Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badanie własności strukturalnych, dynamicznych i magnetycznych nanocząstek, wielowarstw, cienkich warstw i powierzchni zawierających metale przejściowe i ziemie rzadkie metodami obliczeniowymi z pierwszych zasad.

2011/01/M/ST3/00738

Słowa kluczowe:

nanostruktury magnetyzm fonony obliczenia ab initio wielowarstwy cienkie warstwy

Deskryptory:

 • ST3_6: Dynamika sieci krystalicznych
 • ST3_11: Magnetyzm
 • ST3_12: Nanofizyka: nanoelekronika, nanofotonika, nanomagnetyzm

Panel:

ST3 - Fizyka fazy skondensowanej: struktura, własności elektronowe, płyny, nano-nauka

Jednostka realizująca:

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Przemysław Piekarz 

Liczba wykonawców projektu: 10

Konkurs: HARMONIA 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 1 277 900 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-01

Zakończenie projektu: 2014-11-30

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Komputery przenośne. Za kwotę 20 741 PLN
 2. Rozszerzenie przestrzeni zapisu danych. Za kwotę 37 806 PLN
 3. Terminale sieciowe/stacje robocze. Za kwotę 6 027 PLN
 4. Wielordzeniowe i wieloprocesorowe węzły obliczeniowe. Za kwotę 300 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (10)
 1. Dynamics and stability of icosahedral Fe-Pt nanoparticles IF: 4,198
  Autorzy:
  P. T. Jochym, J. Łażewski, M. Sternik and P. Piekarz
  Czasopismo:
  Physical Chemistry Chemical Physics (rok: 2015, tom: 17, strony: 28096-28102), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c5cp00277j - link do publikacji
 2. Short-Range Correlations in Magnetite above the Verwey Temperature IF: 6,711
  Autorzy:
  Alexey Bosak, Dmitry Chernyshov, Moritz Hoesch, Przemysław Piekarz, Mathieu Le Tacon, Michael Krisch, Andrzej Kozłowski, Andrzej M. Oleś, and Krzysztof Parlinski
  Czasopismo:
  Physical Review X (rok: 2014, tom: 4, strony: 011040-1 - 011040-7), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevX.4.011040 - link do publikacji
 3. Lattice Dynamics of EuO: Evidence for Giant Spin-Phonon Coupling IF: 7,943
  Autorzy:
  R. Pradip, P. Piekarz, A. Bosak, D. G. Merkel, O. Waller, A. Seiler, A. I. Chumakov, R. Rüffer, A. M. Oleś, K. Parlinski, M. Krisch, T. Baumbach, S. Stankov
  Czasopismo:
  Physical Review Letters (rok: 2016, tom: 116, strony: 185501-1-185501-5), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevLett.116.185501 - link do publikacji
 4. Anharmonicity due to Electron-Phonon Coupling in Magnetite IF: 7,943
  Autorzy:
  Moritz Hoesch, Przemysław Piekarz, Alexey Bosak, Mathieu Le Tacon, Michael Krisch, Andrzej Kozłowski, Andrzej M. Oleś, and Krzysztof Parlinski
  Czasopismo:
  Physical Review Letters (rok: 2013, tom: 110, strony: 207204-1 - 207204-5), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 5. Influence of isolated and clustered defects on electronic and dielectric properties of wustite IF: 3,767
  Autorzy:
  Urszula D. Wdowik, Przemysław Piekarz, Paweł T. Jochym, Krzysztof Parlinski, and Andrzej M. Oleś
  Czasopismo:
  Physical Review B (rok: 2015, tom: 91, strony: 195111-1-195111-10), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.91.195111 - link do publikacji
 6. Lattice dynamics of neodymium: Influence of 4 f electron correlations IF: 3,767
  Autorzy:
  O. Waller, P. Piekarz, A. Bosak, P. T. Jochym, S. Ibrahimkutty, A. Seiler, M. Krisch, T. Baumbach, K. Parlinski, and S. Stankov
  Czasopismo:
  Physical Review B (rok: 2016, tom: 94, strony: 014303-1-014303-5), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.94.014303 - link do publikacji
 7. Lattice dynamics of the rare-earth element samarium IF: 3,767
  Autorzy:
  Olga Bauder, Przemysław Piekarz, Alessandro Barla, Ilya Sergueev, Rudolf Ruffer, Jan Łażewski, Tilo Baumbach, Krzysztof Parlinski, and Svetoslav Stankov
  Czasopismo:
  Physical Review B (rok: 2013, tom: 88, strony: 224303-1 - 224303-7), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.88.224303 - link do publikacji
 8. Strong effects of cation vacancies on the electronic and dynamical properties of FeO IF: 3,767
  Autorzy:
  Urszula D. Wdowik, Przemysław Piekarz, Krzysztof Parlinski, Andrzej M. Oleś and Józef Korecki
  Czasopismo:
  Physical Review B (rok: 2013, tom: 87, strony: 121106-1 - 121106-5), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.87.121106 - link do publikacji
 9. Dynamical properties of ordered Fe-Pt alloys IF: 3,014
  Autorzy:
  M. Sternik, S. Couet, J. Łażewski, P. T. Jochym, K. Parlinski, A. Vantomme, K. Temst, and P. Piekarz
  Czasopismo:
  Journal of Alloys and Compounds (rok: 2015, tom: 651, strony: 528-536), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jallcom.2015.08.097 - link do publikacji
 10. Structures of Late Transition Metal Monoxides from Jahn-Teller Instabilities in the Rock Salt Lattice IF: 7,943
  Autorzy:
  Mariana Derzsi, Przemysław Piekarz, and Wojciech Grochala
  Czasopismo:
  Physical Review Letters (rok: 2014, tom: 113, strony: 025505-1 - 025505-5), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevLett.113.025505 - link do publikacji