Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 50 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Koniugaty metalokarboranów i krótkich kationowych peptydów o aktywnosci przeciwbakteryjnej i przeciwnowotworowej.

  Konkurs: SONATINA 3 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Krzysztof Fink

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

 2. W jaki sposób dysfunkcja enzymu DIS3, degradującego RNA w jądrze komórkowym prowadzi do defektów mitozy tworząc możliwą ...

  Konkurs: SONATINA 3 , panel: NZ2

  Kierownik: dr Tomasz Kuliński

  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

 3. Katalityczne hydroborowanie związków pi-sprzężonych w układzie powtórzeniowym i przepływowym

  Konkurs: SONATINA 3 , panel: ST4

  Kierownik: dr Jakub Szyling

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

 4. System rejestrów publicznych w Królestwie Pruskim i jego wpływ na rozwój rejestrów publicznych w Polsce w XX i XXI w....

  Konkurs: SONATINA 3 , panel: HS3

  Kierownik: dr Hadrian Ciechanowski

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Historycznych

 5. Mowa ideologiczna: semantyka i pragmatyka wyrażeń kontrowersyjnych i uprzedzeniowych

  Konkurs: SONATINA 3 , panel: HS1

  Kierownik: dr Leopold Hess

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 6. Publikowanie rezultatów badań w międzynarodowych angielskojęzycznych czasopismach naukowych: wyzwania i umiejętności ang...

  Konkurs: SONATINA 3 , panel: HS2

  Kierownik: dr Aleksandra Swatek

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filozoficzny

 7. Struktura permutacji losowych i proces wymiany

  Konkurs: SONATINA 3 , panel: ST1

  Kierownik: dr Michał Kotowski

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 8. Synteza nowych funkcjonalizowanych poliolefin

  Konkurs: SONATINA 3 , panel: ST4

  Kierownik: dr Rafał Januszewski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

 9. Zróżnicowanie i zmienność kościanego ekwipunku łowieckiego w późnym Plejstocenie i wczesnym Holocenie na ziemiach Polski...

  Konkurs: SONATINA 3 , panel: HS3

  Kierownik: dr Justyna Orłowska

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Historycznych

 10. Rola nieświadomego widzenia w działaniu i nabywaniu wiedzy

  Konkurs: SONATINA 3 , panel: HS1

  Kierownik: dr Paweł Zięba

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 11. W poszukiwaniu autentyczności. Badania problematycznych relacji między filmowcami z Ameryki Łacińskiej a europejskimi fu...

  Konkurs: SONATINA 3 , panel: HS2

  Kierownik: dr Bolesław Racięski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział "Artes Liberales"

 12. Samo-asocjacja multi-responsywnych-dynamicznych nanosensorów molekularnych i supramolekularnych

  Konkurs: SONATINA 3 , panel: ST4

  Kierownik: dr Wojciech Drożdż

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

 13. Geny zaangażowane w odpowiedź na wernalizację i fotoperiod u łubinu białego (Lupinus albus L.)

  Konkurs: SONATINA 3 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Sandra Rychel-Bielska

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

 14. "Ryba na górze Meru": regionalizm i kosmopolityzm sanskrycki w tożsamości Pandyjskiej i dynastycznej autopercepcji od er...

  Konkurs: SONATINA 3 , panel: HS2

  Kierownik: dr David Pierdominici Leão

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny

 15. Szczepienia ochronne w Polsce 1945-1970. Historyczna analiza sprawczości w praktyce medycznej

  Konkurs: SONATINA 3 , panel: HS3

  Kierownik: dr Marcin Stasiak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 16. ADGRF5 jako regulator odpowiedzi immunologicznej oraz integralności połączeń szczelinowych we wrzodziejącym zapaleniu je...

  Konkurs: SONATINA 3 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Damian Jacenik

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 17. Wpływ problematycznego korzystania z gier komputerowych, grania w komputerowe gry akcji i kontekstu związanego z grą na ...

  Konkurs: SONATINA 3 , panel: HS6

  Kierownik: dr Andrzej Cudo

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych

 18. Niejednorodne rozkłady pól we wczesnym Wszechświecie.

  Konkurs: SONATINA 3 , panel: ST2

  Kierownik: dr Tomasz Krajewski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 19. Nowy Realizm: zapomniana tradycja filozofii amerykańskiej

  Konkurs: SONATINA 3 , panel: HS1

  Kierownik: dr Jacek Jarocki

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Filozofii

 20. Osteopatologie w zapisie kopalnym nośnikiem informacji paleoekologicznej i paleoepidemiologicznej

  Konkurs: SONATINA 3 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Dawid Surmik

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Przyrodniczych

 21. Różnorodność genetyczna pasożytów ssaków morskich - badania na przykladzie ekto- i endopasożytów wybranych gatunków fok...

  Konkurs: SONATINA 3 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Ludmiła Sromek

  Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii

 22. Akustyczne oszustwo - czy motyle brzmią jak pszczoły lub osy, które morfologicznie przypominają, by zwieść drapieżców?...

  Konkurs: SONATINA 3 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Marta Skowron Volponi

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologii

 23. Interakcja między niestabilnościami magnetorotacyjną i barokliniczną w ściśliwym płynie przewodzącym w obecności dyfuzji...

  Konkurs: SONATINA 3 , panel: ST3

  Kierownik: dr Marek Grądzki

  Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk

 24. Znaczenie interakcji między alfa-synukleiną a sygnałem zależnym od sfingozyno-1-fosforanu w doświadczalnych modelach cho...

  Konkurs: SONATINA 3 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Joanna Motyl

  Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk

 25. Nowe antrachinonowe półprzewodniki o charakterze donorowo-akceptorowym: synteza, charakterystyka strukturalna, spektrosk...

  Konkurs: SONATINA 3 , panel: ST5

  Kierownik: dr Kamil Kotwica

  Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

 26. Prałaci greckokatoliccy z Galicji wobec wyzwań Rewolucji, Restauracji i nacjonalizmu: Mychajło Harasewycz, baron de Neus...

  Konkurs: SONATINA 3 , panel: HS3

  Kierownik: dr Tomasz Hen-Konarski

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

 27. Godność człowieka w pismach Ojców i Doktorów Kościoła

  Konkurs: SONATINA 3 , panel: HS1

  Kierownik: dr Jadwiga Guerrero van der Meijden

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 28. Filosowietyzm we włoskiej postfaszystowskiej kulturze filmowej

  Konkurs: SONATINA 3 , panel: HS2

  Kierownik: dr Karol Jóźwiak

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny

 29. Interferometria optyczna gwiazd symbiotycznych

  Konkurs: SONATINA 3 , panel: ST9

  Kierownik: dr Magdalena Otulakowska-Hypka

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki

 30. Szlaki transportu niekodujących RNA w czasie mejozy

  Konkurs: SONATINA 3 , panel: NZ2

  Kierownik: dr Julita Gruchota

  Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

 31. Badanie modyfikacji chemizmu wód powierzchniowych i podziemnych oraz transport zanieczyszczeń antropogenicznych w zlewni...

  Konkurs: SONATINA 3 , panel: ST10

  Kierownik: dr Sara Lehmann-Konera

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

 32. Patrząc na świat przez różowe okulary. Wpływ aerobowego wysiłku fizycznego na tendencyjność w przetwarzaniu bodźców emoc...

  Konkurs: SONATINA 3 , panel: HS6

  Kierownik: dr Tomasz Ligęza

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 33. Implikacje geochronologii U-Pb apatytu dla procesów pomagmowych na terenie Kratonu Kaapvaal, Afryka

  Konkurs: SONATINA 3 , panel: ST10

  Kierownik: dr Ashley Gumsley

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Przyrodniczych

 34. Wykraczając poza prosty model deplecji TCR: jak klasa MHC i płeć wpływają na kompromisy ewolucyjne ograniczające liczbę ...

  Konkurs: SONATINA 3 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Magdalena Migalska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii

 35. Efekty wysokoenergetycznej chromodynamiki kwantowej w procesach produkcji fotonów, par leptonowych i ciężkich mezonów...

  Konkurs: SONATINA 3 , panel: ST2

  Kierownik: dr Tomasz Stebel

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 36. Krótkie odcinki pomiędzy liczbami prawie pierwszymi

  Konkurs: SONATINA 3 , panel: ST1

  Kierownik: dr Paweł Lewulis

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Matematyki i Informatyki

 37. Rola ruchów ciała w rozwoju uwagi wzrokowej u niemowląt - badanie z wykorzystaniem automatycznych metod pomiarów ruchu i...

  Konkurs: SONATINA 3 , panel: HS6

  Kierownik: dr David López Pérez

  Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk

 38. INSIDE. Interdyscyplinarne badania ceramiki hellenistycznej z wyspy Delos

  Konkurs: SONATINA 3 , panel: HS3

  Kierownik: dr Edyta Marzec

  Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk

 39. Bioaktywne materiały zdolne do naśladowania stanu hipoksji o wysokim potencjale osteogennym i angiogennym

  Konkurs: SONATINA 3 , panel: ST5

  Kierownik: dr Michał Dziadek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 40. Zróżnicowanie składu stabilnych izotopów węgla i azotu roślinności, wody i osadów wzdłuż gradientu zakwaszenia jezior lo...

  Konkurs: SONATINA 3 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Eugeniusz Pronin

  Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii

 41. Opracowanie nowych i efektywniejszych metod leczenia międzybłoniaka opłucnej z użyciem wirusa onkolitycznego kodującego ...

  Konkurs: SONATINA 3 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Łukasz Kuryk

  Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny

 42. Historia pożarów w Polsce w ciągu ostatnich 2000 lat z wykorzystaniem rocznie laminowanych osadów jeziornych

  Konkurs: SONATINA 3 , panel: ST10

  Kierownik: dr Alicja Bonk

  Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii

 43. Rozwojowe niebo, czyściec i piekło: jak kształtują poznanie? Badanie efektów środowiska termicznego na zdolności poznawc...

  Konkurs: SONATINA 3 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Krzysztof Miler

  Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk

 44. Kulturowe implikacje migracji Serbów we wczesnej dobie nowożytnej

  Konkurs: SONATINA 3 , panel: HS2

  Kierownik: dr Piotr Kręzel

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny

 45. Teoria funkcjonału gęstości dla ujednoliconego opisu materii kwarkowo-hadronowej

  Konkurs: SONATINA 3 , panel: ST2

  Kierownik: dr Niels-Uwe Bastian

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Fizyki i Astronomii

 46. Relacja między teorią a praktyką warsztatu historycznego Diodora Sycylijskiego w świetle "Biblioteki historycznej"

  Konkurs: SONATINA 3 , panel: HS3

  Kierownik: dr Andrzej Dudziński

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 47. Uwarunkowania i konsekwencje zaufania politycznego: Polaryzacja polityczna i demokratyczna użyteczność zaufania w perspe...

  Konkurs: SONATINA 3 , panel: HS6

  Kierownik: dr Marta Kołczyńska

  Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk

 48. Masowe wydarzenia sportu elektronicznego w Polsce i w Hongkongu

  Konkurs: SONATINA 3 , panel: HS2

  Kierownik: dr Mateusz Felczak

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

 49. Badanie kwantowych właściwości defektów punktowych i ich kompleksów w azotkach III-V do zastosowań w nanofotonice i kwan...

  Konkurs: SONATINA 3 , panel: ST3

  Kierownik: dr Kamil Czelej

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 50. Zmienność architektury molekularnej drewna drzew szpilkowych pod wpływem środowiska

  Konkurs: SONATINA 3 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Jan Łyczakowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii