Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Kontrolowane wiązanie białek i komórek na powierzchniach zawierających polimery superhydrofilowe

2011/01/M/ST5/06085

Słowa kluczowe:

polimery hydrofilowe kowalencyjne wiązanie białek polimery szczepione polimery superhydrofilowe

Deskryptory:

 • ST5_3: Modyfikacja powierzchni materiałów
 • ST5_4: Cienkie warstwy
 • ST5_21: Chemia polimerów

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Teresa Basińska 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: HARMONIA 1  - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 126 480 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-19

Zakończenie projektu: 2013-12-18

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. System oczyszczania wody. Za kwotę 14 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 1. Antibacterial Flexible Biaxially Oriented Polyethylene Terephthalate Sheets Through Sequential Diazonium and Hydrophilic Polymer Surface Chemistries
  Autorzy:
  S. Samanta, I. Bakas, G. Yilmaz, E. Cabet, A. Lilienbaum, X. Sun, M. Gosecka, T. Basinska, S. Slomkowski, A. Singh, D. K. Aswal, Y. Yagci, M.M. Chehimi
  Czasopismo:
  J. Colloid Science and Biotechnology (rok: 2014, tom: 3, strony: 44571), Wydawca: American Scientific Publishers
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1166/jcsb.2014.1077 - link do publikacji
 2. Gradient Poly(styrene-co-polyglycidol) Grafts via Silicon Surface-Initiated AGET ATRP IF: 4,457
  Autorzy:
  M. Gosecka, J. Pietrasik, P. Decorse, B. Glebocki, Mohamed M. Chehimi, S. Slomkowski, and T. Basinska
  Czasopismo:
  Langmuir (rok: 2015, tom: 31, strony: 4853-4861), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.langmuir.5b00010 - link do publikacji
 3. Mechanism of particle formation in radical emulsion copolymerization of styrene with alpha-tert-butoxy-ω-vinylbenzyl-polyglycidol macromonomer IF: 3,379
  Autorzy:
  M. Gosecka, T. Basinska, S. Slomkowski, A. Tracz, M.M. Chehimi
  Czasopismo:
  Polymer (rok: 2014, tom: 55, strony: 788-797), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.polymer.2013.12.008 - link do publikacji