Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Reakcje przeniesienia wodoru i protonu jako mechanizmy kontroli transportu elektronowego w złączu molekularnym: Teoria, modelowanie i symulacja

2011/01/M/ST2/00561

Słowa kluczowe:

fotofizyka molekularna przeniesienie protonu transport elektronu złącze molekularne

Deskryptory:

 • ST2_7: Fizyka atomowa i molekularna
 • ST3_14: Elektronika molekularna

Panel:

ST2 - Podstawowe składniki materii: fizyka cząstek elementarnych, jądrowa, plazmy, atomowa, molekularna, gazów i optyczna

Jednostka realizująca:

Instytut Fizyki PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Andrzej Sobolewski 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: HARMONIA 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 331 500 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-09

Zakończenie projektu: 2014-12-08

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Licencja oprogramowania. Za kwotę 4 500 PLN
 2. Terminal komputerowy.
 3. Stacja robocza (2 szt.). Za kwotę 45 500 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (9)
 1. 7-Hydroxyquinoline-8-carbaldehydes. 1. Ground- and Excited-State Long-Range Prototropic Tautomerization IF: 2,856
  Autorzy:
  V. Vetokhina,J. Nowacki, M. Pietrzak, M.F. Rode, A.L. Sobolewski, J. Waluk, J. Herbich
  Czasopismo:
  J. Phys. Chem. A (rok: 2013, tom: 117, strony: 9127-9146), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/jp403621p - link do publikacji
 2. Ab initio study on the excited state proton transfer mediated photophysics of 3-hydroxy-picolinic acid IF: 2,059
  Autorzy:
  M.F. Rode, A.L. Sobolewski
  Czasopismo:
  Chemical Physics (rok: 2012, tom: 409, strony: 41-48), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 3. Electronic Spectra and Reversible Photoisomerization of Protonated Naphthalenes in Solid Neon IF: 2,856
  Autorzy:
  I. Garkusha, A. Nagy, J. Fulara, M.F. Rode, A.L. Sobolewski, J. Maier
  Czasopismo:
  J. Phys. Chem. A. (rok: 2013, tom: 117, strony: 351-360), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/jp310612j - link do publikacji
 4. Photophysics of Schiff bases: Theoretical study of salicylene methylamine IF: 3,349
  Autorzy:
  J. Jankowska, M.F. Rode, J. Sadlej, A.L. Sobolewski
  Czasopismo:
  ChemPhysChem (rok: 2012, tom: 13, strony: 4287-4294), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/cphc.201200560 - link do publikacji
 5. Effect of chemical substitutions on photo-switching properties of 3-hydroxy-picolinic acid studied by ab initio methods IF: 3,122
  Autorzy:
  M. F. Rode, A. L. Sobolewski
  Czasopismo:
  J. Chem. Phys. (rok: 2014, tom: 140, strony: 084301-14), Wydawca: AIP Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1063/1.4865815 - link do publikacji
 6. Excited-State Intramolecular Proton Transfer: Photoswitching in Salicylidene Methylamine Derivatives IF: 3,36
  Autorzy:
  J. Jankowska. M. F. Rode, J. Sadlej, A. L. Sobolewski
  Czasopismo:
  ChemPhysChem (rok: 2014, tom: 15, strony: 1643-1652), Wydawca: Wiley-VCH
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/cphc.201301205 - link do publikacji
 7. Switching the conductance of a molecular junction using a proton transfer reaction IF: 1,867
  Autorzy:
  Ch. Hofmeister, R. Härtle, Ó. Rubio-Pons, P. B. Coto, A. L. Sobolewski, Michael Thoss
  Czasopismo:
  J. Mol. Model. (rok: 2014, tom: 20, strony: 2163-2167), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00894-014-2163-2 - link do publikacji
 8. 7-Hydroxyquinoline-8-carbaldehydes. 2. Prototropic Equilibria IF: 2,856
  Autorzy:
  V. Vetokhina, J. Nowacki, M. Pietrzak, M.F. Rode, A.L. Sobolewski, J. Waluk, J. Herbich
  Czasopismo:
  J. Phys. Chem. A (rok: 2013, tom: 117, strony: 9147-9155), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/jp403623x - link do publikacji
 9. Multipeak negative differential resistance from interplay between nonlinear stark effect and double-branch current flow IF: 3,708
  Autorzy:
  M. Sadek, M. Wierzbowska, M. F. Rode and A. L. Sobolewski
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2014, tom: 4, strony: 52933-52939), Wydawca: The Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c4ra10720a - link do publikacji