Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wpływ portali intranetowych na rozwój zarządzania wiedzą w organizacjach usługowych

2011/01/M/HS4/04995

Słowa kluczowe:

zarządzanie wiedzą portale intranetowe komunikacja wewnętrzna w przedsiębiorstwie

Deskryptory:

 • HS4_8: Zarządzanie organizacjami, zarządzanie strategiczne
 • ST6_5: Interakcja człowiek – komputer

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

POLITECHNIKA GDAŃSKA, Wydział Zarządzania i Ekonomii

woj. pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Marcin Sikorski 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: HARMONIA 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 398 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-19

Zakończenie projektu: 2014-06-18

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Licencja na oprogramowanie do edycji video (3 szt.). Za kwotę 6 000 PLN
 2. Komputer-laptop Dell 15" (2 szt.). Za kwotę 10 000 PLN
 3. Licencja na oprogramowanie SPSS. Za kwotę 6 000 PLN
 4. Komputer-laptop Dell 17" (3 szt.). Za kwotę 15 000 PLN
 5. Licencja na oprogramowanie do badań behawioralnych Observer XT. Za kwotę 24 000 PLN
 6. Drukarka laserowa kolor. Za kwotę 1 200 PLN
 7. Komputer-laptop Dell 15". Za kwotę 5 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (1)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (7)
 • Publikacje książkowe (3)
 1. Impact of Usability Website Attributes on Users' Trust, Satisfaction and Loyalty IF: 0,4
  Autorzy:
  Dąbrowski D., Basińska B., Sikorski M.
  Czasopismo:
  Social Science (rok: 2014, tom: 3(85), strony: 22-32), Wydawca: Kaunas University of Technology
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5755/j01.ss.85.3.8409 - link do publikacji
 1. Can evaluation patterns enable end users to evaluate the quality of an e-learning system? An exploratory study.
  Autorzy:
  Ardito C., Lanzilotti R., Sikorski M., Garnik I.
  Konferencja:
  HCI International 2014 Conference (rok: 2014, ), Wydawca: Springer
  Data:
  konferencja 24-25 June, 2014
  Status:
  Opublikowana
 2. Design thinking – an innovative approach to entrepreneurial education delivery to engineering students
  Autorzy:
  Pniewska J.
  Konferencja:
  Innocase - Innovative Methods (rok: 2014, ), Wydawca: University of Copenhagen
  Data:
  konferencja 08.04.2014
  Status:
  Opublikowana
 3. Creative Sprints: An Unplanned Broad Agile Evaluation and Redesign Process
  Autorzy:
  Garnik I., Sikorski M., Cockton G.
  Konferencja:
  NordiCHI 2014 - Nordic Conference on Human Computer Interaction (rok: 2014, ), Wydawca: ACM, New York
  Data:
  konferencja 26-30.10.2014
  Status:
  Opublikowana
 4. A Cross-Team Collaborative Evaluation of a CRM System.
  Autorzy:
  Sikorski M.
  Konferencja:
  Proceedings of CHI 2013 Workshop Made for Sharing: HCI Stories for Transfer, Triumph and Tragedy". In: Law E. L-C., Hvannberg E.T., Vermeeren A., Cockton G., Jokela T. (rok: 2013, ), Wydawca: University of Leicester, UK
  Data:
  konferencja 27 April - 02 May 2013
  Status:
  Opublikowana
 5. Interactive Prototypes in Teaching User-Centred Design and Business Process Modelling
  Autorzy:
  Sikorski M.
  Konferencja:
  INNOCASE (rok: 2014, ), Wydawca: University of Copenhagen
  Data:
  konferencja 08.04.2014
  Status:
  Opublikowana
 6. Just Let Me Think: Designing Against Acquired Illiteracy
  Autorzy:
  Garnik I.
  Konferencja:
  MIDI 2014 - Multimedia, Interaction, Design and Innovation (rok: 2014, ), Wydawca: ACM New York
  Data:
  konferencja 24-25 June, 2014
  Status:
  Opublikowana
 7. The Impact of End-User Participation in IT Projects on Product Usability
  Autorzy:
  Redlarski K.
  Konferencja:
  Proceedings of the MIDI 2013 International Conference on Multimedia, Interaction, Design and Innovation. (rok: 2013, ), Wydawca: ACM - Association for Computer Machinery
  Data:
  konferencja 24-25 June, 2013
  Status:
  Opublikowana
 1. .
  Autorzy:
  Fazlagić J., Sikorski M., Sala A.
  Książka:
  PORTALE INTRANETOWE. Zarządzanie wiedzą, kapitał intelektualny, korzyści dla pracowników i dla organizacji (rok: 2014, tom: 1, strony: 310), Wydawca: Politechnika Gdańska
  Status:
  Opublikowana
 2. Evolution of End-User Participation in IT Projects.
  Autorzy:
  Sikorski M.
  Książka:
  Frameworks of IT Prosumption for Business Systems Development. W: Pańkowska M. (red.) (rok: 2013, tom: 1, strony: 48-63), Wydawca: IGI Global Hershley
  Status:
  Opublikowana
 3. .
  Autorzy:
  Sikorski M.
  Książka:
  Usługi on-line: jakość, interakcje, satysfakcja klienta. (rok: 2012, tom: 1, strony: 327), Wydawca: Wydawnictwo PJWSTK
  Status:
  Opublikowana