Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 413 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Projektowanie i synteza pH- lub redox-czułych dimerycznych dendronów jako nanonarzędzia do transportu siRNA lub leków do...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST5

  Kierownik: prof. Zofia Lipkowska

  Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

 2. Dyskretna analiza harmoniczna

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST1

  Kierownik: dr Mariusz Mirek

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 3. Nowe sformułowanie metody odkształcalnych elementów dyskretnych

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Jerzy Rojek

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

 4. Procesy Lévy'ego o całkowicie monotonicznych skokach

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Mateusz Kwaśnicki

  Politechnika Wrocławska, Wydział Matematyki

 5. Identyfikacja nowych mutacji predysponujących do raka gruczołu krokowego w polskiej populacji za pomocą sekwencjonowania...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ2

  Kierownik: prof. Cezary Cybulski

  Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Wydział Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej

 6. Pegmatyty Piławy Górnej, blok sowiogórski, jako modelowy, unikatowy w skali świata przykład mieszanego system pegmatytow...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Adam Pieczka

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

 7. Zaawansowane metody optymalizacji sieci optycznych z elastycznością przestrzenną

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Walkowiak

  Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki

 8. Wczesnodewońska flora z Gór Świętokrzyskich, Polska południowa.

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Paweł Filipiak

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk o Ziemi

 9. Romanizacja obszarów zurbanizowanych w prowincjach reńsko-dunajskich Cesarstwa Rzymskiego (I-III w.n.e.)

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS3

  Kierownik: prof. Leszek Mrozewicz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Kultury Europejskiej

 10. Koszty procesu karnego w świetle ekonomicznej analizy prawa

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 11. Związek pomiędzy systemową reakcją zapalną a objawami depresji u pacjentów po udarze mózgu.

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. Tomasz Dziedzic

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Lekarski

 12. Mechanizmy chroniące przed uszkodzeniami oksydacyjnymi podczas starzenia

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Ulrike Topf

  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

 13. Narodziny tomizmu. Edycja i studium Lectura Thomasina Wilhelma z Godino

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS1

  Kierownik: prof. Mikołaj Olszewski

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 14. Historia pojęć społeczno-politycznych w Polsce XVIII-XX wieku

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS3

  Kierownik: prof. Maciej Janowski

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

 15. Powiązania pomiędzy elitami sfery mediów i polityki w Polsce w perspektywie doświadczeń niemieckich

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Zbigniew Oniszczuk

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych

 16. Neuronalne korelaty zarażania emocjonalnego u ludzi.

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Ewelina Knapska

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 17. Współpraca międzygminna - formy, skala, motywy, mechanizmy, rezultaty - porównanie krajów europejskich

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Marta Lackowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 18. Uszkodzenie bariery krew-mózg w encefalopatii wątrobowej: rola mikroRNA.

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Magdalena Zielińska

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

 19. SLC6A14 - transporter aminokwasów o podwyższonym poziomie w komórkach nowotworowych: Rola białek opiekuńczych w procesie...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ3

  Kierownik: prof. Katarzyna Nałęcz

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 20. Nieliniowe zagadnienia brzegowe

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Leszek Gasiński

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 21. Waloryzacja zasobów lokalnych i ich zróżnicowanie przestrzenne w regionach wschodniej Polski

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Jerzy Bański

  Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk

 22. Ocena możliwości oceny perfuzji mięśnia sercowego przy użyciu dwuenergetycznej, wielorzędowej tomografii komputerowej....

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Cezary Kępka

  Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego

 23. Sieci regulatorowe eukariotycznego kompleksu bialkowego Elongator

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Sebastian Glatt

  Uniwersytet Jagielloński, Małopolskie Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

 24. Systemy rodzajnikowe w językach skandynawskich w ujęciu diachronicznym

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Dominika Skrzypek

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Neofilologii

 25. Nowy mionowy system wyzwalania detektora Compact Muon Solenoid (etap II, 2016-2018)

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST2

  Kierownik: dr hab. Marcin Konecki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 26. Kolonizacja peryferyjnych obszarów wyżyn lessowych przez społeczności wczesnorolnicze (2 poł. VI - koniec V tys. BC) na ...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS3

  Kierownik: dr Marcin Szeliga

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Humanistyczny

 27. Fizjologiczne czynniki limitujące pułap metabolicznej wydolności tlenowej

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Ulf Bauchinger

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 28. Wpływ emocji na procesy percepcyjne, hamowanie reakcji i monitorowanie błędów. Analiza potencjałów związanych ze zdarzen...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Magdalena Senderecka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 29. Społeczności schyłkowego neolitu w południowo-wschodniej Polsce w świetle badań archeologicznych i interdyscyplinarnych ...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Anita Szczepanek

  Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

 30. Ku spójnemu opisowi gramatyki japońskiej - polski słownik (leksykon) japońskich terminów gramatycznych.

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Arkadiusz Jabłoński

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Neofilologii

 31. Metaboliczna i behawioralna charakterystyka myszy z warunkowym nokautem Tcf7l2, genu ryzyka cukrzycy i schizofrenii

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Andrzej Nagalski

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 32. Organiczno-nieorganiczne, hybrydowe, elektroaktywne materiały elektrodowe typu lignosulfonian/błękit pruski i lignosulfo...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Grzegorz Milczarek

  Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

 33. Kontynuacja badań nad prehistorycznym osiedlem obronnym w Maszkowicach (Karpaty Zachodnie)

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Marcin Przybyła

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 34. Polityka prawa wobec samorządów zawodowych. W stronę modelu refleksyjnego tworzenia prawa

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS5

  Kierownik: dr Paweł Skuczyński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

 35. Pomiar i komunikowanie dokonań w szkolnictwie wyższym w Polsce i krajach nordyckich

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Giuseppe Grossi

  Akademia Leona Koźmińskiego

 36. Osiedle cywilne przy rzymskim obozie legionowym w Novae (Mezja Dolna) i jego losy w okresie późnego antyku

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Tomas

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Archeologii

 37. Badania przedkliniczne in vitro i in vivo nanozeolitu NaA funkcjonalizowanego przeciwciałami anty-PSMA i znakowanego rad...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. Anna Lankoff

  Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

 38. Wpływ efektów piezotronicznych na działanie przyrządów elektronicznych wytwarzanych w nanostrukturach AIIIN

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST7

  Kierownik: prof. Regina Paszkiewicz

  Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki

 39. Uporządkowane zmienne losowe stosowane w statystyce i teorii niezawodności

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Tomasz Rychlik

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 40. Demokratyczna legitymizacja wpływu orzeczeń sądowych na system tworzenia prawa

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Bartosz Wojciechowski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji

 41. Modelowanie oddziaływań w międzycząsteczkowych kompleksach chiralnych

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. Tatiana Korona

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 42. Kompleksowa ocena wpływu kannabidiolu na układ krążenia, stres oksydacyjny i metabolizm serca w doświadczalnych modelach...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. Barbara Malinowska

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 43. Operacja polska NKWD 1937-1938. Ofiary, dokumenty

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS3

  Kierownik: dr Sławomir Dębski

  Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

 44. Rentgenowskie Układy Podwójne: Pierwsze rozszerzenie projektu Universe@home

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST9

  Kierownik: prof. Krzysztof Belczyński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 45. Poszukiwanie nowych mechanizmów obrony komórek NK przed supresyjnym wpływem wybranych elementów środowiska nowotworu...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ6

  Kierownik: dr Magdalena Winiarska

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, I Wydział Lekarski

 46. Rentgenowski spektrometr obrazujący STIX: symulacje rekonstrukcji widm i obrazów rentgenowskich.

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST9

  Kierownik: prof. Janusz Sylwester

  Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk

 47. Oddziaływania peptydów amyloidu beta z jonami metali i błonami lipidowymi: Spojrzenie z symulacji sieciowych i pełnoatom...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST4

  Kierownik: prof. Mai Li

  Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

 48. Parakonsystentne wnioskowanie w systemach autonomicznych usytuowanych w środowiskach złożonych informacyjnie

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST6

  Kierownik: prof. Barbara Dunin-Kęplicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 49. Teoria modeli i dynamika topologiczna

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Krupiński

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 50. Aktywność eksportowa w ujęciu regionalnym. Analiza determinant w świetle współczesnych teorii handlu zagranicznego dla P...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Stanisław Umiński

  Instytut Rozwoju