Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Zmienność genetyczna i struktura populacji topoli czarnej (Populus nigra L.) w dolinie Odry - wskazówki dla ochrony puli genowej i odtworzenia gatunku

2016/21/N/NZ9/01515

Słowa kluczowe:

topola czarna zachowanie zasobów genowych introgresja markery mikrosatelitarne dolina Odry

Deskryptory:

 • NZ9_12: Ochrona zasobów genetycznych
 • NZ9_6: Naukowe podstawy ochrony przyrody
 • NZ8_9: Genetyka populacyjna

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa

Jednostka realizująca:

Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Błażej Wójkiewicz 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 11 - ogłoszony 2016-03-15

Przyznana kwota: 150 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-02-27

Zakończenie projektu: 2020-08-26

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. Odbiornik GPS GIS Trimble Juno 3B. Za kwotę 5 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (5)
 1. Low effective population size and high spatial genetic structure of black poplar populations from the Oder valley in Poland IF: 2,583
  Autorzy:
  Wójkiewicz B., Lewandowski A., Żukowska W.B., Litkowiec M., Wachowiak W.
  Czasopismo:
  Annals of Forest Science (rok: 2021, tom: 3,27569444444444, strony: 44585), Wydawca: SPRINGER
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s13595-021-01055-2 - link do publikacji
 2. The genetic assesment of the natural regeneration capacities of black poplar populations in the modern river valley landscapes IF: 3,126
  Autorzy:
  Wójkiewicz B., Żukowska W.B., Wachowiak W., Lewandowski A.
  Czasopismo:
  Forest Ecology and Management (rok: 2019, tom: 448, strony: 150-159), Wydawca: ELSEVIER
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.foreco.2019.06.003 - link do publikacji
 1. Comparison of the regeneration capacity of natural black poplar populations from different river valleys in Poland
  Autorzy:
  Wójkiewicz B., Żukowska W.B., Wachowiak W., Lewandowski A.
  Konferencja:
  Conference on the centenary of the Faculty of Forestry Warsaw University of Life Science - Forests in Science, Practice and Education (rok: 2019, ), Wydawca: Warsaw University of Life Science Press
  Data:
  konferencja 43634
  Status:
  Opublikowana
 2. Ocena poziomu zmienności genetycznej naturalnego odnowienia topoli czarnej (Populus nigra L.)
  Autorzy:
  Błażej Wójkiewicz, Monika Litkowiec, Witold Wachowiak, Andrzej Lewandowski
  Konferencja:
  Konferencja Naukowa Charakterystyka Zasobów Genowych Dla Hodowli Roślin (rok: 2018, ), Wydawca: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
  Data:
  konferencja 18-21 września
  Status:
  Opublikowana
 3. Czy topola czarna ( Populus nigra L.) jest gatunkiem zagrożonym w Polsce
  Autorzy:
  Błażej Wójkiewicz, Monika Litkowiec, Witold Wachowiak, Andrzej Lewandowski
  Konferencja:
  2 Konferencja Naukowa Biologia i Ekologia Roślin Drzewiastych (rok: 2018, ), Wydawca: Bogucki Wydawnictwo Naukowe
  Data:
  konferencja 11 - 15 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 4. The genetic traces of bottleneck events and introgression in the black poplar progeny population in Poland
  Autorzy:
  Wójkiewicz B., Żukowska W.B., Litkowiec M., Wachowiak W., Lewandowski A.
  Konferencja:
  XVIII International Conference of Young Scientists - Forest of Euroasia - Serbian Forests (rok: 2019, ), Wydawca: Planet Print, Beograd
  Data:
  konferencja 43366
  Status:
  Opublikowana
 5. Ocena potencjału regeneracyjnego populacji topoli czarnej z doliny Odry
  Autorzy:
  Wójkiewicz B., Żukowska W.B., Wachowiak W., Lewandowski A.
  Konferencja:
  VI Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców Przyroda-Las-Technologia (rok: 2019, ), Wydawca: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Data:
  konferencja 43560
  Status:
  Opublikowana