Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Skokowe procesy Markowa i ich zaburzenia schroedingerowskie

2012/04/S/ST1/00093

Słowa kluczowe:

Deskryptory:

 • ST1_13: Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna

Panel:

ST1 - Nauki matematyczne: wszystkie dziedziny matematyki, teoretyczne oraz stosowane a także podstawy matematyczne informatyki, fizyka matematyczna i statystyka matematyczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Kamil Kaleta 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: FUGA 1 - ogłoszony 2011-12-15

Przyznana kwota: 441 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-10-01

Zakończenie projektu: 2015-09-30

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (9)
 1. The quenched asymptotics for nonlocal Schrödinger operators with Poissonian potentials IF: 1,08
  Autorzy:
  Kamil Kaleta, Katarzyna Pietruska-Pałuba
  Czasopismo:
  Annales de l'Institut Henri Poincaré (B) Probabilités et Statistiques (rok: 2016, tom: nie dotyczy, strony: 13150), Wydawca: Institute of Mathematical Statistics (IMS)
  Status:
  Złożona
 2. Fall-off of eigenfunctions for nonlocal Schrödinger operators with decaying potentials IF: 1,026
  Autorzy:
  Kamil Kaleta, József Lőrinczi
  Czasopismo:
  Potential Analysis (rok: 2017, tom: 46 (4), strony: 647–688), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11118-016-9597-3 - link do publikacji
 3. Small time sharp bounds for kernels of convolution semigroups IF: 1,071
  Autorzy:
  Kamil Kaleta, Paweł Sztonyk
  Czasopismo:
  Journal d'Analyse Mathématique (rok: 2017, tom: 132 (1), strony: 355–394), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11854-017-0023-6 - link do publikacji
 4. Spectral and Analytic Properties of Non-local Schrödinger Operators and Related Jump Processes
  Autorzy:
  József Lőrinczi, Kamil Kaleta, Samuel O. Durugo
  Czasopismo:
  Communications in Applied and Industrial Mathematics (CAIM) (rok: 2014, tom: 6 (2), strony: e534), Wydawca: Italian Society for Applied and Industrial Mathematics (SIMAI)
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1685/journal.caim.534 - link do publikacji
 5. Transition in the decay rates of stationary distributions of Lévy motion in an energy landscape IF: 2,269
  Autorzy:
  Kamil Kaleta, József Lőrinczi
  Czasopismo:
  Physical Review E (rok: 2016, tom: 93, strony: 22135), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevE.93.022135 - link do publikacji
 6. Lifschitz singularity for subordinate Brownian motions in presence of the Poissonian potential on the Sierpiński gasket IF: 1,024
  Autorzy:
  Kamil Kaleta, Katarzyna Pietruska-Pałuba
  Czasopismo:
  Stochastic Processes and their Applications (rok: 2017, tom: nie dotyczy, strony: 14246), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Złożona
 7. Estimates of transition densities and their derivatives for jump Levy processes IF: 1,204
  Autorzy:
  Kamil Kaleta, Paweł Sztonyk
  Czasopismo:
  Journal of Mathematical Analysis and Applications (rok: 2015, tom: 431 (1), strony: 260-282), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jmaa.2015.05.061 - link do publikacji
 8. Upper estimates of transition densities for stable dominated semigroups IF: 0,643
  Autorzy:
  Kamil Kaleta, Paweł Sztonyk
  Czasopismo:
  Journal of Evolution Equations (rok: 2013, tom: 13 (3), strony: 633-650), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00028-013-0194-2 - link do publikacji
 9. Integrated density of states for Poisson-Schrödinger perturbations of subordinate Brownian motions on the Sierpiński gasket IF: 1,388
  Autorzy:
  Kamil Kaleta, Katarzyna Pietruska-Pałuba
  Czasopismo:
  Stochastic Processes and their Applications (rok: 2015, tom: 125 (4), strony: 1244-1281), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi: