Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Ikoniczność w gramatyce i leksyce polskiego języka migowego (PJM)

2011/01/M/HS2/03661

Słowa kluczowe:

polski język migowy ikoniczność lingwistyka korpusowa gramatyka wizualno-przestrzenna leksyka

Deskryptory:

 • HS2_6: Językoznawstwo ogólne i porównawcze, teoria języka i teoria komunikacji, metody badań lingwistycznych (w tym: socjo-, etno-, psycho -i pragmalingwistyka), lingwistyka komputerowa;

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Paweł Rutkowski 

Liczba wykonawców projektu: 9

Konkurs: HARMONIA 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 774 240 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-19

Zakończenie projektu: 2015-12-18

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 • Publikacje książkowe (9)
 1. Jak powstaje korpus polskiego języka migowego (PJM)?
  Autorzy:
  Paweł Rutkowski, Sylwia Łozińska, Joanna Filipczak, Joanna Łacheta, Piotr Mostowski
  Czasopismo:
  Polonica (rok: 2013, tom: 33, strony: 297-308), Wydawca: Instytut Języka Polskiego PAN
  Status:
  Opublikowana
 2. The structure of nominal constructions in Polish Sign Language (PJM): A corpus-based study
  Autorzy:
  Paweł Rutkowski, Anna Kuder, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Joanna Łacheta
  Czasopismo:
  Studies in Polish Linguistics (rok: 2015, tom: 10,1, strony: 44576), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4467/23005920SPL.15.001.3228 - link do publikacji
 3. Między leksykografią opisową a przekładową: słownik polskiego języka migowego (PJM)
  Autorzy:
  Jadwiga Linde-Usiekniewicz, Paweł Rutkowski, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Joanna Łacheta
  Czasopismo:
  Prace Filologiczne (rok: 2016, tom: 68, strony: 225-244), Wydawca: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
  Status:
  Opublikowana
 4. Argument linearization in a three-dimensional grammar: A typological perspective on word order in Polish Sign Language (PJM)
  Autorzy:
  Paweł Rutkowski, Sylwia Łozińska
  Czasopismo:
  Journal of Universal Language (rok: 2016, tom: 17,1, strony: 109-134), Wydawca: Language Research Institute, Sejong University, Seul, Korea Południowa
  Status:
  Opublikowana
 5. When theoretical syntax meets sign language data
  Autorzy:
  Paweł Rutkowski
  Czasopismo:
  Sign Language & Linguistics (rok: 2013, tom: 0,668055555555556, strony: 119-123), Wydawca: John Benjamins Publishing Company
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1075/sll.16.2.01rut - link do publikacji
 1. A corpus-based dictionary of Polish Sign Language (PJM)
  Autorzy:
  Jadwiga Linde-Usiekniewicz, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Joanna Łacheta, Paweł Rutkowski
  Konferencja:
  XVI EURALEX International Congress: The User in Focus (rok: 2014, ), Wydawca: EURAC research
  Data:
  konferencja 15-19 lipca 2014
  Status:
  Opublikowana
 2. The Division into Parts of Speech in the Corpus-based Dictionary of Polish Sign Language Dictionary of Polish Sign Language
  Autorzy:
  Jadwiga Linde-Usiekniewicz, Paweł Rutkowski
  Konferencja:
  XVII EURALEX International Congress: Lexicography and Linguistic Diversity (rok: 2016, ), Wydawca: Ivane Javakhishvili Tbilisi University Press
  Data:
  konferencja 6-10 września 2016
  Status:
  Opublikowana
 1. Analiza szyku przymiotnika jako przykład wykorzystania danych korpusowych w badaniach nad gramatyką PJM
  Autorzy:
  Paweł Rutkowski, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Joanna Łacheta, Anna Kuder
  Książka:
  Lingwistyka przestrzeni i ruchu. Komunikacja migowa a metody korpusowe (rok: 2014, tom: nie dotyczy, strony: 107-115), Wydawca: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
  Status:
  Opublikowana
 2. Korpus polskiego języka migowego (PJM): założenia – procedury – metodologia
  Autorzy:
  Paweł Rutkowski, Sylwia Łozińska, Joanna Filipczak, Joanna Łacheta, Piotr Mostowski
  Książka:
  Deaf Studies w Polsce (rok: 2014, tom: I, strony: 219-226), Wydawca: Polski Związek Głuchych
  Status:
  Opublikowana
 3. nie dotyczy
  Autorzy:
  Paweł Rutkowski (red.)
  Książka:
  Signs and Structures: Formal Approaches to Sign Language Syntax (rok: 2015, tom: nie dotyczy, strony: nie dotyczy), Wydawca: John Benjamins Publishing Company
  Status:
  Opublikowana
 4. Przestrzeń i ruch jako elementy strategii narracyjnych w opowiadaniu historyjek obrazkowych w polskim języku migowym (PJM)
  Autorzy:
  Małgorzata Czajkowska-Kisil, Anna Kuder, Jadwiga Linde-Usiekniewicz
  Książka:
  Lingwistyka przestrzeni i ruchu. Komunikacja migowa a metody korpusowe (rok: 2014, tom: nie dotyczy, strony: 179-201), Wydawca: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
  Status:
  Opublikowana
 5. Analiza suprasegmentalnych wykładników negacji w polskim języku migowym (PJM) jako przykład wykorzystania metod korpusowych w badaniach nad komunikacją wizualno-przestrzenną
  Autorzy:
  Paweł Rutkowski, Anna Kuder, Joanna Filipczak, Piotr Mostowski
  Książka:
  Metodologie językoznawstwa. Od dialektologii do dialektyki (rok: 2015, tom: nie dotyczy, strony: 109-130), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Status:
  Opublikowana
 6. nie dotyczy
  Autorzy:
  Joanna Łacheta, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Jadwiga Linde-Usiekniewicz, Paweł Rutkowski (red.)
  Książka:
  Korpusowy słownik polskiego języka migowego (rok: 2016, tom: nie dotyczy, strony: 2876 stron), Wydawca: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
  Status:
  Opublikowana
 7. nie dotyczy
  Autorzy:
  Paweł Rutkowski (red.)
  Książka:
  Different Faces of Sign Language Research (Lingwistyka Migowa w Polsce / Sign Linguistics in Poland: 2) (rok: 2017, tom: nie dotyczy, strony: nie dotyczy), Wydawca: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
  Status:
  Opublikowana
 8. nie dotyczy
  Autorzy:
  Paweł Rutkowski (red.)
  Książka:
  Ikoniczność w gramatyce i leksyce polskiego języka migowego (PJM) (Lingwistyka Migowa w Polsce / Sign Linguistics in Poland: 1) (rok: 2016, tom: nie dotyczy, strony: nie dotyczy), Wydawca: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
  Status:
  Opublikowana
 9. Linearność i nielinearność w językach naturalnych
  Autorzy:
  Jadwiga Linde-Usiekniewicz
  Książka:
  Lingwistyka przestrzeni i ruchu. Komunikacja migowa a metody korpusowe (rok: 2014, tom: nie dotyczy, strony: 203-220), Wydawca: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
  Status:
  Opublikowana