strony: 44936), Wydawca: Royal Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1098/rsif.2013.0527 - link do publikacji
 6. Mathematical modeling of the intracellular protein dynamics: the importance of active transport along microtubules. IF: 2,351
  Autorzy:
  Szymańska, Z., Parisot, M., Lachowicz, M.
  Czasopismo:
  Journal of Theoretical Biology (rok: 2014, tom: 363, strony: 118-128), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jtbi.2014.07.022 - link do publikacji
 1. Enabling Large Scale Individual-Based Modelling through High Performance Computing
  Autorzy:
  Cytowski, M., Szymańska, Z.
  Konferencja:
  Workshop on Multiscale and Hybrid Modelling in Cell and Cell Population Biology (rok: 2015, ), Wydawca: ITM Web of Conferences,
  Data:
  konferencja March 16-17, 2015
  Status:
  Opublikowana
 1. A general framework for multiscale modeling of tumor - immune system interactions
  Autorzy:
  Dolphin, M., Lachowicz, M., Szymańska, Z.
  Książka:
  Mathematical Oncology 2013 (rok: 2014, tom: Part II, strony: 151-180), Wydawca: Birkhäuser
  Status:
  Opublikowana
 2. 2-D Large-scale individual based model of solid tumour growth
  Autorzy:
  Cytowski, M., Szymańska, Z., Borucki, B.
  Książka:
  Proceedings of the 5th Polish-Japanese Days on Nonlinear Analysis in Interdisciplinary Sciences (rok: 2013, tom: 36, strony: 43-56), Wydawca: Gakkotosho
  Status:
  Opublikowana